Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes94
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden874
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc94
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036485
Zápis z 19. 1. 2011 Tisk
Úterý, 25 Říjen 2011 13:30

,

Zápis

z jednání Ústřední odborné rady pro vzdělávání (ÚORVZ) ze dne 19.7.2011 v Jánských Koupelích

Přítomni: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Ing. Pavel Haas,

Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský, Bc. Mojmír Studník, Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger,  Bc. Zdeněk Ondráček,  doc.Ing. Šárka Kročová Ph.D, omluvena Ing. Jitka Paťavová

 

Program jednání:

  1. nová koncepce vzdělávání funkcionářů SH ČMS
  2. Junior univerzita
  3. Problematika JSDH obcí

 

Jednání ÚORV zahájil její vedoucí Ing. Karger přivítáním členů rady, omluvil nepřítomnost Ing. Paťavové z pracovních důvodů  a připomněl program jednání

 

K projednávaným bodům:

1. Nová koncepce vzdělávání funkcionářů SH ČMS

Ing. Karger informoval členy ÚORVZ, že VV SH ČMS na svém jednání dne 16. června 2011 schválil materiál ÚORVZ s názvem  „Vzdělávání funkcionářů SH ČMS“, který aktualizuje předcházející vzdělávání prostřednictvím Univerzity 3. věku. Nyní je třeba nový systém realizovat dle harmonogramu, který je součástí schváleného materiálu. Za úkoly stanovené v termínech roku 2011 odpovídá Ing. Karger ( to znamená v září stanovit výši účastnického poplatku a do října pak návrh osnov pro I ročník, tak aby mohly být posouzeny na dalším zasedání ÚORVZ, úkolem je i vytvoření lektorského aktivu). V diskusi byla zdůrazněna úloha OSH a KSH při výběru funkcionářů pro studium a také to, že finanční příspěvek na studium od vysílajících organizačních složek SH ČMS může mít pozitivní vliv na zapojení absolventů studia do funkcionářské činnosti v SH ČMS. V diskusi jednomyslně byl také vyjádřen názor, že v zájmu smysluplného absolvování studia je třeba dbát na účast studentů a omluvy přijímat jen výjimečně na základě řádného a objektivního zdůvodnění.

 

2. Junior univerzita

V rámci tohoto bodu informovala Doc. Kročová o vzdělávací akci s názvem Junior univerzita, která je organizována a zabezpečena Fakultou bezpečnostního inženýrství VŠB – TU Ostrava ve spolupráci s SH ČMS a cílem je  studentům – mladým hasičům zvýšit odborné znalosti z oblasti požární ochrany formou vysokoškolského studia, seznámit je s akademickým prostředím a motivovat je k dalšímu studiu. V prázdniny 2011 bude Junior univerzita zabezpečena dvakrát. V termínu od 18. – 22.července pro 37 mladých hasičů z tábora mladých hasičů v Jánských Koupelích, v srpnu pak pro druhou skupinu zabezpečenou KSH v Ostravě. První část začala slavnostní imatrikulací 18.7. na VŠB –TU Ostrava , kde noví studenti obdrželi i studijní průkazy a studijní indexy. Kromě úterý, kdy výuka probíhala v ÚHŠ Jánské Koupele, ostatní dny jezdili studenti do Ostravy. Slavnostní závěr je plánován na pátek 22.7., kdy v nové aule VŠB-TU Ostrava proběhne slavnostní promoce, kde úspěšní absolventi získají titul hasič- bakalářík, nebo hasič-inženýrek. Slavnostního závěru se zúčastní i Doc.Kročová, Doc.Kvarčák a Ing. Karger. Doc. Kročová informovala i o další možnosti vzdělávání pro mladé hasiče kterou zabezpečuje Fakulta  bezpečnostního inženýrství pro mládež, s tím, že bližší informace lze najít na http://rccv.vsb.cz/mostech/bezpecnost.

