Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes124
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden124
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2709
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044914
Zápis z 22. 3. 2012 Tisk
Úterý, 10 Duben 2012 06:56

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

22. 3. 2012 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, p. Bidmon, p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Ing. Kuběna, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Maděra, Ing. Aulický

Starostové KSH: pí. Bártková, p. Černý, p. Riesner, p. Žižka, p. Henc

Přizváni:             Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni:          Doc. Ing. Liška, Ing. Stržínková, p. Doubrava, p. Jelínek, PhDr. Juráň, p. Pumprla, p. Gargula, p. Krajča

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:              Ing. Antonín Maděra, Ing. Leo Kuběna

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a přizvané starosty KSH. Vzhledem k nepřítomnosti p. Doubravy jako starosty KSH je na jednání přítomen p. Jiří Henc jako zástupce KSH Ústeckého kraje. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13 /2012: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Ing. Aulický informoval o usnesení č. 50/2011. Uvedl, ž tímto problémem se Kancelář SH ČMS zabývá, ale SDH Nový Oldřichov zatím neodpovídá na dopis zaslaný z Kanceláře SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 13/2012: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí včetně připomínek.

3) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2011 – statistické hlášení, výsledky hopodaření

Ing. Aulický informoval o aktuálních přípravách Výroční zprávy. Na místě si mohli členové VV SH ČMS prohlédnout pracovní verzi Výroční zprávy. Poděkoval vedoucím ÚORad a starostům KSH za dodané podklady, které se zapracovaly do Výroční zprávy za rok 2011. Úsek mládeže není dosud vyplněn, jelikož se čeká na všechna Hlášení z OSH. Dále uvedl, že vzhledem k doladění programu Evidence SH ČMS s Hlášením OSH vznikly různé nesrovnalosti, které se řeší individuálně.

Následně proběhla diskuse ohledně ještě nepřijatých Hlášení OSH a špatně vyplněných Hlášení OSH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 14/2012: VV SH ČMS bere stav příprav Výroční zprávy za rok 2011 na vědomí.

4) Činnost Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2011 a schématický nástin činnosti na rok 2012

Ing. Leo Kuběna (KSH Moravskoslezského kraje) stručně informoval o činnosti KSH v roce 2011. Uvedl, že byla vytvořena komise žen, rada ochrany obyvatelstva. V roce 2012 plánují ve dne 16. 6. V Kravařích výstavu historické techniky, mezinárodní tábory, společná jednání s polskou stranou. Podobné jednání již proběhlo, kde byl přítomen i starosta SH ČMS. Dále uvedl, že získali finanční prostředky z Bezpečnostní komise krajského úřadu MSK.

Ing. Richter reagoval na příspěvek Ing. Kuběny a uvedl, že se mu společné jednání s polskou stranou velice líbilo.

p. Páv (KSH Středočeského kraje) stručně informoval o posledním jednání VV KSH, které proběhlo koncem ledna. Běžné akce v rámci KSH probíhají dle plánu bez problémů. Bohužel oba dva projekty, které byli podané KSH na Krajský úřad nevyšly.

p. Navrátil (KSH Libereckého kraje) uvedl, že KSH získalo jeden grant – Fond požární ochrany, který loni činil 5 mil a letos 14 milionů Kč. V roce 2012 jsou naplánovány oslavy 150. Let založení prvního SDH na Libereckém kraji. Oslavy se uskuteční 5. 5. 2012 v 10 hodin v Liberci.

pí Bártková (KSH Olomouckého kraje) stručně informovala o činnosti KSH Olomouckého kraje. Uvedla, že letošní krajská soutěž v PS se bude konat společně s KSH Moravskoslezským krajem, v rámci kraje probíhají rekreace ZH. Dále uvedla, že je potřeba domluvit společný termín schůzky s Ing. Richtrem a polskou stranou.

