Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 21. 7. 2006, Bílé Poličany
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes190
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden571
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1778
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043983
Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 21. 7. 2006, Bílé Poličany Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 15:56

 

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla.
Po zahájení přivítal hosty p. Krakovského vedoucího Ústřední odborné rady pro školení a výcvik a p. Pekárka ředitele ÚHŠ B.P., dále přivítal všechny přítomné a připomněl proč byla rada svolána právě do Bílých Poličan. Na tuto radu byli též pozváni zástupci SDH kteří ČR zastupovali na poslední hasičské olympiádě ve Varaždinu. Bohužel se žádný zástupce nedostavil a proto příprava Svatováclavského poháru v tradičních disciplínách zůstane čistě na radě. Po tomto úvodu dostal slovo p. Pekárek který:
především všechny přítomné přivítal na půdě ÚHŠ a informoval přítomné o tom co škola v současné době dělá, kolik hasičů ročně proškolí a v jakých odbornostech. Zmínil se též o současných problémech školy (špatná komunikace s vedením zámku Bílé Poličany a nevyhovující prostory ke školení).

 • Informace z jednání VV SH ČMS a SS OSH
  • p. Pumprla informoval o jednání VV SH ČMS. Připomněl úkoly, které byly na jednání VV SH ČMS ÚORV zadány. Především se jedná o připomínkování dokumentu hlášení SDH a OSH a to z důvodů sledování techniky u SDH.
    - k tomuto úkolu proběhla diskuse v tom smyslu, že je to úplně zbytečné, jelikož veškerou techniku JSDH obcí vedou krajská operační střediska a tam se dají zjistit.
   p. Pumprla dále přítomným sdělil, že VV SH ČMS schválil metodiku k používání přetlakového ventilu a metodiku k získání odznaku velitel. Tento odznak se teprve vyrábí a bude k dispozici asi v měsíci říjnu roku 2006. Dále je stále v úkolu dodělat Směrnice hasičských soutěží a testy pro získání odbornosti rozhodčí PS. Důkladně se musí připravit MČR 2006 a to tak aby se neopakovaly problémy z roku 2005.

   Vedoucí rady též informoval o změně zákona o sdružování, kde se do tří let musí změnit názvy všech občanských sdružení které v názvu nemají slova "občanské sdružení" a nebo za název si musejí dát zkratku "o.s.". Další informace se týkala prosazené změny v zákoně o provozu na pozemních komunikacích kde se udělala úleva pro řidiče požárních vozidel, že nemusí podstoupit složitá zdravotní vyšetření.

  • p. Netík dále informoval přítomné, že se též bude připravovat novela Stanov SH ČMS, kde by se Stanovy měly zestručnit tak aby byly co nejvíce srozumitelné. Zároveň s tímto procesem se budou úplně měnit prováděcí předpisy ke Stanovám a k tomuto bude zapotřebí součinnosti všech rad u SH ČMS
  • p. Pumprla informoval o nabídkách na uspořádání MČR v roce 2008 a to z Nového Jičína a z Přerova.
    - k tomuto se rozvinula diskuse z které vyplynulo, že podmínky, které navrhuje KSH Olomoucký kraj jsou podstatně lepší než OSH Nový Jičín a proto doporučuje VV SH ČMS schválit konání MČR v roce 2008 v OSH Přerov.
  • p. Pumprla dále informoval o úkolu z VV SH ČMS zabývat se zavedením pořadové přípravy do postupových soutěžích v PS
    - po velké diskusi rada nedoporučila zavádět pořadovou přípravu do soutěží v požárním sportu. Dnes je to pouze jenom sport a jsou povoleny sportovní úbory a obuv. Dělat pořadovou přípravu ve sportovním oblečení je její degradace. K tomuto problému by se měly vymyslet nějaké jiné soutěže a jejich hodnocení
 • Informace členů ÚORV
  • Mácha- v Olomouckém kraji proběhly okresní soutěže bez problémů a připravuje se krajská soutěž. Z kraje má různé poznatky a otázky a to:
   •  
    • k otázce "a" - byly všem členům rady na místě rozdány kopie schvalovacího protokolu k požárním stříkačkám FPN 10-1000 (výrobce Komfi)
    • k otázce "b" - samozřejmě, že může, ale musí vždy dodržovat veškerá pravidla pořadatelů a pravidla soutěžní. Je to sice nezvyklé, ale žádný předpis SH ČMS toto neřeší

