Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 15.12. 2006, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes190
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden571
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1778
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043983
Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 15.12. 2006, Přibyslav Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 15:57

 

Na jednání byli přítomni:

Stanislav Pumprla, , Kučera Milan, Růžička Milan Jan Aulický, Netík Josef, Henc Jiří, Sejpka Karel, Mácha Roman, Šulc Bohuslav, Meloun Josef,Burket Petr Pospíšil Miloslav, Kondler Václav

Omluveni:

Schejbal František, Ing. Šeps Jiří, Josef Plojhar, Ing. Klos Tomáš

Přizváni:

Ing. Hass Pavel (zástup za Ing. Klose), Jiří Pátek

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla. Po zahájení dále přivítal všechny přítomné a připomněl, že je to v letošním roce poslední rada.

1) Změna pravidel PS a s tím související změna SHS

p. Pumprla informoval o jednání sekce požárního sportu při GŘ HZS, které se za ÚORV zúčastnil p. Kučera Milan. Na jednání se především diskutovalo o změně pravidel požárního sportu.

p.Kučera M. přítomné informoval o jednotlivých změnách a jak se dotknou naší Směrnice hasičských soutěží (SHS). Proto se skupina složená z pp. Aulického, Kučery M. a Plojhara dohodla neměnit zatím SHS a předložit návrh SHS, který doposud zpracovala, ÚORV k doplnění o změny, které ovšem ještě v pravidlech nejsou schválené. Skupina doporučuje ÚORV prozatím ponechat pro příští soutěžní rok v platnosti SHS a pro příští soutěžní sezónu vytvořit kompletní novou SHS.

 • ÚORV schválila odklad změn SHS a ponechává v platnosti pro rok 2007 stávající SHS
 • ÚORV schválila zapracovat do nové SHS, která bude platit od 1.1. 2008, pro postupové soutěže členství v postupujících SDH v disciplínách PS jak mužů tak žen dle místa trvalého bydliště a to:
  • v SDH, které se účastní okresní soutěže musí mít členové družstva trvalé bydliště v kraji kde je bývalý okres místně příslušný (kontrola dle OP)
  • v SDH, které postoupí do krajské soutěže musí mít členové družstva trvalé bydliště v kraji kde se koná krajská soutěž (kontrola dle OP)
  • v SDH, které postoupí na MČR musí mít členové družstva
 • trvalé bydliště v kraji za který na MČR nastoupí. (kontrola dle OP)
 • ÚORV dále schválila trvalé zastupování SH ČMS p. Milana Kučery v sekci požárního sportu při GŘ HZS

2) Příprava MČR v PS –Plzeň 2007

p. Aulický informoval, že MČR v PS 2007 se uskuteční ve dnech 14.-16. září 2007 na atletickém stadionu ve Štruncových sadech. Již je objednán stadion, ubytování a řeší se strava, kterou by pro nás měl udělat v rámci cvičení 154. záchranný pluk z Rakovníka. Vše je již v jednání a snad se to podaří. Toto se připravuje proto, že by byla tímto zabezpečena strava přímo u stadionu. Z atletickým klubem se řeší možnost použití jejich časomíry a dalšího vybavení. Technickou četu bude zabezpečovat HZS Plzeňského kraje a to i s dodáním překážek, které je možno použít na tretry.

3) Pohár starosty SH ČMS

p. Pumprla v prvé řadě nastínil problém této soutěže a to ten, že na ní nejezdí soutěžící. Soutěží je mnoho a sbory nechtějí jezdit na soutěže, kde se dodržují přísně pravidla PS.
ÚORV by se nad tímto měla zamyslet a doporučit nějakou změnu v soutěži a nebo její začlenění do jiné soutěže.
p. Aulický informoval, že o soutěž je mezi sbory stále zájem. K dnešnímu dni přišly tři nabídky na uspořádání soutěže a to od SDH Huť (obdržena dne 12.9. 2006), SDH Šumvald (obdržena dne 14.12. 2006) a možnost uspořádat tuto soutěž v rámci setkání požárních automobilů PYRO CAR 2007 v Přibyslavi dne 7.9. 2007.

 • po diskusi, která se vedla především o uspořádání na setkání požárních automobilů kde má místní SDH svou soutěž a to o pohár starosty města a o soutěž o pohár starosty SH ČMS nejeví zájem se ÚORV dohodla navrhnout VV SH ČMS uspořádat soutěž O pohár starosty SH ČMS v tradičním termínu první soboty v měsíci září v SDH Huť.

 

4) Hodnocení MČR družstev SDH SH ČMS v PS Litomyšl 2006

p. Pumprla všem členům rady poděkoval za kvalitní přístup k MČR a zhodnotil tuto akci jako jednu z nejzdařilejších za poslední roky. Toto je hodnocení objektivní a zaznělo i z úst závodníků, trenérů a i samotných diváků. Vyhodnocení proběhlo i v SDH Kamenec, kam byli pozvání jednotlivý členi, kteří se přípravou a zabezpečením MČR zaobírali. Za účasti p. Netíka, p. Aulického a radního pardubického kraje p. Šilara jim bylo předáno ocenění.

