Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes122
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden122
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2707
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044912
Zápis z 21. 10. 2011 Tisk
Čtvrtek, 03 Listopad 2011 09:42

Záznam z jednání Výkonného výboru SH ČMS

21. 10. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:      Ing. Richter, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, p. Bidmon, p. Doubrava, Ing. Kuběna, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Hulec, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Zatloukal, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:          Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, p. Pekárek, Ing. Čížek, PhDr. Juráň,

Omluveni:        Ing. Němečková, Doc. Ing. Liška, p. Janeba, p. Orsák, p. Slámečka, Ing. Olšanský, CSc.

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Milan Navrátil

Antonín Zatloukal

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 55/2011:          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 56/2011:                      VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Rozpočet na rok 2012

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál, který bude předložen na zítřejším jednání SS OSH, 22. října 2011

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 57/2011:                      VV SH ČMS bere Rozpočet na rok 2012 na vědomí.

 

4) Hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF

Ing. Aulický stručně zhodnotil konání MČR v klasických disciplínách CTIF. Uvedl, že ve Dvoře Králové nad Labem usilovalo 15 družstev mužů a žen o mistrovské tituly v klasických disciplínách CTIF. V historicky druhého oficiálního mistrovství ČR se zúčastnili i tři družstva z Německa a jedno z Rakouska. Akce se povedla včetně počasí. Na závěr uvedl, že příští rok se bude konat MČR v klasických disciplínách CTIF 28. září na stejném místě a současně bude probíhat kvalifikační závod pro mezinárodní soutěž Francie 2013.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 58/2011:                      VV SH ČMS bere hodnocení MČR v klasických disciplínách CTIF na vědomí.

5) Závěry IV. Sjezdu a stanovení nosných úkolů včetně harmonogramu jejich zabezpečení pro další období

 

Materiál byl předložen písemně jako příloha Zajištění výročních valných hromad SDH  a okrsků SH ČMS – „Hlavní zaměření činnosti SH ČMS na rok 2012“ v jednotlivých oblastech činnosti SH ČMS vycházející z dokumentu IV. sjezdu SH ČMS „Program činnosti SH ČMS do roku 2015“ schváleného na IV. sjezdu SH ČMS v Ostravě 2010.

 

6) Zpráva o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2011 včetně hospodaření

 

Ing. Stržínková přítomné členy VV SH ČMS stručně seznámila s aktuální činností společností s vlastním podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2011 včetně hospodaření.

FIRE EDIT k 30.09.2011:

  • náklady 1.250.417 Kč, výnosy 1.020.273 Kč, ztráta za období -230.144 Kč.
  • návrhy řešení projednávány ÚORH a Vedením resp. VV SH ČMS od února 2011.
  • Vedení přistoupí k odvolání současné jednatelky FIRE EDIT a vypíše výběrové řízení na obsazení pozice jednatele, nejpozději do konce roku 2011
  • další směrování dvouměsíčníku: Je nutné oslovit více čtenářů a udělat časopis atraktivní pro inzerenty.

Možnosti:

(1) ponechat a vydávat s přepracovaným obsahem,

(2) změnit frekvenci vydávání a ponechat jako reprezentativní materiál SH ČMS,

(3) změnit na internetové médium a využít sledovanost stránek dh.cz

 

VPO, a.s. k 30.6.2011

  • dne 19.10.2011 proběhlo jednání s majoritním akcionářem VPO, a.s.
  • závěrka je hotova, ale audit proběhne do listopadu 2011, pak je na majoritním akcionáři, zda výkazy zveřejní
  • hlavní akcionář byl požádán, aby tak učinil, aby byla zachována transparentnost vůči minoritním akcionářům

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 59/2011: VV SH ČMS bere informace o činnosti spol. s vlastn. podílem SH ČMS v I. pololetí roku 2011 včetně hospodaření na vědomí a ukládá Vedení projednat další kroky ve vztahu SH ČMS k našim společnostem.

7) Návrhy na vyznamenání

 

p. Jelínek namítl některé návrhy, že mají nedostatečný důvod na výjimky.

Následně vznikla diskuse ohledně udělení výjimek.

Ing. Richter uvedl, že všichni členové VV SH ČMS bezprostředně po minulém jednání obdrželi emailem informace o navržených na letošní ocenění Záslužného řádu Českého hasičstva.

Následně vznikla diskuse ohledně ocenění Záslužného řádu České hasičstva.

p. Pazdera se zavázal VV SH ČMS, že tento problém ohledně výběru komu udělit Záslužný řád Českého hasičstva přednese na ÚORVO a budou se tímto problémem zabývat a následně se pokusí o řešení.

