Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 3. 5. 2012
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes3
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden887
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3472
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045677

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 3. 5. 2012 Tisk
Středa, 09 Květen 2012 07:13

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 3. 5. 2012

Účast:

Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D., Jíra Albert, Šustr Jiří, , Štyndl Pavel,DiS, Ing.Vícha Petr, Capil Vojtěch

Omluveni: Prof. Liška Václav, Ing.Hrubý Václav, Ing. Vondruška Vladimír, Ing. Job Lukáš, Ing.Doubrava Jan,

Nepřítomen: Dolanský Miroslav.

 

PROGRAM:

 1. Kontrola plnění úkolů z minulých jednání
 2. Stav plnění dlouhodobých úkolů
 3. Informace z jednání vedení, VV SH ČMS a shromáždění starostů OSH
 4. Informace z činnosti KOORO, odborníků
 5. Informace o jednání na Institutu ochrany obyvatelstva a na GŘ HZS ČR (duben 2012)
 6. Stav zpracování pomůcek pro odborné vzdělávání techniků ochrany obyvatelstva v JSDHO a specialistů ochrany obyvatelstva ve SH ČMS
 7. Návrh „Metodického pokynu SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva“
 8. Návrh odznaku odbornosti „specialista ochrany obyvatelstva“
 9. Informace o připravovaném projektu v Msk
 10. Upřesnění úkolů na rok 2012 (seminář s SMO, Den Ochrany obyvatelstva-Zlín, kurs v ÚHŠ Bílé Poličany)
 11. Různé

Obsah jednání:

K bodu 1 programu: Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

Na posledním jednání, které proběhlo 7.2.10.2012 informoval vedoucí ÚOROO  o přípravě podkladů  pro  jednání s představiteli Svazu měst a obcí  o možné spolupráci, včetně spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence, které byly zpracovány do 21. 10. 2011. Do dneška se jednání neuskutečnilo. Další možnosti zkouší přes starostu OSH Ostrava, který má kontakty na tajemníka SMO pana Vlčka (NŘHZS Msk).

Dále informoval o možnosti využití jízdy historických vozidel i k propagaci ochrany obyvatelstva. V letošním roce bude jízda historických vozidel 29.6-2.7 – Moravskoslezský a Zlínský kraj (Hrčava-Č.Těšín-Zlín). 2.7. ve 13,00, u příležitosti ukončení jízdy bude  ve Zlíně pokřtěna:

PŘÍRUČKA PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA -(1. díl – Organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva).

Na akt se plánuje účast hejtmana Zlk a dalších významných funkcionářů kraje a města Zlína. Dne 22.5. se uskuteční příprava tohoto aktu ve Zlíně za účasti vedoucího ÚOROO, starosty KSH Zlín, tajemníka BR Zlínského kraje a organizátora jízdy Josefa Nitry. Ten podal podrobnější informaci o průběhu jízdy.

K bodu 2 programu: Stav plnění dlouhodobých úkolů

Hlavním úkolem do dalšího sjezdu je zavedení systému odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Co se událo v roce 2011 je obsahem „Zpráva o činnosti ÚOROO za rok 2011“, která je ve Sborníku Sdružení. V současné době je zpracován návrh

„Metodického pokynu SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“, který členové ÚOROO obdrželi v elektronické podobě  (bod 7 programu)

 

K bodu 3 programu: Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Projednává se novelizace stanov SHČMS a organizačního řádu.

Na odborném školení funkcionářů KSH a OSH dne 31.3.2012 v Přibyslavi byla vedoucím ÚOROO podána informace o stavu řešení přípravy v oblasti ochrany obyvatelstva. Obsahem vystoupení bylo:

 • stručné vyhodnocení plnění úkolů v roce 2011
 • aktuálně řešené úkoly s GŘ - dokončování základní dokumentace pro zabezpečení odborné přípravy „techniků ochrany obyvatelstva“, kde by úloha Sdružení byla v podílu (prostřednictvím SDH) na výběru osob zařazovaných na funkci technika ochrany obyvatelstva a na postupné přípravě vlastního lektorského sboru pro zabezpečování odborné přípravy, který by se mohl:

a) podílet na přípravě „techniků ochrany obyvatelstva“

b) a popř. zabezpečovat  provádění přípravy členů SDH k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Další vystoupení zabezpečil vedoucí ÚOROO   na shromáždění OSH 14.4. 2012 v Přibyslavi. To bylo zaměřeno zejména na vlastní přípravu členů Sdružení

K bodu 4 programu: informace z činnosti korp a oorp, odborníků

21.4.  byla ustavena KOROO v Msk

ÚOROO by měla být  doplněna ÚOROO  o  zástupce – KOROO Msk a  ÚHŠ Bílé Poličany.

 

K bodu 5 programu: informace o jednání na Institutu ochrany obyvatelstva a na GŘ HZS ČR (duben 2012)

Na IOO proběhlo jednání dne 19.4.

Řešilo se vydání „PŘÍRUČKY  PRO PŘÍPRAVU TECHNIKŮ OCHRANY OBYVATELSTVA -(1. díl – Organizace činnosti jednotek při plnění úkolů ochrany obyvatelstva).

Příručka vyjde do 30.6. přes IOO. Vedoucí autorského kolektivu je ing. Alice Hrubá. Vyjde jako společná pomůcka HZS ČR a SHČMS. Počet kusů bude minimálně 200 (HZS-100,Sdružení – 100?), bude možnost vydat na CD nebo se vyvěsí (po tématech- pouze ke čtení) na www.dh.cz. Křest příručky bude 2. 7. 2012 ve Zlíně.