p. Riesner (MSH Praha) informoval o činnosti MSH Praha. Uvedl, že proběhlo snížení počtu členů VV MSH Praha z 15 členů na 13 členů. Dále reagoval na zápis z VV SH ČMS ze dne 19. 1. 2012. Poděkoval VV SH ČMS za schválení jejich žádosti ohledně změny člena v ÚORM a reagoval na slova náměstkyně starosty SH ČMS Ing. Němečkové, že se nejedná o nedostatky či nespory na krajské úrovni, ale že z důvodu rezignace ORM Praha z roku 2010 tvoří novou odbornou radu mládeže, ve které dochází samozřejmě k obměně a vývoji. Proto požádali o změnu v ÚORM, aby byl přesnější a rychlejší přenos informací. Uvedl, že tím nechtěli snížit zásluhy paní Kateřiny Orgoníkové, která zůstala v pracovní skupině při ÚORM. Dále požádal VV SH ČMS o delegování tiskového mluvčího SH ČMS p. Josefa Nitry na Bambiriádu, která bude probíhat v Dejvicích, v Praze 6. Informoval o kontaktu na pražskou televizní stanici Metropol a na závěr o pravidelných akcích, které probíhají nebo budou probíhat na úrovni MSH Praha. Krátce pohovořil o společné schůzce s GŘ HZS ČR a Magistrátem hl. m. Prahy.

p. Orsák (KSH Královéhradeckého kraje) informoval o probíhajících projektech – Spolupráce hasičských jednotek v česko-polském příhraničí, modernizace jejich vybavení a vzájemná pomoc při krizových situacích a druhý projekt je Proti NUDĚ s KSH, což je podpora spolkové činnosti. Dále uvedl, že Ples SH ČMS, který se konal v Náchodě dopadl dobře a nedostalo se k němu žádné negativní hodnocení. Dále uvedl, že bude ustanovena KOROO, ve dne 23. 3. 2012 proběhne slavnostní ukončení U3V. Na závěr informoval o vzájemné výpomoci s ÚHŠ Bílé Poličany.

p. Černý (KSH Plzeňského kraje) stručně informoval o činnosti KSH. Uvedl, že v letošním roce se již nebude konat společná krajská soutěž s Karlovarským krajem. Informoval o smlouvě s reklamní agenturou, která zaplatila KSH  150 000 Kč za umožnění postavení jejich stánku na soutěžích KSH, letos navýšili částku na 250 000 Kč. Dále informoval o přípravách MČR ve vyprošťování, uvedl, že se připravuje vznik KORHistorie a následných plánovaných akcí v rámci KSH.

Ing. Richter reagoval na informaci ohledně MČR ve vyprošťování. Uvedl, že ho velice mrzí, že se tato soutěž koná bez informací na Ústředí SH ČMS. Je vždy dobré, že má někdo snahu a práci uspořádat jakoukoliv soutěž, ale vzhledem k tomu, že se jedná o celorepublikovou soutěž, mělo by mít Ústředí SH ČMS více informací. O tomto problému se již zmínil ve své zprávě SH ČMS na říjnovém SS OSH, v podzimních měsících proběhlo jedno jednání a od té doby se nikdo neozval.

p. Černý uvedl, že p. Robert Kučera, který je vedoucím KORV by měl podávat informace na jednání ÚORV.

Ing. Salivar reagoval na příspěvek p. Černého a uvedl, že p. Kučera se na jednání ÚORV nezmínil o přípravách ani konání MČR ve vyprošťování. A uvedl, že souhlasí s názorem pana starosty SH ČMS. Je dobré, že jsou lidi, kteří jsou aktivní, ale je zde potřeba určitá posloupnost a slušnost informovat.

p. Žižka (KSH Jihočeského kraje) informoval o činnosti KSH. Uvedl, že již loni se podařilo sehnat objekt pro hasičské muzeum v Bechyni, část tohoto muzea byla již otevřena a zároveň požádal členy VV SH ČMS a starosty KSH o informaci, pokud vědí o nějaké finanční podpoře na činnosti tohoto muzea. Dále informoval o finanční podporu krajského úřadu, díky které zakoupí KSH techniku pro JPO V. Stručně informoval o výběru dodavatele techniky. Dále se dotázal, zda má někdo zkušenosti či radu ohledně školení bezpečnosti práce s motorovou pilou.

