Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes140
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden140
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2725
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044930
Zápis z 26.-27. 10. 2011 Tisk
Pondělí, 21 Listopad 2011 10:36

Zápis
z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání (ÚORVZ) ve dnech 26. - 27. 10. 2011 v ÚHŠ SH ČMS Bílé Poličany


Přítomni: doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, Ing. Jitka Paťavová, Ing. Pavel Haas, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger, Bc. Zdeněk Ondráček
Omluveni: doc. Ing. Šárka Kročová, Ph.D, plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Bc.Mojmír Studník
Přizváni: doc. Ing.Václav Nétek, CSc. (VŠB – TU Ostrava), Ing. Martin Čížek, Vojtěch Pekárek (ÚHŠ Bílé Poličany), Jiří Orsák – starosta KSH Královehradeckého kraje


Program jednání:

 1. Univerzita dobrovolného hasiče
 1. Návrh tématu na školení starostů OSH a KSH v roce 2012
 1. Systém vzdělávání v SH ČMS
 1. Různé

Jednání ÚORVZ zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady a informací, že všichni nepřítomni se řádně omluvili z  vážných pracovních, či osobních důvodů.


K jednotlivým bodům:
 1. 1. Univerzita dobrovolného hasiče
Ing. Karger informoval o oficiálním vyhlášení Univerzity dobrovolného hasiče (dále jen „UDH“) s dobou konání 2012 - 2014 na Shromáždění starostů OSH v Přibyslavi a na stránkách www.dh.cz. Podmínky studia jsou k dispozici ve všech zařízeních, ve kterých bude Univerzita dobrovolného hasiče zabezpečována (CHH Přibyslav a ÚHŠ v Jánských Koupelích a Bílých Poličanech). Organizační zabezpečení tohoto studia bylo již projednáno na VV KSH v Moravskoslezském kraji a kraji Olomouckém. S dalšími kraji se připravuje. V diskusi k této části bylo zdůrazňováno, aby se studia účastnili skutečně aktivní funkcionáři, nejlépe vybraní OSH a KSH, která i zaplatí (budou se podílet) účastnický poplatek, čímž také vznikne vazba prospěšná pro další působení absolventa ve funkcích v SH ČMS.
Dále bylo řešeno lektorské zabezpečení a zpracování osnov, témat plánovaných pro I. ročník studia. Jedná se o následující témata:
 1. soustředění
-        „Vnitroorganizační činnost SH ČMS, základní dokumenty SH ČMS“ - zabezpečí Ústřední odborná rada vnitroorganizační (bohužel bylo zrušeno jednání této rady v Jánských Koupelích, kde bylo plánováno probrání těchto úkolů, zabezpečení bylo předběžně projednáno s Ing. Aulickým). Přednášku v Bílých Poličanech nabídl zajistit p. Orsák (má zpracovanou i příslušnou prezentaci).
-        „Historie dobrovolných hasičů“ - zabezpečí CHH Přibyslav (ústřední odborná rada historie). Možnost lektorování předběžně projednána i s p. Nitrou (tiskový mluvčí SH ČMS).
 1. soustředění
-        „Práce s PC“ - osnovy zpracuje VŠB – TU Ostrava, lektorské zabezpečení studenty
VŠB – TU Ostrava (odpovídá doc. Kvarčák), potřebné počítače zabezpečí ÚHŠ Jánské Koupele.
 1. soustředění
-        „Požární prevence„ - zabezpečí Ústřední odborná rada prevence, odpovídá Ing. Vícha.
 1. soustředění
-        „Psychologie funkcionáře“ - zabezpečí VŠB – TU Ostrava - odpovídá doc. Kvarčák.
V další diskusi bylo připomenuto, že i když je relativně čas, je třeba pamatovat na návrh a výrobu absolventského odznaku UDH. Ing. Karger má úkol projednat tuto problematiku na vedení SH ČMS.
 1. 2. Návrh témat na školení starostů OSH a KSH v roce 2012
Starostové OSH a KSH jsou každoročně školeni. Po diskusi pro rok 2012 navrhuje ÚORVZ téma: „ Základy ekonomiky v SH ČMS“.
