Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes201
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden582
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1789
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043994
Zápis z 24. 11. 2011 Tisk
Úterý, 13 Prosinec 2011 11:55

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS

24. 11. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:      Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Janeba, p. Bidmon, Ing. Kuběna, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Hulec, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Ing. Čížek, Mgr. Martínek, Ing. Aulický

KSH:                p. Černý, p. Krajča, p. Riesner, p. Žižka

Přizváni:          Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, p. Pekárek, PhDr. Juráň,  Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni:        Ing. Stržínková,  Ing. Majer, p. Doubrava, pí Bártková, p. Gargula

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Němečková

Ing. Maděra

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, kteří byli na toto jednání přizváni. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 66/2011:          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 67/2011:                      VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Hodnocení SS OSH

Ing. Richter stručně okomentoval předložený zápis z jednání SS OSH, které se konalo 22. 10. 2011 v Přibyslavi. Na závěr uvedl, že jednání bylo podnětné.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 68/2011:                      VV SH ČMS bere hodnocení SS OSH na vědomí.

4) Plány práce ÚORad na rok 2012 včetně plánu kontrol

K tomuto bodu byli předloženy písemné materiály – Plány práce na rok 2012 všech ÚORad.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 69/2011:                      VV SH ČMS bere plány práce ÚORad na vědomí.

5) Činnosti Krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2011 a plány činnosti na rok 2012

 

Ing. Kuběna (KSH Moravskoslezský) shrnul činnost KSH v roce 2011. Tento rok se v Ostravě konalo MČR hry Plamen a dorostu a společné MČR v PS dobrovolných a profesionálních hasičů. Obě tyto akce proběhly dobře a KSH MSK i OSH Ostrava se na těchto akcích podílely. Dále stručně informoval o proběhnutých mezinárodních táborech, festival přípravek, školení a plánovaných akcích na rok 2012 jako je mezinárodní jízda.

P. Páv (KSH Středočeského) stručně informoval o činnosti KSH v roce 2011. Dále informoval o projektu Daruj krev, do které se zapojilo KSH. Uvedl plánované konání MČR v PS v roce 2013 ve Středočeském kraji. Na závěr otevřel diskusi ohledně vztahu mezi SH ČMS a ČHJ.

Z diskuze vyplynulo, že vztahy mezi SH ČMS a ČHJ jsou na dobré úrovni a všichni vyjádřili názor, že si to tak přejí i nadále.

p. Navrátil (KSH Libereckého kraje) uvedl, že plán práce KSH na rok 2012 byl předložen písemně všem členům VV i přizvaným starostům KSH. Stručně informoval o finančních situacích v roce 2011. Uvedl, že vztahy mezi KÚ a HZS jsou dobré a všechny akce, které byly v roce 2011 naplánovány se uskutečnily. Na závěr pochválil pracovnici OSH Liberec a KSH Libereckého kraje, která odvádí velmi dobrou práci.

p. Zatloukal (zástupce KSH Olomouckého kraje) omluvil paní starostku KSH z účasti na VV SH ČMS a přítomné stručně informoval o činnosti KSH v roce 2011 a plánovaných akcích na rok 2012.

p. Riesner (MSH Praha) na úvod zmínil aktuálních politickou situaci v Praze. Z toho důvodu se stále ještě neví, zda budou pokračovat jednání s Magistrátem hl. m. Prahy s nynější koalicí či s novým týmem. Vzhledem k ukončení pracovní činnosti ředitele HZS hl. m. Prahy je MSH Praha ve fázi čekání na nového ředitele a následně plánované schůzky ohledně spolupráce. Dále zmínil nové vzniklé SDH Praha 1, které bylo medializováno. SDH Praha 1 není členem SH ČMS a má své vlastní stanovy registrované na MV ČR. Uvedl, že se bude řešit zda SDH Praha 1 chce vstoupit do SH ČMS či nikoliv. Na závěr informoval o špatné kvalitě přenosu ze soutěže Memoriál Marty Habadové z důvodu nízké vybavenosti hasičské televize. V ten samý den se totiž konal slavnostní galavečer v Divadle U hasičů, kde bylo hlavní vybavení hasičské televize. Pro další roky by bylo vhodné se lépe domluvit ohledně termínů, aby hasičská televize přenášela přímý přenos z obou významných akcí stejně kvalitně. Na závěr informoval o dobré spolupráci mezi MSH Praha, OSH Praha – východ a OSH Praha – západ.