Následně vznikla diskuse ohledně školení bezpečnosti práce s motorovou pilou a na závěr diskuse starosta SH ČMS uvedl, že tento problém nastolí při dalším jednání s GŘ HZS ČR.

p. Henc (KSH Ústeckého kraje) omluvil ze zdravotních důvodů starostu KSH Ústeckého kraje a stručně informoval o činnosti KSH. Probíhají jednání s HZS Ústeckého kraje i s Krajským úřadem. Spolupráce s oběma partnery je na dobré úrovni. Ve spolupráci s Krajským úřadem byli předání KSH stříkačky, hadice, notebooky, foliovačka, dataprojektor a stany. Dále uvedl, že od Krajského úřadu obdrželi i finanční prostředky pro KSH i pro jednotky. Na závěr uvedl, že všechny akce probíhají dle plánu práce KSH.

p. Slámečka (KSH Vysočina) uvedl, že zpráva o činnosti KSH Vysočina za rok 2011 bude ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2011. Uvedl, že v roce 2012 bude mít KSH Vysočina finanční prostředky na soutěže atd. Dále informoval o změně starosty OSH Třebíč. Místo pana Bohumíra Benáčka je nyní starosta Miroslav Ježek. Uvedl, že na okrese Jihlava přešli cca 3 SDH do MHJ a nyní řeší proč se tak stalo. Dále uvedl, že KSH bude pořádat vlastní soustředění dorostu, uvažují o společné krajské soutěži s HZS kraje Vysočina. Na závěr zmínil, že Sokol má v roce 2012 150 let od založení a toto výročí je všude medializováno. Byl by velice potěšen, kdyby takovou medializaci mělo i SH ČMS až bude mít 150 let výročí.

p. Procházka (KSH Jihomoravského) stručně informoval o činnosti KSH. Uvedl, že zpráva o činnosti KSH je ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2011. Akce v rámci KSH probíhají dle plánu práce KSH. Poděkoval Ing. Jirotovi a Ing. Sojkovi za proběhnuté školení hospodářů v OSH Znojmo.

p. Bidmon (KSH Pardubického kraje) uvedl, že činnost KSH Pardubického kraje je pospána ve Výroční zprávě SH ČMS za rok 2011. Dále uvedl, že KSH má smlouvu s Krajským úřadem ohledně finanční podpory. Poděkoval Ing. Jirotovi a Ing. Sojkovi za školení hospodářů. Informoval o krátkých vstupech na regionální televizi ČT1 v rámci Pardubického kraje, každý vstup je o JPO I z Pardubického kraje. Dále předal otázky pro ÚORV ohledně nejasností při odměňování dobrovolných hasičů a otázek na ÚORP. Následně dal možnost členům VV SH ČMS nahlédnout do grafického porovnání a vývoje finanční dotace v rámci MV ČR.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 15/2012: VV SH ČMS bere informace o činnosti KSH na vědomí.

5) Příprava shromáždění starostů OSH

Ing. Richter přítomným přečetl pozvánku včetně pozvaných hostů na Shromáždění starostů OSH, které se bude konat 14. 4. 2012. Zmínil, že by bylo dobré pozvat i generálního ředitel GŘ HZS ČR plk. Ing. Drahoslava Rybu, dále doporučil Ing. Kargra jako řídícího na jednání SS OSH.

Následně členové VV SH ČMS navrhli jednoho starostu OSH ze svého kraje do Návrhové komise.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál Plnění rozpočtu SH ČMS na rok 2011 k 20. 3. 2012, Návrh rozpisu grantů č. 1, 3 a 7 MV v roce 2012, Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v roce 2011 a Pohledávky mezi OSH a SH ČMS v roce 2012.

Ing. Němečková stručně informovala o finančních prostředcích na mzdy pro KSH a OSH.

Ing. Majer uvedl, že na SS OSH vystoupí v bodě určeném pro odborné rady a bude informovat o činnosti ÚORP a o navázaných spoluprací s Asociací Záchranný kruh a Prevence pro všechny. Obě spolupráce jsou bezplatné. Uvedl, že lepší spolupráce je s Asociací Záchranný kruh, jelikož občanské sdružení Prevence pro všechny zatím moc nekomunikuje.

Ing. Salivar se zmínil a vyjádřil jasný nesouhlas ohledně vyjádření HZS MSK, kteří chtějí zrušit ty stanice, kteří nevyjedou více jak 250x ročně. Dále přečetl Memorandu o vzájemné spolupráci a podpoře ve financování českého sportu, kde je uvedeno, že strany se shodují v názoru o zdrojích na podporu dobrovolných hasičů formou odštěpu 3% z neživotního pojištění neboť část hasičské obce je organizována i ve sportovním hnutí.

Ing. Aulický okomentoval písemný materiál – Návrh změn Stanov SH ČMS a požádal členy VV SH ČMS o připomínky do 29. 3. 2012. Doporučil do pozvánky SS OSH vložit bod ohledně návrhu změn Stanov SH ČMS.

