Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Záznam z 8. 11. 2011 Tisk
Pondělí, 21 Listopad 2011 11:00

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 8. 11. 2011 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková,  předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

Omluven: Ing. Jaroslav Salivar,

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v řádném termínu dle plánu práce SH ČMS.

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit a okomentoval usnesení č. 44/2011 kde informoval, že Ing. Jasanská nebyla přijata na pozici jednatelky AR.

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS

-  Ing. Richter přednesl návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, který se dle plánu práce má konat 24. 11. 2011 v Přibyslavi.  Vedení navrhl nějaké změny v programu. Na VV budou pozváni i starostové KSH.

Ing. Richter prošel všechny navržené body jednání a v bodu hodnocení SS OSH konstatoval, že na diskusi bylo do jednání VV SH ČMS všem odpovězeno. Diskusní příspěvek p. Žižky musí řešit příslušná Ústřední odborná rada vnitroorganizační.

 

■  Vedení schválilo pozvánku k jednání VV SH ČMS a uložilo náměstkovi pro vnitroorganizační oblast zaobírat se diskusním příspěvkem p. Žižky.

 

4) Předběžný souhrn činnosti SH ČMS za rok 2011

- Ing. Richter konstatoval, že kompletní souhrn činnosti přednesl ve svých zprávách na Shromážděních starostů SH ČMS. Jednotlivé zápisy jsou k dispozici ne www.dh.cz .

 

5) Předběžný souhrn kontrolní činnosti za rok 2011

Ing. Richter konstatoval, že kontrolní činnost členů VV k OSH probíhá. Dále řekl, že na předešlém jednání VV SH ČMS byl jedna část věnována společnému jednání s ÚKRR kde byly předneseny zprávy z kontrolní činnosti ÚKRR směrem k organizačním článků SH ČMS a jejich aktivitám.

 

6) Informace členů vedení – různé

- Ing. Richter se vrátil k problémech ve společnosti Fire Edit, kde nejsou finance na další provoz. Společnost jde do ztráty. Navrhuje prozatímní řešení s odvolání současné jednatelky p. Prokešové a na její místo dočasně zvolit Ing. Michala Sojku a hledat jednatele společnosti. Současný šéfredaktor p. Havlík bude dále pracovat na časopisu a postupně obnoví jednání se všemi potencionálními inzerenty.

K tomuto tématu se rozvinula diskuse ze které vyplynulo:

■  Vedení uložilo náměstkyni Ing. Stržínkové zmapovat ekonomickou situaci v Fire Editu.

■  Vedení schvaluje odvolání jednatelky Fire Editu  p. Prokešové

■  Vedení schvaluje jmenovat jednatelem Fire Editu Ing. Michala Sojku

 

- Ing. Stržínková konstatovala, že je potřeba úplně změnit pohled na pí-ar (PR) SH ČMS. Musí se více hlídat a sjednotit. Je potřeba udělat koncepci, tak aby byla jednotná. Navrhla řešit tuto situaci najmutím externím agentury.

- Doc. Liška souhlasí s náměstkyní v tom, že je potřebné  udělat systém a pořádek. Nedomnívá se však, že optimální cestou je externí agentura, spíše provázání činnosti tiskového mluvčího SH ČMS a aktivit FireEditu (např. se přeci uvažovalo o tom, že  tiskový mluvčí  bude i jednatelem FireEditu). Dále je potřebné také provázat aktivity Hasičských novin a A – rewue a PR aktivity HVP,a.s. Náměstek V.Liška také požadoval, aby byly před přijímáním závěrů k dispozici relevantní písemné materiály o výši příjmů za A-Rewue (min. inzerce, PR články a předplatitelé) a výši výdajů (tedy nejen mzdy, ale dohody o PP, náklady spojené s tiskem atp.).

■  Vedení navrhuje hledat odpovídajícího zaměstnance na pozici tiskového mluvčího SH ČMS, který by zabezpečoval PR SH ČMS a spolupracoval se společností Fire Edit.

-  Ing. Richter informoval, že je zapotřebí změnit Spisový a skartační řád SH ČMS, tak aby vyhovoval současným podmínkám, že pro SH ČMS je akreditovaným archivem CHH Přibyslav.

■ Vedení návrh doporučilo schválit na VV SH ČMS

- Ing. Richter a Doc. Liška předložili vedení žádost ÚOROO na uspořádání semináře se Svazem měst a obcí, který by se měl konat v Přibyslavi na jaře roku 2012. Náklady by se měly hradit společně se SMO a SH ČMS.

■  Vedení schválilo návrh 10 000,- Kč na uspořádání semináře.

- Ing. Karger informoval o jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání, která navrhla, že plánované školení funkcionářů by mělo být  na téma ekonomické gramotnosti, získávání financí a kontrolní činnosti.

■  Vedení podporuje návrh témat.

- Ing. Němečková informovala o jednání komise pro přípravu mezinárodních soutěží CTIF, kde jsme se snažili především prosadit klíč pro počet startujících družstev v klasických disciplínách CTIF, tak aby si mohli jednotlivé státy sami určit kolik družstev mužů a žen do počtu 13 vyšlou. Dále se jednalo o navýšení rozhodčích pro PS, kde jsme uspěli na počet  10.

 

- Ing. Aulický informoval o prvotní schůzce ke společnému MČR v PS, která se uskutečnila v Uherském Hradišti. Zatím se jednalo o rozdělení finančních nákladů. Problém ze strany    SH ČMS bude asi v nájmu stadionu, který je neúměrně nadsazený. Jinak ubytování a strava je na velice dobré úrovni, stadion se bude muset vybavit stany pro závodníky vzhledem k malé kapacitě tribuny a prostor pro ukrytí v případě nepřízně počasí. Po jednání byl sestaven předběžný rozpočet na 550 000,- Kč.

 

- Ing. Aulický dále informoval že od 11. – 13. 11. 2011 proběhne první soustředění reprezentace dobrovolných hasičů v Příbrami. Je již ustanoven trenérský team a musíme vyřešit smlouvy s trenéry a jmenování.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne 8. 11. 2011  Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017