Na předchozí informace navázal ing. Karger sdělením o projektu, který byl zpracován v ÚHŠ Jánské Koupele a který vychází z konceptu Junior univerzity, opět je určen pro mladé hasiče, počítá ale s větším časovým prostorem a reaguje na grant: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II,  a podporovanou aktivitu: Zlepšování podmínek pro výuku technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování motivace žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Partnery projektu je VŠB – TÚ Ostrava, HZS MSK, KSH MSK a Střední škole techniky a služeb v Karviné. Pokud by tento projekt uspěl ve schvalovacím řízení, může být od příštího roku realizován ve 100 % výši za peníze EU.

Po těchto informacích měli členové ÚORVZ možnost shlédnout výuku v rámci Junior Univerzity.

 

3. Problematika JSDH obcí

V úvodu Ing. Karger vysvětlil, že na popud vedení SH ČMS a pod patronací jeho jako náměstka SH ČMS byla oslovena skupina aktivních velitelů JSDH obcí z MSK se žádostí o zmapování aktuální situace v JSDH. Cílem bylo zejména popsat situaci v oblasti legislativní, oblasti odborné přípravy, oblasti dotační politiky, oblast organizačního a operačního řízení a vazba na obec. Takto iniciovaný a zadaný materiál vznikl, v červnu 2011 byl předložen VV SH ČMS, kde bylo rozhodnuto, že všechny ústřední odborné rady se k němu vyjádří.  Počítá se s tím, že výsledky této vnitrosvazové diskuse  poslouží vedení SH ČMS k dalším jednáním a iniciativám vedoucím ke zlepšení podmínek činnosti jednotek SDH obcí. Po tomto úvodu jako první v diskusi vystoupil Dr. Hanuška, který s materiálem vyslovil zásadní nespokojenost s ohledem na kompetence ve vztahu k výkonu služby jednotek PO. Upozornil na chyby (nepochopení)  v argumentaci z oblasti legislativy a systému odborné přípravy jednotek PO, kterou řídí HZS ČR. Také považoval za chybu, že ač část velitelů JSDH, kteří se na materiálu podíleli,  jsou současně i příslušníci HZS, nevyužili možnosti případných připomínek  cestou HZS. Do diskuse dál se zapojil   Doc. Kvarčák, Bc. Studník, Bc. Ondráček. Ing. Karger (opakovaně zdůraznil, že tento materiál je součástí vnitrosvazové diskuse, nedělá si také nárok na komplexnost a jediným cílem je zkvalitnění činnosti jednotek SDH obcí ).Výsledkem diskuse  je dohoda, že Dr. Hanuška písemně  označí v materiálu sporné pasáže  Ing. Karger  slíbil, že se pokusí domluvit schůzku autorů materiálu a Dr. Hanušky, což by mělo vést především k odstranění případných nedorozumění.

 

4. Závěr

Dr. Hanuška v diskusi k předcházejícímu bodu také poukázal na to, že SH ČMS se dostatečně nestará o vzdělávání svých cca 230.000 členů na základní úrovni v základních organizacích sdružení, kteří nejsou v JSDHO. Zejména chybí systém, který by u členů zaručil určitou odbornou vazbu na požární ochranu, jako je tomu u jiných občanských sdružení s ohledem na jejich zaměření. To je skutečnost vnímaná již předcházející ÚORVZ, která na to reagovala v roce 2006 materiálem Koncepce vzdělávání v SH ČMS, kterýžto materiál byl aktualizován v roce 2009 a byl schválen VV SH ČMS. Bohužel není naplňován. Proto bylo rozhodnuto, že na nejbližším jednání ÚORVZ bude této problematice věnována maximální pozornost. Spolu s tímto zápisem zašle Ing. Karger materiál Koncepce vzdělávání SH ČMS všem členům ÚORVZ se žádostí o jeho studium a  připomínky a návrhy vedoucí k jeho aktualizaci a realizaci.

Na závěr Ing.. Karger poděkoval za aktivní přístup k jednání rady, připomněl datum 27.října -28.října 2011 jako čas dalšího jednání ÚORVZ v Bílých Poličanech a popřál dobrou cestu domů.

 

Zapsal: Ing. Jan Karger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017