Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 7. 2. 2012
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes12
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden896
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3481
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045686

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 7. 2. 2012 Tisk
Čtvrtek, 09 Únor 2012 08:21

Zápis z jednání ÚOROO

Termín: 7.2.2012

Účast:

Mgr. Martínek Bohumír,Ph.D.,  Ing. Vondruška Vladimír, Šustr Jiří, Ing. Job Lukáš, Štyndl Pavel,DiS, Ing.Hrubý Václav

Omluveni: Prof.Liška Václav, Jíra Albert, Ing.Vícha Petr, Ing.Doubrava Jan,

Nepřítomen: Dolanský Miroslav, Capil Vojtěch

Obsah jednání:

K bodu 1 programu: Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

Poslední jednání proběhlo 12.10.2011. Bylo dohodnuto realizovat:

a) Připravit podklad pro další jednání s představiteli Svazu měst a obcí  o možné spolupráci, včetně spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence do 21.10.2011 – splněno

b) Akce PYROCAR a  možnosti využití jízd historických vozidel i k propagaci ochrany obyvatelstva – plněno

V letošním roce se zvažuje využít jízdy historických vozidel 30.6-2.7 – Moravskoslezský a Zlínský kraj (Hrčava-Zlín), zvažuje se dne 2.7. provést ve Zlíně Den ochrany obyvatelstva.

Požadavek na V. Capila – získávat informace o akci a případně nabídnout pomoc. Informovat ÚOROO.

c) Byla podána informace o jednání na GŘ HZS ČR (6.10.2011), kde byly dohodnuty společné termíny a to:

-       Říjen- listopad 2011 – zjištění stavu zpracování pomůcek pro obce  - splněno

VÚOROO a tajemník navštívili 5 HZS krajů (25.10 – Jmk  a Zlk,26.10. – Msk a Olk a v listopadu   Pak)

Návštěva HZS krajů se uskutečnila s výjimkou Hradce. Bude realizována v březnu společně s návštěvou ÚHŠ Bílé Poličany. Závěry z návštěv se odrážejí v připravované dokumentaci vzdělávání členů SHČMS. Všechny navštívené kraje mají zájem o zavedení systému vzdělávání  SDH v ochraně obyvatelstva a zejména o přípravu na činnosti v obcích. Každý z krajů má vytvořeny pomůcky pro obce v různém obsahu a rozsahu (od několika po desítky stran)

GŘ dal dohromady přehled o pomůckách ve všech krajích a provedli jsme k tomu určitou analýzu a závěry jsou použity v dokumentaci. Do 31.3. chce GŘ diskutovat s HZS krajů a učinit určitý závěr.

-       Leden 2012 – návrh kompletního obsahu vzdělávání  - 6.2.2012 – jednání na GŘ k obsahu kursů (viz bod 5)

-       Březen 2012 – projednání návrhu obsahu vzdělání s HZS krajů

-       Duben 2012 – seminář v CHH Přibyslav na téma „Příspěvek SDH k řešení mimořádných událostí v obci“ (ve spolupráci s SMO) ?

-       Červen – vydání pomůcky (vyjde asi jen pro JSDHO – viz návrh A .Hrubé – bod  8 programu)

-       Říjen 2012 – IMZ lektorů pro vzdělávání členů SHČMS v OO (s využitím „pomůcky“ a dalších materiálů – metodické listy,…) – termín konkrétní zatím není stanoven

d) Informaci o připravovaném projektu v Msk podal ing.Petr Vícha – samostatně v bodě 10 programu

e) Informaci zástupců ÚOROO o činnosti Komise Bojového řádu GŘ HZS ČR – samostatně v bodě 6 programu

 

K bodu 2 programu: stav plnění dlouhodobých úkolů

Hlavním úkolem do dalšího sjezdu je zavedení systému odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. V roce 2011 se podařilo předložit a schválit „Metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva ( 16.6.2011). Jde o historicky první dokument z oblasti ochrany obyvatelstva přijatý Sdružením. Před schválením jsme organizovali seminář v ÚHŠ Jánské Koupele ve dnech 20.-21.5.2011.