Následně vznikla krátká diskuse ohledně změn ve Stanovách SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 16/2012: 1) VV SH ČMS schvaluje stav příprav jednání SS OSH.

2) VV SH ČMS schvaluje doplnit pozvánku na jednání SS OSH o bod Návrh změn Stanov SH ČMS.

6) Návrhy na vyznamenání

Ing. Richter stručně okomentoval předložené návrhy na vyznamenání. Dále přečetl email, který přišel na Kancelář SH ČMS 21. 3. Kde píše starosta SDH Lelekovice, že v loňském roce již podruhé podali na OSH Brno – venkov žádost o udělení titulu „Zasloužilý hasič“ pro jejich člena Vlastimila Berana. Vzhledem k negativnímu vyjádření VV OSH Brno – venkov mu titul nebyl udělen a žádají o prošetření.

Následně se rozvinula diskuse, kde členové VV uvedli, že je potřeba znát důvod proč VV OSH nechce titul udělit.

Ing. Richter uvedl, že se písemně obrátí na VV KSH a dotáže se na jejich stanovisko k eventuálnímu udělení titulu ZH panu Vlastimilu Beranovi.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 17/2012:                      VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

7) Různé

Ing. Aulický vybídl členy VV SH ČMS o hlasování ohledně návrhů na absolventský odznak University dobrovolného hasiče.

p. Janeba stručně okomentoval písemné materiály, které předložil členům VV SH ČMS jako „pracovní verzi“ – Návrh změn Jednacího řádu SH ČMS, Návrh změn Organizačního řádu SH ČMS, Návrh změn Volebního řádu SH ČMS a požádal členy VV SH ČMS o připomínky do příštího jednání VV SH ČMS, kde by se tyto materiály měli schválit usnesením.

Následně proběhla krátká diskuse ohledně písemného materiálu předložené náměstkem starosty SH ČMS.

Ing. Aulický okomentoval písemný materiál – Pojistná smlouva pojištění pro případ úrazu mezi SH ČMS a HVP, a. s. Smlouva už se bude vztahovat pouze pro dospělé členy SH ČMS, jelikož mládež SH ČMS je pojištěna u Generali pojišťovny. Z tohoto důvodu se dospělým členům pak navýší odškodnění při úrazu, ale i pojistné hrazené SH ČMS.

Na toto téma se rozvinula rozsáhlá diskuse.

pí. Bártková uvedla, že tato smlouva není dostačující pro odškodnění úrazu např. při soutěžích.

Ing. Aulický reagoval na příspěvek pí. Bártkové a uvedl, že tento písemný materiál je rámcová smlouva pro SH ČMS jako celek. Jednotlivé soutěže si však lze ještě připojistit u HVP, a. s.

Ing. Karger stručně okomentoval zápis z jednání ÚORVZ a Návrh koncepce „Elektronická knihovna SH ČMS.

Mgr. Martínek stručně okomentoval zápis z jednání ÚOROO.

p. Páv reagoval na zápis ÚORVZ kde se zmiňují o tom, že ve většině krajů se žádné vzdělávací akce nekonají. Uvedl, že ve Středočeském kraji tomu tak není a probíhá školení hospodářů, kde bude přednášet i Bc. Studník. Dále namítl, že celorepublikové školení by mělo probíhat v zimě nikoliv v dubnu.

Ing. Richter reagoval na připomínku p. Páva a požádal starosty KSH o zjištění zda by byli ochotni zúčastnit se školení pro ně určené v zimních měsících.

p. Páv se dále zmínil o 150 let založí Sokola. Uvedl, že zakládající článek Sokola byli i dobrovolní hasiči. Doporučil napsat dopis či zdravici TJ Sokol a připomenout společné začátky.

Ing. Richter vyjádřil souhlas s návrhem p. Páva a požádal p. Pátka o vyhledání informací či dat o společných začátcích v archívu CHH.

Ing. Richter informoval o písemné žádosti o finanční podporu na benefiční koncert pro 17letou vážně postiženou dívku. Benefiční koncert pro Nikolku pořádá SDH Čejetice a žádají o finanční příspěvek. Dále uvádějí, že benefice bude mediálně zveřejněna v tisku Deník stakonicka a ti, kdo podpoří, budou zveřejněni a dostanou písemné poděkování. Požádal VV SH ČMS o schválení poslat na konto SDH Čejetice částku 5 000 Kč.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 18/2012: VV SH ČMS schvaluje finanční podporu v rámci Benefičního koncertu pro Nikolku ve výši 5 000 Kč na konto SDH Čejetice.