p. Orsák (KSH Královéhradeckého kraje) informoval o činnosti KSH, kde se konají pravidelná jednání, soutěže, akce. Vše co bylo naplánováno se uskutečnilo včetně MČR CTIF ve Dvoře Králové. Uvedl, že spolupráce s HZS je na dobré úrovni a plánují společný projekt – vybudovat společné sportoviště pro dobrovolné i profesionální hasiče. Na závěr oznámil, že budou předány pamětní listy všem SDH, které se účastnili propagační jízdy SH ČMS na trase po Královéhradeckém kraji.

p. Jelínek (KSH Karlovarského kraje) informoval o činnosti KSH, finančním rozpočtu a konaných krajských soutěží, které se pořádají ve spolupráci s Plzeňským krajem. Informoval o aktuální situaci ohledně plánovaného MČR hry Plamen a dorostu, která se v roce 2012 má konat v Karlovarském kraji. Na Krajském úřadě žádal o 400 tisíc korun, ale bohužel mu nebylo do dnešního dne odpovězeno a tímto tedy pravděpodobně schválení či zamítnutí stále přesouvají. Na závěr uvedl, že rezignuje na funkci starosty KSH Karlovarského kraje a člena VV SH ČMS z rodinných důvodu a následného stěhování do zahraničí za prací.

Ing. Richter reagoval na informaci pana Jelínka a uvedl, že tuto zprávu bere na vědomí a poděkoval mu dosavadní činnost a píli v Karlovarském kraji.

p. Žižka (KSH Jihočeského kraje) stručně informoval o činnosti KSH. Uvedl, že všechny naplánované akce proběhly. Dále se zmínil o velkém úspěchu v Jihočeském kraji. Krajský úřad Jihočeského kraje zaplatil KSH částkou 4 mil. Kč areál pro nově vzniklé muzeum v Bechyni. Slavnostní otevření alespoň části muzea je plánováno na 4. 5. – svátek sv. Floriána. Na závěr informoval o své negativní zkušenosti s hasičskými ligami. V Jihočeském kraji si zástupci za hasičské ligy píší žádost hejtmanovi a finanční pomoc na uspořádání těchto lig. Po jednání s Krajským úřadem jasně a důrazně uvedl, že partnerem pro Krajský úřad je KSH.

p. Krajča (KSH Zlínského kraje) informoval o činnosti KSH v roce 2011, plánovaných akcích, zvláště vyzdvihl akce pořádané pro ZH. Dále stručně okomentoval finanční situaci na KSH. Uvedl, že v roce 2012 se ve Zlínském kraji uskuteční společné MČR v PS dobrovolných a profesionálních hasičů. Na tuto již probíhají přípravy. Uvedl problémy v Evidenci SH ČMS ohledně vyznamenání, které ještě nejsou v evidenci vidět. Dále namítl, že pro podvojné účetnictví by mělo být jednotné vysvětlení (školení) a kritizoval kvalitu přišpendlení vyznamenání. Vyjádřil názor, že za vyznamenání se platí, tudíž by kvalita výroby vyznamenání měla být na dobré úrovni. Na závěr uvedl námět, že by bylo vhodné a jistě i účinné kdyby Hasičské noviny jednou za dvě vydání věnovali např. 1 či 2 strany z noviny nějakému KSH, aby se mohly pochlubit svou činností, práci s mládeží atd. Bylo by to jistě přínosné i pro ostatní KSH, kteří by si četli zkušenosti např. z druhé strany republiky.