Návrh tohoto tématu je reakcí na vystoupení starosty SH ČMS na SS OSH v Přibyslavi v říjnu 2011. Téma je zásadní také vzhledem k dotacím pro celé SH ČMS.
Jako případné náhradní téma je navržen „fundraising“(získávání financí).
 1. 3. Systém vzdělávání v SH ČMS
V rámci tohoto bodu bylo konstatováno, že ač je schválený systém vzdělávání v SH ČMS, jeho naplňování je minimální, zvláště pak u nižších organizačních článků. Základním nedostatkem je absence uvědomění, že vzdělání má základní vliv na výsledky našeho sdružení, na jeho postavení a prestiž. Vzdělávání se nevěnuje dostatečná pozornost. Chybou je, že ve většině SDH není ustavena funkce vzdělavatele, u OSH a KSH pak rady pro vzdělávání. Opakovaně ÚORVZ proto vyzývá k jejich vzniku. Jako zvláště potřebné se jeví školit starosty SDH, jakožto klíčové funkcionáře našeho SH ČMS. Potěšitelné je, že některá OSH (Ostrava, Karviná) již školení svých starostů organizovala. Je třeba jejich kroky následovat.
Další část diskuse byla směrována k plánovanému materiálu s pracovním názvem „Základní znalosti dobrovolného hasiče“. Stále nejsou zpracovány dílčí podklady z oblasti historie a vnitroorganizační činnosti. Ing. Karger má za úkol projednat vznik těchto materiálů s vedoucími příslušných ústředních odborných rad.
Diskuse pokračovala k problematice přijímání nových členů SH ČMS. Jednak o tom, mají-li před vstupem do SH ČMS prokázat jisté základní znalosti. Většinový názor vyzněl tak, že by to bylo prospěšné, ale mělo by to být na rozhodnutí každého SDH. Např. fakt, že k nám vstupují i starší osoby, které jsou v SDH velmi platné (např. v oblasti společenské, kulturní činnosti), a chtít po těchto třeba znalosti z oblasti prevence, či represe by mohlo být komplikací. V každém případě by však v SDH měla být vyvíjena maximální snaha, aby všichni členové měli co nejvíce znalostí, které vyžaduje poslání dobrovolného hasiče. V souvislosti s přijímáním nových členů se diskutovala i problematika aktu přijímání nových členů. Řada SDH přijímá nové členy slavnostním způsobem, mnohé však ne. ÚORVZ si dovoluje navrhnout ÚORVO vypracovat pro SDH vzorové doporučení, jak by mělo slavnostní přijetí nových členů SH ČMS probíhat a zvážit případně i možnost s tím spojeného slibu.
 1. 4. Různé
Ing. Karger navrhl, aby se novým členem ÚORVZ stal Ing. Martin Čížek, ředitel ÚHŠ SH ČMS Bílé Poličany. Tento návrh bude předložen ke schválení VV SH ČMS.
Doc. Kvarčák nabídl, aby ze strany SHČMS byla navržena témata Diplomových prací pro studenty FBI VŠB –TU Ostrava odrážející potřeby našeho sdružení.
S Ing. Čížkem, ředitelem ÚHŠ B. Poličany a Jiřím Orsákem, starostou KSH Královéhradeckého kraje, bylo probráno organizování UDH.
Byl diskutován plán práce ÚORVZ na rok 2012, který je přílohou tohoto zápisu.
 1. 5. Závěr

I. ÚORVZ navrhuje VV SH ČMS ke schválení:
1)        Ing. Martina Čížka členem Ústřední odborné rady pro vzdělávání
2)        Téma: „Základy ekonomiky v SH ČMS“ pro školení starostů OSH a KSH pro rok 2012
II. Doporučuje
1)        SDH, OSH, KSH ustanovovat funkci vzdělavatele SDH, odborné rady pro vzdělávání OSH a KSH k zabezpečování vzdělávání v SH ČMS
2)        Využít možnosti a navrhovat témata řešící potřeby SH ČMS pro diplomové práce studentů FBI VŠB –TU Ostrava
Zapsal:
Ing. Jan Karger – vedoucí ÚORVZ
Příloha: Plán práce ÚORVZ na rok 2012

Plán práce ÚORVZ na rok 2012
16. února 2012 – ÚHŠ Jánské Koupele
říjen 2012 - CHH Přibyslav
Další případná jednání dle aktuální potřeby
Stálé body jednání:
-          Univerzita dobrovolného hasiče
-          Systém vzdělávání v SH ČMS

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017