Hlasování: pro: 11, proti: 7, zdržel: 1

Usnesení č. 60/2011:

1) VV SH ČMS rozhodlo neudělovat v letošním roce žádné udělení Záslužného řádu Českého hasičstva.

2) VV SH ČMS schvaluje návrhy na vyznamenání.

8) Různé

Ing. Richter přítomným přečetl dopis, který zaslalo SH ČMS, MHJ, ČHJ a AVHZSP ve věci týkající se porušení práv organizací zabývající se požárním sportem novým zněním stanov Českého svazu požárního sportu schváleným valnou hromadou 30. 10. 2010 (registrace MV 9. 11. 2010). Tento dopis byl adresován Ministerstvu vnitra, odbor všeobecné správy, dále byl odeslán pouze na vědomí MŠMT, MV – GŘ HZS ČR, ČNV CTIF, ČSPS. Na závěr uvedl, že tento dopis bude v nejbližších dnech zveřejněn na www.dh.cz.

 

Druhé části jednání výkonného výboru se zúčastnili členové Ústřední kontrolní a revizní rady. Seznámili VV s výsledky kontrolních akcí, které proběhly v 2. pololetí 2011. Ing. Barcuch a Ing. Dvořák referovali ke kontrole hospodaření Mistrovství republiky v PS Ostrava 2011. Proti roku 2011 byly náklady nižší o cca 200 tis. Kč. Připomínka byla ke schválení rozpočtu, a že nebyl poskytnut příspěvek na ubytování závodníků. Akce Pyrocar byla kontrolována p. Bittnerovou a p. Vovsíkem. Proti rozpočtu byly uspořeny vlastní zdroje ve výši 75 tis. Kč. Ing. Dvořák informoval o kontrole zveřejňování záznamů z jednání orgánů a odborných rad na WWW stránkách SH ČMS.   Ing. Richter poděkoval členům ÚKRR za připomínky a náměty. Stanovil, že za průběžnou kontrolou zveřejňování záznamů na web za kancelář SH ČMS bude zodpovědný Josef Nitra.

 

PhDr. Juráň přítomné seznámil se stížností pana Luďka Sýkory, starosty OSH Olomouc. Žádá o prošetření postupů VV OSH Olomouc vůči jeho osobě v souvislosti s prověřením vzniklé škody na služebním vozidle OSH Olomouc Škoda Fabia. Dle jeho názoru nebylo ze strany VV OSH Olomouc postupováno v souladu s vnitřními předpisy a Stanovami SH ČMS, protože mu nebylo prokázáno zavinění úhrady stanoveného povinného a zákonného ručení k tomuto vozidlu. Vedoucí kontrolní skupiny byl stanoven místopředseda ÚKRR Jan Kumpán, členem Jaroslav Bejlek.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 61/2011: VV SH ČMS schvaluje pana Stanislava Pumprlu, aby ve věci prošetření postupů VV OSH Olomouc vůči panu Luďku Sýkorovi zastupoval VV SH ČMS pouze s hlasem poradním.

 

Ing. Aulický uvedl, že ve VPO, a.s. od poslední valné hromady nebyl pozvána na dozorčí radu (DR) a na upozornění o této situaci předseda DR vůbec nereagoval. Situaci ve VPO, a.s. nemůže proto ovlivnit a oznamuje, že rezignuje na člena Dozorčí rady VPO, a. s.

 

Následně proběhla krátká diskuse ohledně příprav zítřejšího jednání SS OSH.

 

p. Pumprla a p. Krajča stručně přítomné informovali o plánované propagační mezinárodní jízdě SH ČMS k 20. výročí obnovení HVP, a. s., která se uskuteční 30. června – 2. července 2012. Namítl také, že do dnešního dne není vytvořeno DVD z letošní propagační jízdy, která se konala v měsíci srpnu. Na závěr požádal VV SH ČMS o souhlas, aby KSH Zlínský kraj byl spolupořadatelem MČR v PS dobrovolných hasičů.

p. Pumprla na závěr stručně informoval o proběhnutých akcí v posledních měsících ve Zlínském kraji.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 62/2011: VV SH ČMS schvaluje KSH Zlínského kraje,  jako spolupořadatele MČR v PS dobrovolných hasičů v Uherském Hradišti ve dnech 31. 8. – 2. 9. 2012.