Ing. Richter reagoval na námět pana Krajči a souhlasil s jeho nápadem a uvedl, že by bylo i dobré věnovat 1 či 2 strany každému KSH ve Výroční zprávě SH ČMS za příslušný rok. Výroční zpráva za rok 2011 vychází vždy na jaře, tudíž by se tento námět mohl uskutečnit už za letošní rok. Byla by to jistě dobrá změna pro všechny.

p. Henc (zástupce KSH Ústeckého kraje) omluvil z účasti pana starostu KSH Pavla Doubravu z vážných zdravotních důvodů. Stručně shrnul činnost KSH, vyzdvihnul akci každoročně pořádanou pro mentálně postižené děti na území OSH Ústí nad Labem, kde má tato akce velké pozitivní ohlasy. Na závěr informoval o společném cvičení OSH Louny a OSH Plzeň – sever a již tradičních zájezdech do Chorvatska, které pořádá starosta KSH.

p. Slámečka (KSH Vysočina) informoval o činnosti KSH včetně činnosti odborných rad a akcích pořádané pro ZH. Uvedl, že tento rok se na kraji Vysočina uskutečnila celorepubliková akce Pyrocar 2011, na které organizačně pomáhalo KSH. Před konáním této velké akce rozeslalo KSH Vysočina dopis všem SDH v kraji, aby pomohli s přípravami. Dále uvedl, že v letošním roce mělo KSH 10. výročí svého vzniku a při této příležitosti se konalo slavnostní zasedání, kde byly předány ceny Tituse Kršky, které si KSH samo schválilo dle Stanov SH ČMS. Zmínil se o návštěvě dvou hasičů z New Yorku, kteří se 11. 9. 2011 zúčastnili pietní akce v Praze. SDH Žďár nad Sázavou – Zámek navštívili den před návštěvou Prahy. Na závěr uvedl, že z důvodu odchodu ředitele HZS kraje Vysočina na post generálního ředitele GŘ HZS ČR neví, jaká bude další spolupráce s HZS kraje Vysočina. Uvedl však, že celému SH ČMS napříč celou republikou přeje stejně dobré vztahy s novým generálním ředitelem GŘ HZS ČR, jaké s ním měli oni v kraji Vysočina při jeho činnosti ve funkci krajského ředitele HZS.

p. Procházka (zástupce KSH Jihomoravského kraje) omluvil z účasti starostu KSH a stručně okomentoval činnost KSH za rok 2011. Zmínil, že hejtman Jihomoravského kraje má velmi dobrý vztah k dobrovolným hasičům a slíbil jejich činnosti podporovat. Na závěr vyslovil žádost jménem starosty KSH, aby VV SH ČMS zaujal stanovisko ohledně prodeje budovy VPO, a. s. v Brně.

Ing. Richter reagoval na žádost pana Procházky a uvedl, že panu starostovi KSH Jihomoravského kraje odpoví.

p. Černý (KSH Plzeňského kraje) stručně informoval o činnosti KSH. Uvedl, že všechny naplánované akce se uskutečnily. Zmínil rekonstrukci vlastního hasičského muzea v Chotěšově. Uvedl, že KSH Plzeňského kraje uvažuje, zda v roce 2012 bude opět pořádat společná krajská kola s KSH Karlovarského kraje. Co se týká kulturního plánu, tak v roce 2012 je plánováno zřídit KORHistorie a Muzejnictví a uskutečnit rekreaci ZH ve Zbirohu. V roce 2013 je naplánován Ples SH ČMS v Plzeňském kraji. Nyní probíhají jednání, kde přesně se Ples SH ČMS uskuteční. Na závěr reagoval na zmínku starosty KSH Jihočeského kraje pana Žižky ohledně hasičských lig a uvedl, že i v Plzeňském kraji mají negativní zkušenosti se zástupci těchto soutěží. Konstatoval, že si začínají diktovat termíny soutěžení, ale KSH jasně odpovědělo, že se nebude řídit dle jejich termínů a připomínek.