Na GŘ proběhlo jednání 23.4.

Připravuje se změna „Pokynu GŘ k provádění odborné přípravy a odborné způsobilosti členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků“. Navrhují se následující změny:

V části I Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek

PO se do obsahu přípravy doplňuje:

-          zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů

-            základní pojmy

-            krizové stavy

-            práva a povinnosti orgánů krizového řízení

-        příprava ve specializačním kurzu (viz. část VI), (u hasičů určených velitelem dobrovolné jednotky PO k plnění úkolů na úseku civilní ochrany a ochrany obyvatel)

Do části III. Odborná příprava a odborná způsobilost strojníků, velitelů družstev, velitelů a techniků speciálních služeb dobrovolných jednotek PO (se doplňuje  techniků speciálních služeb) a v tom techniků ochrany obyvatelstva s tím že budou absolvovat základní a cyklickou přípravu.

U specializovaných kursů u HZS krajů se zařazuje i kurs techniků ochrany obyvatelstva.

V části V se upravuje text na Odborná příprava techniků speciálních služeb a doplňuje se:

Odborná příprava techniků OOB

Specializační kurz Absolvují členové v kurzu „TOOB-16 technik OOB

dobrovolné jednotky SDH obcí“, zakončeném ověřením odborných znalostí a vydáním potvrzení

o absolvování kurzu - 16 hodin

Pravidelná odborná příprava -  absolvují všichni technici OOB

jednotek SDH obcí v rámci IMZ ? (6-8 hodin)

HZS kraje bude provádět ověřování získaných znalostí.

Ti by měli být schopni zabezpečovat úkoly ochrany obyvatelstva:

a)      v JSDHO

b)      v obcích (krizových štábech či managementu řešícího mimořádné události)

Obsah:

 • organizace činnosti jednotek SDHO při plnění úkolů ochrany obyvatelstva –ML (8 hodin)
 • základní pojmy a legislativní předpisy v oblasti ochrany obyvatelstva (2 hod)
 • činnost obce při přípravě na mimořádné události a při jejich řešení (3 hod)
 • preventivně výchovná činnost v obci -SDH (2hod)
 • 1 hodina - přezkoušení

 

K bodu 6 programu: stav zpracování pomůcek pro odborné vzdělávání techniků ochrany obyvatelstva v JSDHO a specialistů ochrany obyvatelstva ve SH ČMS

 • příručka  1. díl bude do 30.6
 • příručka  3. díl v roce 2013 (pro přípravu specialistů ochrany obyvatelstva  I.stupně)
 • příručka  2. díl do konce roku 2012 (činnost obce při přípravě na mimořádné události a při jejich řešení a  preventivně výchovná činnost v obci -SDH

 

Na pomoc přípravě specialistů ochrany obyvatelstva II.stupně (v návaznosti na 2. Díl příručky) připravuje  SDH Braník jednoduchý softwarový produkt ve spolupráci s Institutem ochrany obyvatelstva.

K bodu 7 programu: návrh „Metodického pokynu SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva“

Připomínky členů ÚOROO nebyly. Návrh bude k dispozici na stránkách  www.dh.cz k připomínkám. Předloží se na VV SHČMS dne 14.6.2012.

K bodu 8 programu: návrh odznaku odbornosti „specialista ochrany obyvatelstva“

Projednáno na ÚOROO a s odborníky.

Návrh zaslán ředitelce závodu Znak, závod 35, Železný Brod.

Ing. Dana Plíhalová, tlf. 602 189 335, e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , web:www.znakms.cz.

Obsah:

 • prvky civilní ochrany jako předchozího systému ochrany obyvatelstva
 • prvky hasičské
 • rozlišení stupňů odborností

Tzn: oranžové pole, modrý rovnostranný trojúhelník (v horní části), žebřík  a sekyrka po stranách, stupeň odbornosti I nebo II v dolní části

K bodu 9: informace o připravovaném projektu v Moravskoslezském kraji

Zatím neuzavřeno výběrové řízení.

K bodu 10: upřesnění úkolů na rok 2012 (seminář s SMO, Den ochrany obyvatelstva-Zlín, kurs v ÚHŠ Bílé Poličany)

-          Seminář s SMO? Asi nebude. Zkusíme jednání s bezpečnostní komisí SMO.

-          Den ochrany obyvatelstva = křest příručky – 2.7.2012

-          Kurs v ÚHŠ Bílé Poličany

 • termín 1.-2.11
 • obsah bude v podstatě obsah  základní přípravy pro získání odbornosti SH ČMS –  specialista ochrany obyvatelstva II. stupně
 • rozsah cca 16 hodin
 • kurs bude především pro potenciální lektory základní přípravy v rámci Sdružení
 • nabídka bude na stránkách www.dh.cz
 • přednášky budou zabezpečovat hlavně hasiči s HZS Khk, nabídl se IOO, vyzkouší se software pro obce (SDH Braník)
 • účast členů ÚOROO se předpokládá

K bodu 11: různé

Konference s účastí členů Sdružení, která měla proběhnout v květnu bude v termínu 18.-22. září 2012. Zatím není jasná účast Sdružení.

Pavel Štyndl podal informace o akcích připravovaných v kraji, které mají vazbu na ochranu obyvatelstva

Další jednání ÚOROO bude 17. 10. 2012, 09. 30. v Praze.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:54
 

plakat chp-2017