Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes205
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden586
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1793
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043998
Záznam z 3. 4. 2012 Tisk
Úterý, 10 Duben 2012 13:00

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 3. 4. 2012 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v řádném termínu dle plánu práce SH ČMS.

 

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- p. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit.

• k usnesení 9/2008 se rozvinula diskuse a bylo doporučeno toto usnesení uznat pro rok 2011

splněným.

• k usnesení 50/2011 Kancelář podnikla kroky. SDH Nový Oldřichov byl zaslán dopis od Kanceláře SH ČMS a byl oslovena Ochranná organizace autorská, která na rozdíl od SDH Nový Oldřichov reagovala. Situace je stále v řešení.

• k usnesení 70/2011 vedení konstatovalo, že je splněno.

 

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS a SS OSH

-  Ing. Richter konstatoval, že VV SH ČMS, jehož program byl schválen již na minulém jednání vedení se uskuteční 13. 4. 2012 a kde se bude především projednávat  příprava SS OSH, změny v organizačním, volebním a jednacím řádu, stav příprav MČR dětí a dorostu, MČR v PS a klasických disciplínách CTIF a další stálé body jednání.

Na SS OSH, které se bude konat 14. 4. 2012 byly již materiály všem pozvaným rozeslány. Vedení se zabývalo plněním programu jednání a diskuse se především vedla k bodu „zpráva o činnosti  ÚOR“ a zpráva o činnosti a hospodaření společností s vlastnickým podílem SH ČMS“

PhDr. Juráň vznesl připomínku, že by na SS OSH měl v bodu činnosti ÚOR vystoupit zástupce ÚORHS. Dále se diskutovalo k tomu, aby vedoucí ÚOR zbytečně přítomným nečetli přesný text z Výroční zprávy 2011.

 

■  Vedení uložilo náměstkům, aby zajistili vystoupení vedoucích ÚOR do 10. min.

■  Vedení navrhlo starostovy, aby stanovisko k VPO,a.s. uvedl ve své zprávě.

 

4) Hodnocení plesu 2012

- Ing. Richter zhodnotil ples, který se konal v Náchodě, jako zdařilý. PhDr. Juráň vznesl připomínku, že OSH Uherské Hradiště má zájem o zajištění plesu v roce 2014. Ing. Richter konstatoval, že jsou termíny plesů již do tohoto roku zamluveny. V roce 2013 Plzeň (KSH Plzeňského kraje), 2014 Benešov (KSH Středočeského kraje) a je volný rok 2015, který může připadnout OSH Uherské Hradiště.

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a schvaluje OSH Uherské Hradiště termín plesu na rok 2015.

5) Stav zpracování VZ za rok 2011

Ing. Aulický přednesl přítomným konečný stav VZ za rok 2011. V počtech členů je mírný nárůst o 1 031 členů, ale zase jsme ztratili 25 SDH. Tento stav je, ale zapříčiněn spouštěním Evidenčního programu do ostrého provozu kde se konečně objevily skutečné počty jak členů, tak SDH. VZ za rok 2011 jde dnes do tisku a bude připravena na SS OSH.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí.

5) Program evidence členské základny

-  Ing. Aulický přednesl přítomným roční souhrn přístupů OSH do evidenčního programu. Program je funkční a dnes se již dolaďují opravdu jenom detaily. Potvrdilo to i školení funkcionářů, kde nebylo závažných připomínek k programu. V programu je více než 5550 uživatelských účtů SDH, OSH, KSH, SH ČMS Ve sledovaném období od 09.2010 do 02.2012, to je více než 520 dní se do programu přihlásilo  82 553 uživatelů.
Z toho jich 60 200 mělo právo měnit data a 22 300 jich  data jen prohlíželo a hlásilo změny na OSH. Pracovníci OSH + KSH se přihlásili 43 215 x.  Někteří pracují z úrovně KSH i s účtem OSH. V roce 2012 přistupuje  do programu  v průměru 400 uživatelů denně včetně SO a NE. Nejméně přístupů má OSH Jihlava 1 x, OSH Český Krumlov 3 x a OSH Uherské Hradiště 6 x. Tyto OSH v programu prakticky nepracují.

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a doporučilo informovat starosty OSH, které v programu nepracují o daném stavu.

 

 

7) Informace členů vedení – různé

- Ing. Richter informoval o uskutečněném školení funkcionářů OSH, vedoucích mládeže a účtovatelů dotací. Akce měla svůj smysl a určitě ji budeme organizovat dále. Nebyla tak velká účast starostů OSH a musí se do budoucna víc dbát na termíny těchto akcí.

- Ing. Aulický informoval o uskutečněném kempu pro rozhodčí CTIF. Kemp se konal v ÚHŠ B.P. a přivítal 54 rozhodčích a dva rozhodčí z Rakouska. Organizačně byl kemp připraven dobře, až na nemožnost ubytování všech účastníků na zámku.

- Ing. Salivar informoval členy vedení o jednání pro podporu PS a sportu vůbec. Také nastínil postřehy z připravovaných úspor u HZS ČR a myšlenky jak by dobrovolní hasiči měli na tuto situaci reagovat.

Ing. Stržínková informovala vedení o zasedání prezídia CTIF, kde nastínila náš problém s účastí družstev klasických disciplín CTIF na mezinárodní soutěži Francie 2013, dále by sdružení mělo nominovat zástupce do komise žen a komise dětí. Také jsme byli požádání, zda bychom se nezhostili pořádání komise CTIF pro dobrovolnictví dne 24. 5. 2012.

 

■  Vedení vzalo informaci Ing. Stržínkové na vědomí a souhlasí, aby komise CTIF byla v CHH Přibyslav.

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne  3. 4. 2012  Ing. Jan Aulický

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 24 Září 2012 11:03
 

plakat chp-2017