 • jedinou takovou stinnou stránkou MČR byla nekomunikativnost mezi rozhodčími, na trénincích PÚ a rozhodčími na samotné disciplíně PÚ, kdy se závodníkům povolily používat technické prostředky, které byly na trénincích zakázány
 • kritikou členové rady nešetřili ani člena za Královehradecký kraj Ing. Šepse, který jako jediný nedodržel ústrojovou kázeň a v čase soutěže chodil po stadionu v civilu, místo aby pomáhal při zabezpečování soutěže

5) Příprava přezkoušení rozhodčích instruktorů

p. Aulický informoval, že v Kanceláři má doposud přihlášeno 21 členů k prodloužení kvalifikace rozhodčí instruktor. Postupně všechny hlásí na OU PO Brno, aby je nevyřadili z evidence a čeká na naplnění minimálně 35 členů. Poté požádá GŘ HZS a OU PO Brno o sestavení komise pro přezkoušení. Žádost i s přihláškou jsou vyvěšeny na stránkách www.dh.cz .

6) Zkoušky Hasič I. stupně a Strojník

ÚORV doporučuje vyhlásit zkoušky pro získání odbornosti Hasič I. stupně a Strojník. Termín bude určen v roce 2007. Komisy určí ÚORV

7) Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH

p. Netík přítomné informoval o jednání vedení, VV SH ČMS a SS OSH. Kde se především projednaly vnitřní předpisy SH ČMS Statut čestných titulů a vyznamenání a Stejnokrojový předpis. Dodělává se sborník základních dokumentů SH ČMS. Neustále se jedná o činnosti našich podniků HVP,a.s. a VPO,a.s., kde jsou stále nějaké problémy, v poslední době se řešila dotazníková akce, která proběhla v hasičských novinách a která neměla oporu v nejvyšších orgánech SH ČMS a která byla VV odsouzena a zrušena. Na SS OSH byl vznesen dotaz pro ÚORV a to starostou OSH Příbram na řešení přestupového řádu v postupových soutěžích.

 • ÚORV navrhuje napsat starostovi OSH Příbram, že to řeší Směrnice hasičských soutěží schválená VV SH ČMS dne 24.3. 2001 a že ÚORV připravuje pro rok 2008 změnu tohoto řádu dle výše uvedených návrhů

 

8) Různé

p. Aulicky informoval, že do Kanceláře SH ČMS přišel návrh z SDH Stachy na úpravu Rukověti funkcionáře SDH kde v rámci Velitele SDH navrhují určité změny

 • ÚORV schválila provést změny dle návrhu SDH Stachy

p. Aulický informoval, že bylo vydáno vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností na rok 2007 a doporučil členům ÚORV, aby tento dokument rozšířili mezi další pořadatele soutěží k plánování soutěží.
p. Aulický dále do materiálu dal formulář pro sběr soutěží do celostátního kalendáře soutěží. Tento formulář byl zaslán všem OSH, je na stránkách www.dh.cz a vyjde v hasičských novinách.
p. Mácha se dotázal na používání přetlakových ventilů a platnosti metodického pokynu starosty SH ČMS k této problematice

 • po diskusi bylo p. Máchovi osvětleno, že tento materiál doporučila ÚORV VV SH ČMS ke schválení a ten tak učinil. Metodický pokyn je platný a vše co je v něm napsáno se musí dodržovat. Co se týče úrazu zapříčiněným nepoužitím přetlakového ventilu na soutěži tak to je věc došetření úrazu v Kanceláři SH ČMS a ne HVP.a.s..
p. Hass se dotazoval na udělování odznaků Velitel
 • p. Aulický na toto reagoval, že odznak je přístupný všem členům SH ČMS, kteří jsou nebo byli někdy veliteli jakékoliv jednotky PO a to po zaslání příslušného dokladu na Kancelář SH ČMS. Při organizování kursů OSH je možno si odznaky koupit v Kanceláři SH ČMS po absolvování kursu je udělit tak jako to dělají v ÚHŠ. Odznak je za úplatu a to 40,- Kč
p. Pumprla informoval členy ÚORV, že člen rady za Plzeňský kraj p. Sejpka byl VV SH ČMS na návrh VV KS PK odvolán a místo něho bude do rady jezdit p. Kučera Robert, kterého ovšem musí ještě VV SH ČMS do funkce schválit.
 • p. Sejpka se s členy rady rozloučil a poděkoval za spolupráci
 • p. Kučera Robert se přítomným představil

 

Příští jednání ÚORV se uskuteční dne 16.2. 2007 v Plzni.

Na závěr vedoucí rady poděkoval všem přítomným za vstřícné jednání a za práci v roce 2006. Popřál všem příjemné svátky vánoční a mnoho úspěchů v Novém roce a šťastnou cestu domů.

Zapsal: Jan Aulický ml. v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:52
 

plakat chp-2017