Domů » Represe » Rada represe » Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 10. 10. 2005, Přibyslav
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes201
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden582
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1789
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043994
Záznam z jednání ÚORV SH ČMS dne 10. 10. 2005, Přibyslav Tisk
Úterý, 23 Prosinec 2008 15:45

 

Na jednání byli přítomni: Stanislav Pumprla, Josef Plojhar, Henc Jiří, Ing. Šeps Jiří Jan Aulický, Netík Josef, Růžička Milan, Sejpka Karel, Kučera Milan, Šulc Bohuslav, Burket Petr, Sádovský Václav Mácha Roman, Meloun Josef, Ing. Klos Tomáš, Pospíšil Miloslav, Kondler Václav, Schejbal František, Kusyn Václav

Omluveni: Krakovský Jaroslav

Přizváni: Ing. Richter Karel, Ing. Olšanský Ján, CSc,

Jednání zahájil a s programem přítomné seznámil p.Stanislav Pumprla, který všechny přítomné přivítal.
     Po zahájení přivítal všechny přítomné a omluvil p. Krakovského. Připomněl, že se rada schází poprvé od sjezdu a že je z některých krajů rozšířena o zástupce do rady sportovní.
     Poté se všichni přítomní navzájem představili.
     Po tomto úvodu p. Pumprla předal slovo náměstkovi starosty p. Netíkovi, který má na starosti represi, prevenci a ochranu obyvatel. Náměstek navrhl změnu programu a to přesunutím bodu hodnocení MČR v HB na první místo, jelikož v odpoledních hodinách radu navštíví starosta SH ČMS Ing. Richter a to pro seznámení se s přítomnými a vysvětlením rozdělení rad.

1) Hodnocení MČR družstev SDH SH ČMS v PS 2005

 • p. Meloun velitel soutěže - soutěž se připravovala zodpovědně, bylo několik sezení k přípravě a stejně to dopadlo velice neuspokojivě. Technická četa nebyla na soutěž vůbec připravena a hlavně v malém počtu osob a bez jakýchkoliv zkušeností. Překážky byly též na špatné úrovni což kvalitě MČR neprospělo také tak jako rozhodčí soutěže. Ty nám ovšem po třech nanominoval z každý kraj. Bylo by asi dobré změnit systém nominací rozhodčích
 • p. Šulc hlavní rozhodčí - problémy na stadionu byly tak jako na běžné soutěži. Nepřálo nám počasí a ani technika. Vše se nakumulovalo, ale pak se vše stejně dotáhlo do konce. Hodnocení soutěžících je dobrá věc, ale zase nemůžou chtít aby se soutěž dělala po jejich. Jednou jsou daná nějaká pravidla a ty se musejí dodržovat. Je pravda, že ty překážky by se na MČR v takovémto stavu objevit neměly. K jednotným mašinám se vyjadřovat nemá smysl, jelikož je to dobrá věc a jak se ukázalo mašiny vydržely celou soutěž i s tréninky a časy oproti minulosti zase nabyly o tolik pomalejší

Po bouřlivé diskusi, kdy si každý s přítomných řekl svůj názor a kdy byly všem v materiálech představeny dopisy od p. Kundery vedoucího družstva SDH Huť a p. Nolče vedoucího družstva SDH Chválenice se navrhlo. Že odpovědi na dopisy zpracuje p. Šulc, který byl hlavní rozhodčí soutěže, že další MČR které bude v Litomyšli se musí dokonale pohlídat, že propozice soutěže se musí upravit pro jednotné mašiny a tréninky a že před MČR si rada přijede převzít překážky na soutěž. Dokonale se musí proškolit technická četa a rozhodčí. Delegování rozhodčích zůstane po krajích, ale každý člen rady bude za svojí skupinu odpovědný a bude si za lidi ručit

2) Vyhlášení zkoušek pro prodloužení kvalifikace rozhodčí instruktor

 • dle SHS a pravidel požárního sportu se po 5. letech musí obnovovat kvalifikace rozhodčí instruktor. Tato doba nastává již v prosinci 2005, kdy byl uskutečněn první kurs. Proto rada velitelů vyhlásí zkoušky pro prodloužení kvalifikace rozhodčí instruktor, které dle domluvy s GŘ HZS budeme pořádat ve svých školících zařízeních kam nám GŘ HZS pošle zkušební komisy. Přihlášky a vyhlášení bude uveřejněno na www.dh.cz v hasičských novinách, v materiálech pro VV SH ČMS a SS OSH, Přihlášky bude evidovat Kancelář SH ČMS

3) Vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností pro rok 2006

 • dle SHS je VV SH ČMS povinen vyhlásit hasičské soutěže s celostátní působností pro rok 2006. Do tohoto materiálu rada velitelů zařadila mistrovství dětí hry Plamen a dorostu SH ČMS a mistrovství mužů a žen v PS, seriál soutěží v běhu na 100m s překážkami Český pohár Velkopopovického Kozla 2006, soutěž v PÚ o pohár starosty SH ČMS a nově pohárovou soutěž v disciplínách CTIF mužů a žen.
ÚORV doporučuje VV SH ČMS výše popsaný dokument schválit

4) Kalendář soutěží pro rok 2005

 • jako každý rok tak i pro rok 2006 bude kancelář SH ČMS vytvářet souhrnný kalendář hasičských soutěží a akcí, které pořádají jednotlivé organizační jednotky SH ČMS. Návrh, jak dílčí kalendáře vypracovat ÚORV schválila a doporučila jej ke schválení VV SH ČMS

5) Žádosti o uspořádání soutěží

 • o soutěž v PÚ "O pohár starosty SH ČMS" 2006 požádal SDH Petrovice (kraj Vysočina) ÚORV doporučuje VV SH ČMS uspořádat soutěž v Petrovičích
 • o MČR družstev SDH SH ČMS pro rok 2008 požádal kraj Moravskoslezský respektive OSH Nový Jičín. ÚORV nemá nic proti, ale je to vzdálený termín a není zatím uvedeno kde by se soutěž konala, na jakém stadionu a za jakých podmínek
 • o MČR družstev SDH SH ČMS pro rok 2007 požádal zatím ústně kraj Zlínský ústy starosty kraje p. Holáska. I zde se musí počkat na přesné určení místa a podmínek

6) Hodnocení soutěže O pohár starosty SH ČMS 2005 a vyhodnocení soutěží Český pohár 2005

 • soutěž O pohár starosty SH ČMS 2005 se konala 3.9. 2005 v obci Strážov (Plzeňský kraj). Soutěž byla místním SDH ve spolupráci s OSH Klatovy připravena na velice dobré úrovni s veškerým zázemím. Ceny pro soutěžící byly na dobré úrovni a samotná soutěž probíhala dle veškerých pravidel. Soutěže se zúčastnilo 22 družstev mužů a 7 družstev žen
 • III. ročník seriálu soutěží v běhu na 100m s překážkami vyvrcholil závody v Borovanech (Jihočeský kraj). Soutěž byla připravena na velice dobré úrovni a vyhodnocení kompletního Českého poháru se zdařilo

7) Reprezentace SH ČMS v PS

 • u SH ČMS zůstane ustaven reprezentační kolektiv mužů v požárním sportu, který se bude formou soustředěních a soutěží intenzivně připravovat na olympiádu v roce 2009. První soustředění pod vedením trenérů p. Prodělala a p. Pěkného proběhne v prosinci 2005

 

Na jednání se dostavil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, který přivítal všechny přítomné a všem připomněl, že toto je ustavující jednání, že před radou je mnoho úkolů, ale stěžejním bude zajištění olympiády v roce 2009, která se uskuteční v Ostravě.

 • přítomní členi měli na starostu, ale jedinou otázku a to jak bude rada pro příští volební období pracovat. VV dne 25.8. 2005 rozhodl a založení nové rady soutěží a velitelů
 • starosta na toto reagoval, že od té doby zasedalo vedení SH ČMS, kde náměstek p. Netík výše uvedené rozhodnutí o rozdělení rad kritizoval, jelikož je k tomu z členské základny a OSH nesouhlas. Vedení tedy doporučí VV SH ČMS zachovat ÚORV ve složení tak jak byla v uplynulém volebním období a pod vedením p. Pumprli s počtem členů 14 a vedoucí (nadelegovaní zástupci ze všech krajů). Rada pod vedením p. Krakovského vznikne a bude mít na starosti legislativu v PO a tvorbu pomůcek pro represi v PO. Rada se bude jmenovat ÚOR represe či výkonu služby a do rady si p. Krakovský vybere členy dle návrhů z krajů či OSH. Rada by mohla mít tak 6 členů odborníků na tuto problematiku

8) vyhlášení zkoušek Hasič I. stupně a Strojník

 • ÚORV by měla vyhlásit zkoušky Hasič I. stupně a Strojník. Zkoušky se vyhlásí až po novém roce prostřednictvím Kanceláře SH ČMS a to stejně jako zkoušky minulé. Termín bude některou sobotu v lednu

9) jednání rady ÚORV

 • další jednání rady se uskuteční dne 2.12. 2005

10) národní rekordy v disciplíně PÚ na MČR HB 2005

 • protokoly o národních rekordech družstev SDH SH ČMS Široký Důl a Česká Bělé se zašlou na GŘ HZS s průvodním dopisem a s dokumentací jednotné stříkačky

Na závěr vedoucí rady popřál všem šťastnou cestu domů.

Zapsal: Jan Aulický ml. v.r.
schválil: Stanislav Pumprla v.r.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pátek, 27 Únor 2009 11:53
 

plakat chp-2017