p. Bidmon (KSH Pardubický) informoval o činnosti KSH. Uvedl, že vše proběhlo dle plánu na rok 2011. Probíhají jednání se Svazem měst a obcí, proběhlo setkání s hejtmanem Pardubického kraje. Na závěr informoval, že v Pardubickém kraji nejsou žádné problémy se zavedením podvojného účetnictví.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 70/2011:                      1) VV SH ČMS vyjádřil poděkování KSH za aktivní přístup k plnění svých činnosti v roce 2011

2) ukládá VV KSH zabezpečit do 15. 2. 2012 pro Výroční zprávu za rok 2011 informace o své činnosti (rozsah: 1 – 2 listy)

6) Návrhy na vyznamenání

 

K tomuto bodu proběhla krátká diskuse ohledně výjimek udělení vyznamenání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 71/2011:                      VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

7) Různé

Doc. Ing. Liška stručně informoval o činnosti ÚORP. Členům VV SH ČMS byl předložen písemný zápis z posledního jednání. Na závěr zmínil úzkou spolupráci se Záchranným kruhem.

Ing. Salivar přítomné informoval o uskutečněném jednání Sdružení sportovních svazů ČR(SSS ČR), na které bylo přizváno i SH ČMS. On a ředitel Kanceláře SH ČMS Ing. Aulický na základě plné moci starosty SH ČMS z důvodu jeho zahraniční služební cesty se dne 23. 11. zúčastnili jednání, kde se projednával vstup SH ČMS do Sdružení sportovních svazů. SSS ČR schválilo přijetí SH ČMS jako svého člena s tím, že je potřeba upravit stanovy SSS ČR ohledně jejich majetku, na který si SH ČMS nebude dělat nárok. Do 31. 3. 2012 se musí vytvořit členská smlouva nebo-li přístupová dohoda, kde bude jednoznačně uvedeno, že SH ČMS si neklade žádné nároky na nabitý majetek SSS ČR. Na jednání také vyplynulo, že bude pravděpodobně velký problém přesně zjistit, s jakým majetkem vlastně SH ČMS disponuje jako např. majetek SDH. Na závěr namítl, že na Společenském galavečeru, který se konal 5. 11. v Divadle U Hasičů se objevila olympijská vítězka Martina Sáblíková. Zkritizoval, proč není tento významný host uveden v Hasičských novinách v článku o galavečeru.

Doc. Ing. Liška uvedl, že je nutné, aby se na tuto smlouvu poté podívali i právníci SH ČMS.

p. Pazdera se dotázal, zda se v tomto Sdružení sportovních svazů platí nějaký členský či vstupní příspěvek.

Ing. Salivar reagoval na dotaz a odpověděl, že na proběhnutém jednání bylo SH ČMS řečeno, že se žádný členský ani vstupní příspěvek neplatí

Ing. Richter doporučil uložit Vedení SH ČMS, aby učinilo příslušné kroky ohledně vytvoření přístupové dohody ve spolupráci s JUDr. Čížkovou.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 72/2011:                      VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS, aby učinilo příslušné kroky ohledně vytvoření přístupové dohody se Sdružením sportovních svazů ČR ve spolupráci s právničkou SH ČMS JUDr. Čížkovou.

 

p. Pátek stručně okomentoval písemný materiál ÚORHistorie a Muzejnictví plán práce na rok 2012 a zápis z posledního jednání. Dále informoval o potřebné změně v archivním řádu CHH Přibyslav. Státní archív uložil tuto změnu. Následně přečetl původní znění v archivním řádu CHH Přibyslav bod IV.5 a nové znění. Změna reflektuje současnou situaci, kdy funguje akreditovaný archiv Archiv CHH Přibyslav, který je přímo určený pro péči o písemnosti SH ČMS a CHH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 73/2011:                      VV SH ČMS schvaluje změnu Spisového a skartačního řádu v bodě IV.5. z důvodu současné situace, kdy funguje akreditovaný archiv Archiv CHH Přibyslav, který je přímo určený pro péči o písemnosti SH ČMS a CHH z původního znění:

