Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes186
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden567
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1774
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043979
Záznam z 28. 2. 2012 Tisk
Pondělí, 19 Březen 2012 10:18

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 28. 2. 2012 v Praze.

 

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

 

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v řádném termínu dle plánu práce SH ČMS.

 

1) Zahájení

Zahájil I. náměstek starosty p. Janeba, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- p. Janeba zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit.

• k usnesení 60/2008 se rozvinula diskuse na funkčnost programu Evidence SDH. Program

je funkční a stále se hlídá a pracuje se na zdokonalení.

• k usnesení 50/2011 vedení zatím nic nezjistilo. SDH Nový Oldřichov byl zaslán dopis od

KSH Středočeského kraje. Dílo je chráněno Ochrannou organizací autorskou a organizační

jednotka SDH Nový Oldřichov trvá na tom že je vlastník díla.

 

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

 

3) Vyhodnocení plnění grantů MV a projektu MŠMT za rok 2011

- Ing. Jirota zhodnotil plnění grantů MV ČR za rok 2011. Bylo vyčerpáno 100% prostředků přidělených z grantu. V současné době proběhla v Kanceláři SH ČMS kontrola na věcné plnění grantů, která konstatovala plnění bez závad.

-Ing. Němečková zhodnotila plnění grantů z MŠMT také na dobré úrovni. Granty byly vyčerpány i přes podmínku vedení podvojného účetnictví i pro organizační jednotky SH ČMS. Kancelář SH ČMS respektive její ekonomický úsek připravil pro organizační jednotky program, který je do 1 000 zaúčtovaných položek za rok zdarma.

PhDr. Juráň konstatoval, že ÚKRR kontrolovala čerpání finančních prostředků na MČR dětí a dorostu a MČR dospělých kde také neshledala žádné nedostatky.

■  Vedení vzalo informaci na vědomí.

 

4) Návrh záměru novel některých předpisů SH ČMS do roku 2015

p. Janeba přednesl přítomným návrh ÚORVO která soustřeďuje připomínky k vnitřním předpisům SH ČMS. Rada doporučuje změnu v Organizačním řádu, Jednacím řádu a Volebním řádu kde je potřeba doplnit především organizační jednotky Okrsky a další drobné úpravy vycházející z praxe. Dalším předpisem který dozná změny bude jistě Statut čestných titulů a vyznamenání kde se budou specifikovat podmínky získávání jednotlivých medailí a ČU a hlavně záslužného Řádu českého hasičstva a Zasloužilého hasiče.

Jedním z návrhů na změnu jsou také Stanovy SH ČMS kde se bezpodmínečně z důvodů získávání dotací musí doplnit rozšíření věku mladých hasičů od narození do 18.  let věku a do hlavní činnosti doplnit přípravu členů  v hasičském sportu pod který dát všechny přípravy dětí a dorostu a dospělých v požárním sportu.

■  Vedení doporučuje materiály se změnami dokumentů SH ČMS předložit na VV SH ČMS 13. 4. 2012

 

5) Příprava jednání VV SH ČMS

-  Ing. Richter přednesl návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, který se dle plánu práce má konat 22. 3. 2012 v Přibyslavi. Na VV budou  dle plánu práce pozváni i starostové KSH.

Ing. Richter přednesl návrh pozvánky i na jednání VV SH ČMS, který se dle plánu práce má konat 13. 4. 2012 v Přibyslavi. Vedení navrhlo do pozvánky doplnit bod „projednání změn v Organizačním řádu, Volebním řádu, Jednacím řádu a Statutu Čestných titulů a vyznamenání.

Ing. Richter přednesl návrh pozvánky i na jednání SS OSH, který se dle plánu práce má konat 14. 4. 2012 v Přibyslavi. Vedení po projednání doporučilo projednání pozvánky na jednání VV SH ČMS 22. 3. 2012.

 

■  Vedení schválilo pozvánky k jednání VV SH ČMS a doporučuje projednání pozvánku na jednání  SS OSH.

 

6) Výroční zpráva SH ČMS za rok 2011

- Ing. Aulický informoval, že zprávy z jednotlivých rad již máme kompletní a zprávy z KSH ještě některé schází. Postupně i přicházejí hlášení o činnosti z OSH. Do VV OSH 22. 3. bude vše pohromadě a VZ za rok 2011 bude předložena k nahlédnutí. Převážná část OSH zprávu zpracovává v programu evidence SDH, ale jsou ještě OSH, která v programu tolik nepracují. Výsledky z programu nejsou v tomto případě vypovídající a není tedy možné je použít např. jako povinné statistické údaje pro MŠMT (evidence vedoucích, kolektivů MH atd). V této souvislosti vedení navrhuje zanést podmínku vedení statistických údajů všech OSH jako součást metodického pokynu k čerpání dotací z MŠMT (provozní náklady, vzdělávání vedoucích,…)

 

■  Vedení vzalo informaci na vědomí a uložilo Kanceláři SH ČMS zjistit, která OSH v programu nepracují.