Podle harmonogramu, který byl projednán na VV Sdružení v březnu 2011,nebyly některé úkoly splněny a to:

Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva – 22.9.2011(VV SHČMS). Stanovení  způsobu udělování odbornost22.9.2011(VV SHČMS) a Zavedení odznaku odbornosti „Ochrana obyvatelstva“ – 21.10.2011 (VV SHČMS) K tomu:

Metodický pokyn a další opatření nelze dělat bez spolupráce s GŘ HZS. Je domluveno, že se bude připravovat souběžně se SIAŘ GŘ k zabezpečení odborné přípravy, protože garantem budou HZS krajů, resp. GŘ.

Diskutují se rovněž stupně odbornosti  zda budou 2 nebo 3. Po jednání na GŘ dne 6.2.2012 se navrhují 2 stupně:

 • Ochrana obyvatelstva II (technik ochrany obyvatelstva) – připraven pro činnost v obci (JSDHO i „krizový štáb“)
 • Ochrana obyvatelstva I (referent ochrany obyvatelstva) – aktivně zapojen po dobu….let v oblasti ochrany obyvatelstva (zejména preventivně výchovná činnost, školení, organizační zabezpečení – např. činnost v odborných radách)

Zkušební otázky a testy pro odbornosti I-III – 24.11.2011(VV SHČMS),Pedagogická dokumentace - programy výuky, učební texty – 31.12.2011

K tomu: Nemůže být dříve než si ujasníme obsah přípravy.

 

K bodu 3 programu: informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Projednává se novelizace stanov SHČMS.Na VV bylo uloženo zpracovat Zprávu o činnosti ÚOROO za rok 2011  (viz příloha k zápisu)

K bodu 4 programu:  informace z činnosti KORP A OORP, odborníků

Ing. Václav Hrubý doplnil informace o nových metodických listech pro ochranu obyvatelstva v Bojovém řádu JPO.

Pavel Štyndl informoval o přípravě předurčených JPO pro ochranu obyvatelstva v Libereckém kraji, včetně přípravy cvičení v červnu 2012. Dále informoval o možnosti získat materiály (programy) k řešení povodní, které zpracovala ženijní katedra University obrany Brno (mjr. Ing. Štoller). Vedoucí ÚOROO projedná s UO Brno.

Ing. Lukáš Job informoval o nutnosti aktivního působení na OSH a zkušenostech Ústeckého kraje.

 

K bodu 5 programu:  informace o jednání na GŘ HZS ČR (20.1.2012 )

Jednání se zabývalo přípravou  referentů OOB. Řídil ho  náměstek GŘ  brig. gen. Ing. Miloš Svoboda, za GŘ pracovníci odboru KŘ a OO (plk. Ing. Ivan Koleňák,plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová,pplk. Ing. Luboš Votípka, kpt. Mgr. Jaromír Šiman).Za ÚOROO - Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. plk. Ing. Václav Hrubý a kpt. Ing. Jan Doubrava

Závěry:

 • HZS ČR bude prioritně připravovat referenty OOB stupně II (pro obce – KŠ? i JSDHO)
 • pro tuto skupinu vytvořit systém přípravy (osnovy, časový harmonogram, příprava lektorů, periodicita, etapizace),
 • přípravu zaměřit zejména na praktickou část,
 • žadatelé o školení budou evidováni u příslušníka ochrany obyvatelstva a krizového řízení daného HZS kraje,
 • referent OOB bude školit ostatní členy JSDHO,

Dne 6.2. se uskutečnilo jednání k obsahu přípravy techniků ochrany obyvatelstva (Ochrana obyvatelstva II). Účast: za GŘ pracovníci odboru KŘ a OO (plk. Mgr. Eleonóra Tilcerová,pplk. Ing. Luboš Votípka, kpt. Mgr. Jaromír Šiman).Za ÚOROO - Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. a plk. Ing. Václav Hrubý).

Byly dohodnuty základní okruhy. Celkový rozsah 16 hodin. Z toho:

8 hodin (praktický výcvik) – zabezpečení ochrany obyvatelstva v JSDHO

5 hodin (teorie a praxe) - zabezpečení ochrany obyvatelstva v obci

2 hodiny – preventivně výchovná činnost

1 hodina – ověření znalostí /test)

K bodu 6 programu: informace zástupců ÚOROO o činnosti komise bojového řádu GŘ HZS ČR- metodiky plnění úkolů ochrany obyvatelstva  jednotkami PO)

Výsledkem činnosti této komise je vydání 9 metodický listů pro činnost JPO v oblasti ochrany obyvatelstva. Tyto metodické listy jsou dostupné na webových stránkách ministerstva vnitra/hasiči/jednotky požární ochrany/Ke stažení/Bojový řád jednotek požární ochrany/Metodické listy 1 až 9 kapitoly Ob.

