Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes201
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden582
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1789
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043994
Zápis z 13. 4. 2012 Tisk
Úterý, 24 Duben 2012 10:19

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

13. 4. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:        Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, PhDr. Juráň, p. Bidmon, p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, P. Pumrla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Ing. Kuběna, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Maděra, Ing. Aulický

Přizváni:             Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni:          p. Janeba, p. Doubrava, p. Procházka

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

 

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                p. Milan Navrátil

p. Antonín Zatloukal

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č.  23/2012:                        VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly. Uvedl, že Vedení SH ČMS zkonstatovalo, že usnesení č. 9/2088 je splněno pro rok 2011 a usnesení č. 70/2012 je řádné splněno.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 24/2012:                         VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Zajištění jednání shromáždění starostů OSH

Ing. Richter všem přítomným přečetl body jednání SS OSH, které se bude konat 14. 4. 2012. Dále uvedl, že na jednání SS OSH byl pozván generální ředitel HZS ČR plk. Ing. Drahoslav Ryba a premiér Vlády ČR RNDr. Petr Nečas, pro jejich zaneprázdněnost se však omluvili. Dále informoval o dalších hostech, kteří potvrdili svou účast – Ing. Josef Kubeš, Ing. Vladimíra Ondráková, Ing. Marie Čauševič, pí Jitka Nováková a nový šéfredaktor časopisu Alarm Revue pan Ondřej Kříž. Následně krátce pohovořil ke každému bodu, jak bude probíhat, kdo bod přednese včetně časového harmonogramu. Na závěr si členové VV SH ČMS přečetli zprávu starosty k bodu 2) Průběžná zpráva o plnění závěrů IV. sjezdu SH ČMS.

Ing. Aulický doporučil přidat na jednání SS OSH bod – zcizení majetku SH ČMS ohledně bezúplatného převodu hasičské zbrojnice ve Velkých Heralticích, část obce Tábor.

Ing. Jirota uvedl, že s tímto bodem na jednání SS OSH vystoupí on včetně odůvodnění tohoto převodu hasičské zbrojnice na SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 25/2012:                         VV SH ČMS bere stav příprav jednání SS OSH na vědomí.

4) Projednání změn v organizačním, volebním a jednacím řádu

Ing. Richter uvedl, že k tomuto bodu byl na minulém jednání VV SH ČMS rozdán materiál a členové VV SH ČMS měli své připomínky zaslat do Kanceláře SH ČMS do dalšího jednání VV SH ČMS. Po zapracování drobných administrativních připomínek nebyly žádné další připomínky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 26/2012:                         VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Organizační, volení a jednací řád.

5) Stav přípravy MČR dětí a dorostu

 

Ing. Němečková stručně přítomné informovala o aktuálních přípravách MČR Plamen a dorostu ČR.  Organizační tým MČR pracuje a v průběhu měsíce bude vše připraveno. KSH Karlovarského kraje se podařilo sehnat velkou část financí a cen pro umístěné od sponzorů. Na závěr uvedla, že spolupráce s KSH Karlovarského kraje je výborná.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2012:                         VV SH ČMS bere stav příprav MČR dětí a dorostu na vědomí.

6) Stav přípravy MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

Ing. Aulický stručně informoval o společném jednání s HZS v Uherském Hradišti. Spolupráce s HZS je na dobré úrovni. Detailní záležitosti ohledně příprav se řeší průběžně a jednotlivé úkoly byly rozděleny mezi členy přípravného výboru.

Ing. Richter uvedl, že KSH Zlínského kraje odvádí dobrou práci. Informoval o pronájmu stadionu, který se podařilo snížit. Dále informoval o aktuálních přípravách MČR v klasických disciplínách CTIF, které proběhne v měsíci září ve Dvoře Královém. Kemp rozhodčích CTIF, který se konal 31. 3. 2012 v ÚHŠ Bílé Poličany navštívil i rakouský rozhodčí.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2012:                         VV SH ČMS bere stav příprav MČR v PS a MČR v klasických disciplínách CTIF na vědomí.

7) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter stručně okomentoval předložené návrhy na vyznamenání. Dále uvedl, že titul pro JUDr. Jozefa Minárika, presidenta DPO SR mu bude předán na sjezdu DPO SR dne 21. dubna 2012 v Bratislavě na přání JUDr. Minárika. Dále navrhl udělit ocenění pro organizaci DPO SR u příležitosti konání sjezdu DPO SRO. Dále informoval o Valné hromadě Společenstva kominíků ČR, které se za SH ČMS zúčastní Doc. Ing. Václav Liška a pan Alois Pazdera. Valná hromada proběhne 20. dubna 2012 v Táboře a navrhl pro organizaci Společenstvo kominíků ČR schválení vyznamenání Řád sv. Floriána. Na závěr přečetl email od starosty SDH Dub nad Moravou Ing. Marcela Babušeka, který poslal návrh starosty městyse Dub nad Moravou s žádostí o udělení titulu Čestný člen SH ČMS pro PhDr. Jana Korneka – římskokatolického kněze z Dubu nad Moravou. Jmenovaný byl jedním z hlavních organizátorů při založení tradice Hanáckých hasičských poutí v Dubě nad Moravou a značně pomáhá při jejich organizaci, tím napomáhá ke zdárnému průběhu těchto poutí a propagaci hasičstva a městyse Dub nad Moravou.  Ve dne 21. dubna 2012 se koná již V. Hanácká hasičská pouť a při té příležitosti by rádi udělili knězi titul Čestný člen SH ČMS.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2012:                      VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání včetně předložených návrhů starosty SH ČMS.

8) Různé

Ing. Aulický informoval o drobných připomínkách od starosty KSH Jihočeského kraje pana Václava Žižky, které přišly do Kanceláře SH ČMS ohledně návrhu Pojistné smlouvy, pojištění pro případ úrazu uzavřené mezi HVP, a. s. a SH ČMS a vybídl členy VV SH ČMS, zda nemají ještě nějaké připomínky.

Na toto téma vznikla krátká diskuse.

Ing. Karger vybídl členy VV SH ČMS k připomínkám ohledně písemného materiálu Elektronická knihovna SH ČMS, který navrhla ÚORVZ. Krátce o tomto písemném materiálu pohovořil. Dále stručně informoval o zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012. Upozornil, že některá KSH nemají žádného studenta či minimální počet. ÚORVZ proto navrhuje, aby od roku 2013 byla mimořádně organizována UDH pro funkcionáře těchto krajů, asi nejlépe v CHH Přibyslav.

Následně vznikla krátká diskuse ohledně písemného materiálu podané ÚORVZ a informací o zabezpečení Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2012.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/2012:                      1) VV SH ČMS schvaluje písemný materiál navrhnutý ÚORVZ.

2)  VV SH ČMS ukládá KSH  a zástupcům kraje ve VV SH ČMS projednat ve svých krajích vzdělávání funkcionářů v rámci Univerzity dobrovolného hasiče v roce 2013.

Ing. Aulický přednesl požadavek vedoucího ÚORVO, pana Lubomíra Janeby na schválení pí Fabianové jako členku do ÚORVO. Paní Jitka Fabianová, starostka OSH Vyškov spolupracuje s ÚORVO v rámci lektorské činnosti a souhlasí o začlenění do ÚORVO.

Ohledně schválení paní Jitky Fabianové vznikla krátká diskuse, ze které vyplynulo usnesení.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 30/2012:                      VV SH ČMS schvaluje paní Jitku Fabianovou jako členku ÚORVO.

p. Zatloukal přítomné členy VV SH ČMS informoval o aktuální situaci v OSH Olomouc. Při jednání Shromáždění představitelů sborů došlo k odstoupení starosty OSH a několik členů VV OSH. Byl ustanoven přípravný výbor pro Shromáždění delegátů sborů, který v souladu s Čl. 64 odst. 4 Stanov SH ČMS provede volbu starosty, náměstků a členů VV OSH Olomouc.

Ing. Richter uvedl, že VV SH ČMS očekává urychlené zpracování zápisu ze Shromáždění představitelů sborů, které dostatečně a věcně popíše problémy okresní organizace, které vyvstaly v minulém období a vyvrcholily na již zmiňovaném Shromáždění představitelů sborů.

Na toto téma vznikla diskuse.

p. Navrátil předal starostovi SH ČMS pozvánku na 150. Výročí založení prvního sboru v Libereckém kraji. Dále informoval ve věci Hasičské vodní fontány na hudební dílo Má vlast od Bedřicha Smetany a uvedl, že P. Jonáš žádá odpověď a KSH odpověď připraví. Zároveň uvedl, že souhlasí s dopisem, který napsal panu Jonášovi ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Aulický. Na závěr uvedl, že VV SH ČMS bude o dalším průběhu informovat.

Ing. Němečková požádala VV SH ČMS o revokaci usnesení VV SH ČMS č. 12/2012 bod 1) z důvodu nenaplnění Stanov SH ČMS dle Čl. 20 odst. 1.b). Jedná se o jmenování člena za MSH Praha do ÚORM.

 

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2012:

1) VV SH ČMS revokuje usnesení č. 12/2012 bod 1) z důvodu neplnění Stanov SH ČMS.

2) VV SH ČMS žádá MSH Praha o nový návrh člena do ÚORM dle Stanov SH ČMS.

Ing. Kubeš krátce členy VV SH ČMS informoval o svém vystoupení na jednání SS OSH ve dne 14. 4.

2012.

9) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání.

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017