 

Ing. Richter dále informoval o stížnosti p. Sýkory na VV OSH Olomouc. ÚKRR byla požádána o přešetření stížnosti starosty OSH Olomouc na postup Výkonného výboru OSH Olomouc v souvislosti s prověřením vzniklé škody na služebním vozidle OSH Olomouc. Kontrolní skupina, která byla pověřena ÚKRR prošetřit tuto stížnost doporučila ÚKRR zamítnou stížnost jako bezdůvodnou. ÚKRR považuje postup VV OSH Olomouc za správný a stížnost p. Sýkory zamítá v plném rozsahu. Dále informoval o proběhnuté schůzce s Česko Pobaltskou obchodní komorou, která nabízela společný výjezd a seznámit se s místními hasiči. Nabídka byla, ale bohužel velmi finančně nákladná. Dále informoval o Výroční Valné hromadě Společenstvu kominíků, které se koná 20. 4. V Táboře. Doporučil delegovat p. Pazderu jako zástupce SH ČMS.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 19/2012: VV SH ČMS schvaluje p. Pazderu jako zástupce na Výroční Valnou hromadu Společenstva kominíků ČR.

Ing. Richter uvedl, že s ČT 4 je předjednáno, že budou zúčastňovat našich akcí. Dále informoval o vydání prvního čísla Alarm Revue – magazín hasičů a záchranářů a následném křtu prvního čísla. Navrhl redakční radu ve složení: Ing. Antonín Maděra (vedoucí redakční rady), plk. Mgr. Bohumír Martínek, PhD., Ing. Jan Majer, Ing. Martin Čížek, p. Antonín Ulrych, Bc. Zdeněk Ondráček Doc. Ing. Jiří Lošák, CSc., brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, Václav Helis a další. Josef Nitra a Vedení SH ČMS zpracují Statut Redakční radu časopisu AR- magazín hasičů a záchranářů.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 20/2012:  VV SH ČMS bere na vědomí návrh složení Redakční rady časopisu Alarm Revue – magazín hasičů a záchranářů ve složení předloženém starostou SH ČMS.

 

Dále starosta SH ČMS stručně informoval členy VV SH ČMS o zasedání Podunajské komise, které proběhlo v polovině února v německém Regensburgru. Témata na tomto jednání byla pro všechny společná – co tíží hasiče v rámci zásahové činnosti a vztah zaměstnavatele k DH. Dále informoval o aktuální situaci v HVP, a. s. – Dozorčí rada HVP, a. s. schválila stanovisko k Výroční zprávě HVP, a. s. za rok 2011, které bude předneseno na Výroční valné hromadě konané dne 27. 4. 2012. Hospodářský výsledek umožní navýšit základní kapitál společnosti zvýšením nominální hodnoty jedné akcie z 92,- Kč na 94,- Kč. Dále vyzval členy VV SH ČMS, aby vybrali 2 členy VV SH ČMS jako zástupce SH ČMS, z nichž jeden bude hlasovat na Valné hromadě HVP, a. s.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 21/2012: VV SH ČMS schvaluje p. Josefa Bidmona a p. Jiřího Orsáka, aby zastupovali zájmy SH ČMS na Valné hromadě HVP, a. s. konané dne 27. 4. 2012 v Bílých Poličanech.

Následně Ing. Richter informoval o aktuální situaci ve VPO, a. s. Uvedl, že majoritní vlastník VPO, a. s. neodpovídal na dopisy ohledně pohledávek vůči SH ČMS. Výzbrojna zastavila počátkem roku svoji činnost. SH ČMS požaduje vyjasnění hospodářské situace a rozhodnutí o dalším postupu na Valné hromadě společnosti.

Následně se na toto téma rozvinula rozsáhlá diskuse.

Ing. Němečková stručně informovala o finančních prostředcích z MŠMT, informovala o projektu České rady dětí a mládeže „72 hodin“.

Ing. Aulický informoval členy VV SH ČMS, že ohledně výběru absolventských odznaků University dobrovolného hasiče vyhrál návrh odznaku č. 11.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 22/2012: VV SH ČMS schvaluje návrh č. 11 absolventského odznaku University dobrovolného hasiče.

8) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:49
 

plakat chp-2017