Ob 1.Povodně, Ob 2. Hlásná služba, Ob 4. Hráze, Ob 3. Varování, Ob 5- Objektová evakuace, Ob 6- Plošná evakuace, Ob 7- Evakuační středisko, Ob 8-Nouzové ubytování, Ob 9-Psychosociální pomoc)

Nejvíce se o zpracování metodických listů zasloužil člen ÚOROO ing.Václav Hrubý.

 

K bodu 7 programu: stav zpracování pomůcek pro přípravu v ochraně obyvatelstva

Členové ÚOROO dostali:

 • Návrh doporučené dokumentace obce. Vycházela z podkladů a konzultací s HZS krajů. Dále se diskutuje. Diskuse by měla vyvrcholit v březnu 2012 (porada GŘ s řediteli odborů KŘaOO krajů, za účasti někoho z ÚOROO). K této dokumentaci:

a) Analýza rizik ? – v dokumentaci by měly být spíše závěry z analýzy. Je snaha vybrané osoby z obcí (včetně členů SDH) naučit provádět tuto analýzu(VŠB-TU, FBI). Pokud by to bylo tak asi pro profesionály nebo vyšší úrovně odbornosti – OO I?

b)      Karta obce a operativní tabulky – návrhy jsou (dostali členové ÚOROO)

Karta – „stálé údaje“ – relativně, mohly by být i širší nebo naopak u malých obcí užší. Jde o to, že ne vždycky musí řídit někdo z obce (např. povodně v Novém Jičíně řídili v některých obcích hasiči-profesionálové), nebo se bude vedení muset starat i o sebe a svůj majetek?

Operativní tabulky by byly používány, v případě kdy některé činnosti vyplynou z aktuální situace (např.počet evakuovaných, počet osob dočasně pobývající v obci – kvůli varování, přehled nabídek humanitární pomoci,..)

c) Postup řešení mimořádných událostí – návrh zpracován

d) Postup při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou – návrhy daly HZS krajů

e) Formalizované dokumenty- návrhy daly HZS krajů

f)       Mapové podklady?

Poznámka:není podmínkou, aby pomůcka byla v každé obci ve stejném rozsahu. Jde o základní penzum informací a zejména o to, aby se s těmito informacemi naučili pracovat účastníci kursů „techniků ochrany obyvatelstva“, tak, aby byli schopni podílet se na řešení mimořádné události ve své obci.

V rámci kursu by\ mohli pracovat nad dokumentací „vzorové obce“ a štábně hledat řešení chránit obyvatelstvo v případě nejčastějších mimořádných událostí.(rozsah 1-2 hodiny)

K bodu 8 programu:  návrh obsahu přípravy „techniků ochrany obyvatelstva“ JSDHO  - příprava příručky (portálu)

Návrh zpracovala ing. Alice Hrubá (zkušenosti z výcviku JSDHO u HZS Olomouckého kraje)

Pokud bychom dělili činnosti pro jednotky a obce (např. poslední návrh – 8 hodin jednotky, 7 hodin – obec a PVČ), měly by tam být spíše věci vycházející z ML, praktický výcvik, který se dělá u HZS Olomouc . Bylo by dobré to, aby příručka obsahovala:

 • organizaci praktického výcviku, včetně materiálu pro výcvik
 • „vzorové“ písemné přípravy
 • fotodokumentací z již provedeného výcviku
 • požární techniku a věcné prostředky požární ochrany pro činnost v oblasti ochrany obyvatelstva (foto pokud to bude nutné, TTD techniky)

Ostatní věci by mohly být zařazeny do obsahu přípravy pro činnost v obcích a pro PVČ (2.díl pomůcek). Zde je problém, že na rozdíl od jednotek (existují schválené ML)  u dokumentace obce zatím není jasno. Je však důležité, aby tato příprava (u obcí)  neobsahovala jen zákony, definice, ale také praktické (i když štábní) činnosti.