   • a) proč nejsou požární stříkačky používané na MČR schválené?
    b) je možné aby trenér a vedoucí družstva u soutěžního kolektivu nebyl vůbec členem SH ČMS?
  • Ing. Kloss - v Moravskoslezském kraji vše běží bez problémů. Společně s HZS kraje jsme uspořádali přezkoušení rozhodčích instruktorů
  • Sejpka - v Plzeňském kraji od posledně není nic nového, pouze máme problémy s obsazením rozhodčích na MČR. Navržení rozhodčí KORV nebyly KSH schváleny a tak se čeká na rozhodnutí KSH, které dostalo od Kanceláře SH ČMS prodloužený termín do konce měsíce července
  • Šulc - náš největší úkol je před námi a to příprava MČR, které bude v Litomyšli. Dále připravujeme krajské kolo. Řešili jsme problémy s propozicemi na krajskou soutěž a to s omezením věku a počtu v družstvech na krajské kolo. Vše se nakonec urovnalo rozhodnutím starosty kraje, který omezení zrušil
  • Šeps - Královehradecký kraj již krajské kolo v PS mělo a proběhlo bez větších problémů. Pouze jsme měli dva velmi nepříjemné úrazy
  • Henc - Ústecký kraj již též měl všechny okresní soutěže, které proběhly bez problémů. Jediný problém vznikl s půjčením přetlakových ventilů, které nejsou na všech územních odborech jak bylo avizováno s GŘ HZS
  • Meloun - kraj Vysočina řešil problémy s automobilovými přívěsy, zajištění krajské soutěže, územní pokrytí , školení Hasič III a zajištění velitelských dnů na stanicích
  • Plojhar - v Jihočeském kraji také krajské kolo proběhlo bez problémů a to i s jednotnou mašinou. Bylo vyzkoušeno udělat disciplínu v běhu na 100m s překážkami před tribunou a časově nám to vyšlo. Proto na MČR nemusíme mít obavy
  • Pospíšil - v Karlovarském kraji připravujeme školení pro získání odznaku odbornosti Strojník a Hasič

   Po informacích členů ÚORV dostal slovo p. Krakovský který především pozdravil radu a v prvním vstupu požádal členy o spolupráci na přípravě materiálu který připravuje ÚORŠV a to metodiku k odborné přípravě členů JPO, která by sloužila velitelům JPO. ÚORŠV totiž zjistila že je nedostatek materiálů k výše uvedenému problému. Členi rady velitelů by mohli svými připomínkami velice pomoct k ucelení materiálu.

 • Příprava soutěže v tradičních disciplínách CTIF (Svatováclavský pohár)
  • p. Aulicky informoval, že soutěž již byla vyhlášena na internetu www.dh.cz a bude se konat dne 30.9. 2006 v Dvoře Královém. Též byla informace v Hasičských novinách a VV SH ČMS svým usnesením doporučil členům VV soutěž propagovat. K soutěži bylo vydáno DVD jak cvičit Tradiční disciplíny CTIF a o toto DVD je docel zájem. Připravují se překážky a jsou již objednány poháry. Snad se nám podaří náš cíl a to přilákat co nejvíce soutěžních družstev tak abychom měli co největší obsazení ne mezinárodní soutěži CTIF v roce 2009.
   K soutěži stále hledáme rozhodčí. Svou účast již potvrdili všichni rozhodčí co se účastnili ve Varaždinu a pp. Požár, Košťál kteří mají mezinárodní zkoušky. Další rozhodčí se budou teprve nabírat a to proto aby se rozhodování naučily. Členové rady doporučili pozvat pp. Mikulu, Richteru, Bouze, Crháka a p. Pešku.
 • Příprava testů pro rozhodčí PS
  • p. Aulicky informoval, že testy na přípravu rozhodčích v PS byly zaslány zpracovateli programu, který bude vytvářet náhodné sestavy testů. Program připravuje p. Studník, který již dlouhodobě spolupracuje s ÚHŠ JK a Kanceláří SH ČMS. Program by měl být k dispozici v měsíci říjnu 2006
 • Příprava MČR 2006 Litomyšl
  • p. Aulický informoval, že vše probíhá podle schválených propozic, které již obdržela všechna krajská sdružení hasičů. Jsou objednány poháry, diplomy a medaile. V současné době se budou zvát členové štábu, rozhodčí a ostatní organizátoři. Též se zvou hosté a obesílají se firmy ke sponzorování. Jsou pozváni zahraniční hosté, kterým se připravuje program. Překážky jsou na vysoké úrovni a všechny v jednotné barvě. Pro soutěž se zakoupily i úplně nové kádě. V současné sobě se upravují i domečky.
 • Příprava soutěže O pohár starosty SH ČMS
  • p. Aulicky informoval, že jsou již rozeslány pozvánky a pohár je již připraven. Ceny budou finanční a nějaké od společnosti Velkopopovický Kozel. Areál je vyhovující a KSH kraje Vysočina na něm bude dělat krajské kolo.
 • Směrnice hasičských soutěží
  • radě byly předloženy novelizované Směrnice hasičských soutěží, které připravili členové rady p. Kučera a p. Plojhar. Směrnice ovšem obsahují i pravidla požárního sportu, která se dle sdělení GŘ HZS budou v roce 2007 novelizovat.
   • k tomuto bodu se rozvinula diskuse ze které vyplynulo, že by jsme měli opustit od pravidel požárního sportu a vydat pouze část první, která by se vztahovala pouze na organizování hasičských soutěží dospělých u SH ČMS a to všech soutěží. Na soutěže která mají svá pravidla by se dal odkaz jak se mají jejich disciplíny provádět. Neustálé změny v pravidlech PS by nám dělaly akorát problémy ve vydávání různých dodatků.
   • pěti členům byly rozdány novelizované Směrnice k dání připomínek. Tyto připomínky musí členi dodat do konce měsíce srpna písemně na Kancelář SH ČMS.

Na závěr vedoucí rady poděkoval hostitelům a všem přítomným za vstřícné jednání a popřál všem šťastnou cestu domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:52
 

plakat chp-2017