 

7) Příprava MČR Plamen a dorostu, MČR v PS a MČR v klasických disciplínách

Ing. Němečková shrnula dosavadní přípravu MČR hry Plamen a dorostu, které se bude konat v Sokolově v Karlovarském kraji. Příprava probíhá standardním způsobem, je ustaven organizační tým, který pracuje velmi efektivně a plní domluvené úkoly ve stanovených termínech. Dosavadní spolupráce je velmi dobrá. Vedení byl předložen rozpočet, kde největší nákladové položky jsou tradičně ubytování a strava účastníků mistrovství.

Ing. Aulický předložil vedení rozpočet na MČR v PS, které se i letos bude konat společně s HZS v Uherském Hradišti. Příprava probíhá zatím standartním způsobem. Bylo již uskutečněno několik jednání a kromě sporného nájmu stadionu je vše na dobré cestě a v souladu s plánem příprav. Oproti minulému MČR  je v rozpočtu nový náklad a to příspěvek na ubytování družstev a hrazení obědů v sobotu a neděli všem závodníkům. O nájmu stadionu vedeme dialog s MÚ Uherské Hradiště.

Ing. Aulický konstatoval, že MČR v CTIF se připravuje dle minulých ročníků a také jako kvalifikace na mezinárodní soutěž Francie 2013. Rozpočet ještě není uzavřen jelikož, na konci března proběhne kemp pro rozhodčí, kde se bude vše projednávat.

 

■  Vedení vzalo informaci o přípravách MČR dětí a dorostu, MČR v PS a MČR v CTIF na vědomí a schválilo navržené rozpočty.

 

■  Vedení  doporučuje průběžně informovat družstva cvičících disciplíny CTIF  a členskou základnu o vyhlášeném MČR v CTIF a kvalifikaci na mezinárodní soutěž Francie 2013.

 

8) Informace členů vedení – různé

- Ing. Aulický informoval o přípravách reprezentace dobrovolných hasičů v PS a předložil vedení návrh vyslat reprezentační družstvo na I. Světové mistrovství mládeže v požárním sportu do Plovdivu (Bulharsko). Příprava soutěžní formou je velice přínosná a také potřebujeme pro granty na sport mít výsledky z mezinárodních soutěží.  V návrhu je i předběžný rozpočet akce

 

■  Vedení schválilo výjezd reprezentace DH do Plovdivu a uložilo Ing. Aulickému navýšit rozpočet o doprovodné auto a na počet 20 účastníků reprezentace.

 

Ing. Němečková informovala o přípravách reprezentace dorostu na III. mistrovství světa v požárním sportu v Lotyšsku. Vedení  předložila rozpočet na tuto akci.

 

■  Vedení schválilo výjezd reprezentace dorostu do Lotyšska a rozpočet akce.

 

PhDr. Juráň informoval o průběžných kontrolách členů ÚKRR a velice si pochvaluje spolupráci na kontrolách členů VV SH ČMS. Poslední případ je řešení stížnosti p. Sýkory. Dále informoval o průběhu VVH SDH, které navštívil a vznesl dotaz, zda by bylo možné zveřejnit nějaké možnosti uložení finančních prostředků SDH ve finančních institucích.

Také informoval vedení o rozhovoru s p. Havlíkem, který je rozladěn postupem při jeho u odvolání s funkce šéfredaktora časopisu AR a nového šéfredaktora p. Kříže.

Informoval také o přípravách Poutě hasičů na Sv. Hostýně a požádal vedení o zmocnění jeho osoby jako koordinátora příprav za SH ČMS.

 

■  Vedení vzalo informace předsedy ÚKRR na vědomí a uložilo Kanceláři SH ČMS zveřejnit nabídky finančních institucí, které mají produkty pro neziskový sektor, týkající se ukládání finančních prostředků.

 

■  Vedení pověřilo PhDr. Josefa Juráně, za SH ČMS přípravami poutě hasičů na Sv. Hostýně.

- Ing. Richter přednesl pozvánku na konferenci SMO do Telče.

 

■  Vedení pověřilo Doc. Lišku aby účastí na konferenci.

 

- Ing. Aulický informoval, že dne 23. března proběhne v Hotelu Praha další společenské setkání Dobrovolných záchranných sborů a je možnost ocenit dva členy SH ČMS.

 

■  Vedení po diskusi schválilo na ocenění PhDr. Josefa Juráně a Doc. Lišku.

 

Ing. Salivar informoval členy vedení o postřezích z Poslanecké sněmovny kde se nejvíce v posledním období projednávají úspory ve všech resortech. Dále informoval o uskutečněném jednání  ÚORV a zkoušek Hasič I. Stupně.

 

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne  28. 2. 2012  Ing. Jan Aulický

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017