 

Ing. Richter přítomným přečetl písemnou žádost starosty KSH Královéhradeckého kraje. Jedná se o žádost o příspěvek na pamětní desku v Náchodě. KSH Královéhradeckého kraje pořídilo pamětní desku Adolfa Leopolda Seidla, významného představitele hasičského hnutí. Žádají o finanční příspěvek na pamětní desku, která byla pořízena za 50.600,- a Královéhradecký kraj na ni přispěl částkou 20.000,-.  Uvedl, že doporučuje starostovi KSH, aby se spojil s CHH a dále, že doporučuje přispět částkou 10.000,-

p. Pátek reagoval na žádost pana starosty KSH Královéhradeckého kraje a uvedl, že tato žádost přišla i CHH. Uvedl, že KSH odpověděl - pokud vypíší správně žádost a učiní tak do 15. 11. 2011 je možnost grantu na tuto žádost. Na závěr konstatoval, že KSH Královéhradecký kraj každoročně posílá Nadaci hasičského hnutí 20.000,-

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 63/2011: VV SH ČMS schvaluje přispět KSH Královéhradeckého kraje na pořízení pamětní desky Adolfa Leopolda Seidla částkou 10.000,-

 

Ing. Karger informoval o podaném projektu ÚHŠ Jánské Koupele na Ministerstvo životního prostředí. Tepelné ztráty v ÚHŠ jsou více jak 1 milion korun za rok, díky této úpravě by ÚHŠ ročně ušetřila 0,5 milionů korun. Uvedl, že je možné že projekt nebude odsouhlasen, ale pokud ministerstvo životního prostředí projekt schválí, půjde cca 6 mil korun z EU a 3 mil musí být vlastní zdroje. Jelikož na to ÚHŠ ani SH ČMS nemá dostatek finančních prostředků, ÚHŠ by si na tuto rekonstrukci půjčila a splácela by úvěr právě z úspor, které by ÚHŠ ušetřila díky modernizaci topení a zateplení budovy. Uvedl, že tuto informaci zítra přednese SS OSH, s žádostí, aby SS OSH pověřilo Vedení SH ČMS či VV SH ČMS v jednání či rozhodování smluv, postupů atd. a to pouze v případě, že MŽP tento projekt schválí.

Ing. Richter uvedl, že právníci na tomto návrhu smlouvy pracují a upravují, aby byla smlouva po právní stránce v pořádku.

Následně na toto téma vznikla krátká diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 64/2011: VV SH ČMS doporučuje SS OSH, aby zplnomocnilo Vedení SH ČMS ke schválení potřebných smluv k realizaci a financování projektu „Energetické úspory objektu ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele v případě, že bude schválen projekt a poskytnuta dotace.

p. Navrátil stručně informoval o aktuálních činnostech v Libereckém kraji, zvláště vyzdvihl snahu a činnost hasičů i úřadu města Hejnice. Starosta města Hejnice podal inzerát, že JSDH Hejnice hledá sponzory na nové hasičské auto. Po podání inzerátu se ozvali hned 2 sponzoři a 15. října 2011 ve 14.00 hodin bylo  nové auto CAS 20 na podvozku MAN slavnostně předáno a vysvěceno JSDH Hejnice. Vznesl připomínku, že v ČR není žádná pojišťovna, která by řešila pojištění při výjezdu do zahraničí. Tento problém by se měl začít řešit vzhledem k stále častějším výjezdům do příhraničí a vzájemné spolupráci při zásahové činnosti. Jako příklad uvedl Spolkovou republiku Německo, kde toto pojištění svých hasičů mají pro celou Evropu.

Ing. Richter reagoval na připomínku pana Navrátila a odpověděl, že tento návrh přednese v HVP, a. s.

p. Zatloukal stručně přítomné informoval o aktuálních činnostech v Olomouckém kraji.

Ing. Aulický uvedl, že vzhledem k žádným písemným ani jiným připomínkám k písemnému materiálu z minulého jednání VV SH ČMS – Koncepce rozvoje PS SH ČMS, prosí VV SH ČMS k vyjádření formou usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 65/2011:  VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Koncepce rozvoje požárního sportu SH ČMS, který byl předložen na minulém jednání VV SH ČMS.

p. Páv se dotázal na podvojné účetnictví a zmínil problém ohledně ocenění Záslužného řádu Českého hasičstva.

Ing. Richter uvedl, že problém ohledně vyznamenání by měla řešit především ÚORVO, do jejíchž kompetencí tento problém patří.

Ing. Jirota reagoval na dotaz ohledně podvojného účetnictví a uvedl, že v Kanceláři SH ČMS se testují programy, s cílem vybrat program cenově dostupný a jednoduchý, který by byli schopni ovládat hospodáři SDH bez nutnosti rozsáhlých školení. Testy se provádějí i na účetnictví přes internet, aby bylo možno aktualizace i řešení problémů a dotazů zajistit elektronicky centrálně.

p. Procházka zmínil problém ohledně placení vyznamenání a výše částek.

Poté se rozvinula diskuse ohledně způsobu ocenění Záslužného řádu Českého hasičstva a způsobů úhrad vyznamenání.

9) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:50
 

plakat chp-2017