1.díl pomůcek by mohl vyjít i letos přes IOO. Vedoucí autorského kolektivu by byla Alice Hrubá a další by byli od HZS, ÚOROO a IOO. Vyšlo by to jako společná pomůcka HZS ČR a SHČMS do 30.6.2012. Křest by mohl být na Dni ochrany obyvatelstva ve Zlíně.

K bodu 9 programu:  návrh „metodického pokynu SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ – struktura

Metodický pokyn bude nutné připravit v souladu se SIAŘem GŘ HZS. Jeho strukturu by byla obdobná jako u preventistů a to:

 1. Účel – problém bude odkázat se na zákon podle kterého by se dalo postupovat. U jednotek by to šlo na zákon o požární ochraně, u ostatních ? Určitě se jde odvolat na Stanovy, Organizační řád a statut odborných rad.
 2. Organizace a řízení přípravy pro získání odbornosti – bude nutné se dohodnout s HZS krajů o organizaci (pozvání účastníků, náklady na přípravu, lektoři – určitě HZS,…)

Stupně a formy by mohly být:

1)       Základní příprava – pro získání odbornosti SHČMS – ochrana obyvatelstva II (technik ochrany obyvatelstva) . Základním tématem jsou činnosti JSDHO  a orgánů obcí v oblasti ochrany obyvatelstva

2)      Aktivní činnost po dobu ….let na úseku ochrany obyvatelstva (PVČ, lektorská, organizační aj., členství v odborných radách) - ochrana obyvatelstva I (referent ochrany obyvatelstva).

Podmínkou je získání Ochrany obyvatelstva II.

3)      Semináře – zejména při změnách

Do rozšířené přípravy se může přihlásit OO III, do speciální OO II

 1. Způsob provádění přípravy pro získání odbornosti – praktický výcvik, školení nebo samostudium vybraných témat
 2. Způsob ověřování znalostí – testy pro OO II ,
 3. Zkušební komise – zpočátku profesionálové HZS, v budoucnu OO I, Dokumentace o zkoušce – vede zkušební komise
 4. Odznaky odbornosti – OO II - vydávají KSH, na základě dokumentace o úspěšném ověření znalostí, Platnost – 5 let ?

OO I - kancelář SHČMS na základě návrhu KSH (HZS kraje?), doporučení ÚOROO. (možná i ověření znalostí  přes ÚHŠ?)

 1. Prohlubování znalostí – semináře (asi ÚHŠ ?) pro OO I, popř. OO II

 

K bodu 10 programu:  informace o připravovaném projektu v MSK

Název projektu:

„Zabezpečení přípravy lektorů dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji

Cíl projektu:

Rozvoj vzdělanosti společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti řešit mimořádné události orgány obcí a podniky Moravskoslezského kraje ve srovnání s jinými kraji České republiky. Tím vytvářet podmínky k naplnění cíle 2, priority 5.3. „Strategického rámce udržitelného rozvoje“, to je přispět ke zvyšování připravenosti obyvatel, veřejné správy a složek integrovaného záchranného systému k řešení bezpečnostních hrozeb a rizik v Moravskoslezském kraji.

Konkrétním výsledkem bude vytvoření vzdělávacího programu pro lektory dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech v Moravskoslezském kraji (dále jen lektory ochrany obyvatelstva), kteří budou schopni

1. zajišťovat přípravu odborníků ochrany obyvatelstva působících:

 • v jednotkách sboru dobrovolných hasičů obcí a jednotkách požární ochrany podniků (dále jen technici ochrany obyvatelstva jednotek)
 • v orgánech (komisích, pracovních skupinách) obcí, managementu podniků (dále jen specialisté ochrany obyvatelstva obcí či podniků)

2. vyvíjet činnost v oblasti preventivně výchovné činnosti

 

Vzdělávací  program pro lektory  ochrany obyvatelstva

Název:

„Vzdělávací program pro lektory ochrany obyvatelstva v Moravskoslezském kraji“

Obsah:

a)      opatření ochrany obyvatelstva, základní pojmy,

b)      opatření ochrany obyvatelstva a činnosti, která připravují nebo na kterých se podílí jednotky sboru dobrovolných hasičů,

c)      znalost technických prostředků (materiálů) použitelných při realizaci opatření ochrany obyvatelstva a dovednosti je používat

d)     realizace opatření ochrany obyvatelstva orgány veřejné správy a složkami integrovaného záchranného systému, s důrazem na opatření, která připravuje a v případě mimořádné události realizuje starosta a obecní úřad v obci,

e)      realizace opatření ochrany zaměstnanců ve vybraných podnicích stanovených zákonem o integrovaném záchranném systému

f)        základní dokumentace vztahující se k realizaci opatření ochrany obyvatelstva a  dovednost ji používat při řešení konkrétní mimořádné události v obci či podniku

g)      základy  krizového řízení

h)       základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní prostředí

i)         opatření sebeochrany a zásady pomoci bližním  při mimořádných událostech

j)        zásady provádění preventivně výchovné činnosti občanů,

k)      problematika tématiky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“

 

Rozsah: 3 moduly

Modul 1 – příprava lektorů ochrany obyvatelstva k zabezpečení přípravy „techniků ochrany obyvatelstva jednotek“  - rozsah 16 hodin

Modul 2 – příprava lektorů ochrany obyvatelstva k zabezpečení přípravy příprava „specialistů ochrany obyvatelstva obcí“ – rozsah 16 hodin

Modul 3 – příprava lektorů ochrany obyvatelstva k činnosti v oblasti preventivně výchovné činnosti – rozsah 16 hodin

Modul 4 – vzdělávání lektorů k naplnění zásad vzdělávání dospělých

Poznámka: Každý modul obsahuje teoretickou a praktickou část.

 

Cílová skupina – lektoři ochrany obyvatelstva

Výběr lektorů bude proveden z organizací a institucí, které se zabývají problematikou ochrany obyvatelstva a to zejména organizací profesionálních a dobrovolných hasičů (Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Krajské sdružení hasičů – Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Ústřední hasičská škola Jánské Koupele, VŠB-TU – Fakulta bezpečnostního inženýrství), a ze zkušených odborníků v této oblasti z obcí a podnikového managementu.

Předpoklad je v rámci projektu připravit cca 30 lektorů ochrany obyvatelstva, kteří by byli schopni zabezpečit:

-          cca 370 techniků ochrany obyvatelstva jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí a 30 techniků ochrany obyvatelstva jednotek požární ochrany podniků

-          500-600 specialistů ochrany obyvatelstva obcí  (z řad členů orgánů obcí či členů sborů dobrovolných hasičů obcí), z nichž cca 300 by bylo schopných zabezpečovat i oblast preventivně výchovné činnosti a cca 50-60 specialistů ochrany obyvatelstva podniků

Pokud bude schválen bude realizován od července 2012 do července 2014

K bodu 11 programu: Upřesnění úkolů na rok 2012

Plán byl rozeslán. Důležité akce a činnosti:

 • seminář s SMO,
 • Den Ochrany obyvatelstva-Zlín,
 • příprava lektorů – technici OO (říjen ?),
 • Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

 

K bodu 12 programu: Různé

Konference OO v Ostravě  (1.a 2.2.)

Název příspěvku ve Sborníku – je na webu Sdružení (OO)

„Profesionální a dobrovolní hasiči společně v ochraně obyvatelstva“

Anotace (max. 10 řádků)

Východiska spolupráce profesionálních a dobrovolných hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva s důrazem na právní, koncepční a strategické materiály, stanovy občanských sdružení. Zahraniční zkušenosti spolupráce profesionálních a dobrovolných organizací při řešení mimořádných událostí. Význam a cíl spolupráce spojený se zvýšením úrovně připravenosti orgánů obcí při řešení ochrany obyvatelstva. Konkrétní kroky vzájemné spolupráce s důrazem na oblast vzdělávání dobrovolných hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva.

2.2. moje prezentace na workshopu

Název příspěvku:

„Zabezpečení vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“

Anotace

Cíl a obsah odborného vzdělávání členů sborů dobrovolných hasičů, cílové skupiny, úrovně vzdělávání, formy vzdělávání, spolupráce SHČMS s HZS ČR a SMO, finanční zabezpečení.

Vzdělávací program pro lektory dalšího vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při mimořádných událostech (příprava projektu v  Moravskoslezském kraji), analýza potřebnosti programu, cíl a obsah, cílové skupiny.

 

Další jednání:

Předpoklad je ve dnech 22.-24. května, kdy budou probíhat v Praze „bezpečnostní dny“

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:54
 

plakat chp-2017