Příslušným archivním orgánem se rozumí, pokud není ministerstvem vnitra ČR stanoveno jinak:

a) Národní archiv Praha pro SH ČMS, ÚHŠ a CHH

b) příslušný státní okresní archiv pro OSH ČMS

Na nové znění:

Příslušným archivním orgánem se rozumí, pokud není stanoveno jinak:

a) Archiv Centra hasičského hnutí Přibyslav pro SH ČMS, KSH ČMS, ÚHŠ a CHH

b) příslušný státní okresní archiv pro OSH ČMS

 

Ing. Aulický reagoval na dotaz ohledně pojištění v příhraničí při zásazích DH, který vznesl p. Navrátil na minulém jednání VV SH ČMS. A uvedl, že HVP, a. s. doplní dodatek pojištění, aby se pojištění vztahovalo na celé území Evropy. Dále informoval o činnosti ÚORHS, uvedl, že dnes obdrží starostové krajů nové Směrnice hasičských soutěží se změnami platnými od 1. 1. 2012. Dále stručně okomentoval písemný materiál předkládaný ÚORHS a to Vyhlášení hasičských soutěží s celostátní působností ro rok 2012.

Dále informoval o zasedání ČNV CTIF. Navrhl zařadit do plánu akcí pod záštitou ČNV CTIF Mistrovství ČR v tradičních disciplínách CTIF (28.9.2012, Dvůr Králové n. Labem). Dále požádal, aby ČNV CTIF pověřilo SH ČMS provést v rámci tohoto mistrovství i kvalifikaci na mezinárodní soutěž CTIF - Francie 2013. Členové ČNV CTIF vyjádřili souhlas s návrhem akce i vydáním pověření k uspořádání kvalifikace. Následně přednesl návrh SH ČMS neustavovat reprezentaci dobrovolných hasičů v PS kategorii žen a při této příležitosti požádal ČNV CTIF, zda by Mistrovství ČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů nemohlo být vyhlášeno, jako kvalifikační soutěž družstev žen v PS pro mezinárodní soutěž Francie 2013. Na Mistrovství ČR v PS se v kategorii ženy probojují vždy nejlepší týmy a budou zastoupeny i týmy z ČHJ a MHJ. Členové ČNV CTIF schválili svým hlasováním MČR v PS profesionálních a dobrovolných hasičů 31. 8. – 2. 9. 2012 v Uherském Hradišti jako kvalifikační soutěž družstev žen v požárním sportu. Soutěž je uzavřena pouze pro družstva, která řádně postoupila na MČR v PS a družstvo ČHJ a MHJ v kategorii ženy. Na závěr uvedl, že požádal ČNV CTIF o souhlas s ustavením a vedením reprezentace dobrovolných hasičů v požárním sportu, která se bude připravovat na mezinárodní soutěž Francie 2013 a bude reprezentovat dobrovolné hasiče z ČR na této mezinárodní soutěži CTIF. Členové výboru schválili SH ČMS, aby vedlo a připravovalo reprezentaci dobrovolných hasičů v disciplínách požárního sportu na mezinárodní soutěž Francie 2013, která bude reprezentovat dobrovolné hasiče z ČR na této mezinárodní soutěži CTIF.

p. Riesner se dotázal na možnosti a způsobu opravy starších přetlakových ventilů.

Na toto téma vznikla rozsáhlá diskuse

Ing. Aulický na závěr diskuse vysvětlil, že v tuto chvíli není nikdo kdo by přetlakové ventily opravoval či opravoval.

Ing. Karger stručně okomentoval zápis z jednání ÚORVZ konaného ve dnech 26. – 27. 10. 2011. Dále stručně informoval o školení funkcionářů, university DH a na závěr požádal VV SH ČMS o schválení nového člena ÚORVZ pana Ing. Martina Čížka

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 74/2011:                      VV SH ČMS schvaluje Ing. Martina Čížka jako člena ÚORVZ.

Ing. Němečková informovala o vyhlášení soutěže v rámci RWE. Na vyhlášení soutěže pan ředitel společnosti pronesl, že příští vyhlášení se rozroste již po celé ČR. Dále stručně informovala končící akci Evropský rok dobrovolnictví. A na závěr shrnula činnost ÚORM, která se aktuálně zabývá problémem s konáním MČR hry Plamen a dorostu v roce 2012 v Karlovarském kraji. Tento problém se stále řeší. Následně požádala VV SH ČMS o schválení trenérů pro reprezentaci dorostu SH ČMS. Jedná se o pány Jakuba Paulíčka, Jana Vráblíka a Reného Jahnela, který bude spíše pomáhat metodicky,

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 75/2011:                      VV SH ČMS schvaluje pány Jakuba Paulíčka, Jana Vráblíka a Reného Jahnela jako trenéry reprezentace dorostu SH ČMS.

 

p. Orsák poděkoval za přispění finančních prostředků na odhalení pamětní desky, která byla odkryta při Propagační jízdě na Pyrocar 2011. Na závěr pozval všechny přítomné na ples SH ČMS, který se koná 3. 3. v okrese Náchod.

Ing. Richter dále přečetl rezignaci PaedDr. Světluše Prokešové na funkci jednatelky Fire Edit, s. r. o.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 76/2011:                      VV SH ČMS jako statutární orgán SH ČMS při výkonu funkce jediného společníka společnosti FIRE EDIT, spol. s r. o. se sídlem Praha 2, Římská 2135/45, PSČ 120 00, IČO 452 42 500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka 7759,

1) bere na vědomí odstoupení PaedDr. Světluše Prokešové z funkce jednatel společnosti s tím, že výkon funkce jednatele končím dnem projednání odstoupení, tj. dnem 24. 11. 2011,

2) jmenuje jednatelem společnosti Ing. Michala Sojku s tím, že jeho funkce vzniká dnem 24. 11. 2011.

 

Ing. Richter informoval o zaslaném dopisu panu Ing. Vágnerovi ve věci dluhů vůči SH ČMS. Přečetl dopis, který byl odeslán z Kanceláře SH ČMS a dne 27. 10. 2011 byl doručen do rukou Ing. Vágnera. Následně požádal VV SH ČMS o mandát v této věci, aby mohl učinit právní kroky.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 77/2011:                      VV SH ČMS pověřuje starostu SH ČMS ohledně právního řešení ve věci vymáhání dluhů od VPO, a. s. resp. Exim Protekt a. s., která za tyto dluhy ručí.

 

Ing. Richter dále informoval o nabídce firmy SABE, s. r. o. Společnost Sabe, s.r.o., byla založena v roce 1990 a v současné době je největším výrobcem a prodejcem sportovních pohárů a cen v České republice a nabízí SH ČMS spolupráci. Pokud bychom inzerovali jejich nabídky na www.dh.cz společnost by v rámci své inzerce nabídla pro konečné odběratele z řad našich členů zajímavé obchodní podmínky. Dále by mohli například poskytnout slevu 25% na poháry a nabídnout například štítky a dopravné nad určitou částku zdarma.

Ohledně nabídky společnosti Sabe, s. r. o. proběhla krátká diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 78/2011:                      VV SH ČMS schvaluje uzavřít dohodu mezi SH ČMS a společností Sabe, s. r. o.

Ing. Richter stručně informoval o návrhu zákona, který byl schválen Sněmovnou. Jedná se o peníze z odvodu z loterií, které lze použít mimo jiné na základní složky integrovaného záchranného systému.

Ing. Jirota stručně informoval o aktuální situaci ve věci podvojného účetnictví. Na základě provedených testů ekonomické oddělení Kanceláře SH ČMS vybralo program Winduo, který je k dispozici zdarma ke stažení. Na závěr uvedl, že metodika ohledně podvojného účetnictví, nastavení programu je zveřejněna na www.dh.cz.

8) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017