Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z 12. 10. 2011
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes4
mod_vvisit_counterVčera169
mod_vvisit_counterTento týden888
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3473
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045678

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z 12. 10. 2011 Tisk
Úterý, 18 Říjen 2011 07:47

Zápis z jednání ÚOROO

Termín:12.10.2011

Účast:

Prof. Liška Václav, Mgr. Martínek Bohumír, Ing. Vondruška Vladimír, Jíra Albert, Šustr Jiří, Ing. Job Lukáš, Ing. Vícha Petr,Ing. Doubrava Jan,

Omluveni: Štyndl Pavel,DiS, Ing. Hrubý Václav

Nepřítomen: Dolanský Miroslav, Capil Vojtěch

Obsah jednání:

K bodu 1 programu: Kontrola plnění úkolů z minulého jednání

Poslední jednání rady proběhlo 23. 2. 2011, část ÚOROO se zúčastnila odborného semináře k zavedení systému odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva, který se uskutečnil ve dnech 20.-21. 5. 2011 v ÚHŠ Jánské Koupele.

Ze zápisu z jednání rady dne 23. 2. vyplývaly úkoly spojené s přípravou výše uvedeného odborného semináře a se zpracováním dokumentu „Metodika a zásady vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“.

K odbornému semináři v ÚHŠ Jánské Koupele:

  • Ve dnech 20.-21.5.2011 v ÚHŠ Jánské Koupele se uskutečnil odborný seminář k zavedení systému odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. Seminář proběhl podle programu a uskutečnil se ve spolupráci s GŘ HZS a HZS Olomouckého kraje.
  • Učast byla 25 osob z 11 krajských sdružení. (Neúčast Liberecký, Karlovarský  a Jihomoravský kraj).

Nejdůležitější částí semináře byla diskuse zejména k budoucímu obsahu odborného vzdělávání. Půjde především o  konkretizaci činnosti v obcích při mimořádných událostech, rozsahu a obsahu zpracovávané dokumentace a využitelnosti našich připravených členů v této činnosti obcím pomáhat. To potvrdila i anketa prováděná mezi účastníky semináře.

K tomu je potřebné projednat tyto záležitosti nejen s GŘ, ale především s  HZS krajů, které by měly být odborným gestorem pro tuto činnost a provádět největší rozsah přípravy členů SHČMS. K tomu proběhlo několik jednání, poslední 6. 10. 2011 – (samostatná informace v bodě 5)

 

K bodu 2 programu: Stav plnění dlouhodobých úkolů

Dne 16.6.2011 schválil VV SHČMS materiál  “Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ .

Tento materiál je přístupný na www.dh.cz , kdy od 28. března 2011 byla do hlavního menu našich stránek zavedena ikona „Ochrana obyvatelstva“ .

K bodu 3 programu: Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Informace podal nám. starosty, prof. Liška a týkaly se:

  • Práce na změnách stanov Sdružení
  • Jednání s představiteli Svazu měst a obcí  o možné spolupráci, včetně spolupráce v oblasti ochrany obyvatelstva a prevence (Pozn. Podklad pro další jednání připraví vedoucí ÚOROO do 21.10.2011)
  • Akce PYROCAR a  možnosti využití jízd historických vozidel i k propagaci ochrany obyvatelstva

K bodu 4 programu: Informace z činnosti KORP a OORP, odborníků

Nebyly podány.

K bodu 5 programu: Informace o jednání na GŘ HZS ČR (6.10.2011)

Jednání se uskutečnilo u ŘOOOKŘ (ing.Koleňák), za ÚOROO (Martínek,Hrubý). Projednaly se 3 okruhy problémů:

-       Cílové skupiny vzdělávání -referenti OO SDH působící jako technici OO v JSDHO, nebo členové Sdružení plnící úkoly OO v JSDHO, současně by byli připraveni plnit úkoly pro obec a působit na úseku PVČ

-       Obsah vzdělávání - vycházet z připravovaných metodik pro oblast OO v jednotkách a dále z činností, které musí plnit obec v případě MU. Postup starosty či obecních úřadů není ještě ujednocen v ČR i když řada krajů má k dispozici některé materiály (přehled je uveden v příloze zápisu).

-       Zabezpečení lektorů – záležitost HZS, až budou fungovat KOROO či OOROO lze o určitém podílu SHČMS vážněji uvažovat

-       Stanovení společných termínů (viz úkoly na rok 2012 – bod 8)

 

K bodu 6 programu: Informace o připravovaném projektu v Msk

Informaci podal ing. Petr Vícha. Připravuje se projekt, který by měl přispět k posílení bezpečnosti (řešení mimořádných událostí) v obcích jako příspěvek Sdružení.Pokud bude přijat bude hlavním koordinátorem ÚHŠ Jánské Koupele a spolupracovat bude KÚ, KSH a HZS Msk, VŠB – FBI a předpokládá se zapojení ÚOROO.

K bodu 7 programu: Informace zástupců ÚOROO o činnosti Komise Bojového řádu GŘ HZS ČR

Pokračuje se ve zpracování  metodik plnění úkolů ochrany obyvatelstva  jednotkami PO)

K bodu 8 programu: Hlavní zaměření činnosti na rok 2012

  1. Vytvoření dokumentu  „Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti v oblasti ochrany obyvatelstva“

Protože jsme v této oblasti „závislí“ na HZS ČR (lektoři, obsah přípravy) musí být zpracován souběžně s materiály GŘ (SIÁŘ GŘ?)

  1. Vydat pomůcku – „postup starosty obce při řešení mimořádných událostí“ (forma – dokument, CD, web stránky ?) – byla by pro obce a hlavně jako návod při přípravě členů Sdružení

Gesce GŘ HZS ve spolupráci s SHČMS a  SMO

K tomu termíny (společné pro Sdružení a  GŘ HZS ČR):

-       Říjen- listopad 2011 – zjištění stavu zpracování pomůcek pro obce

-       Leden 2012 – návrh kompletního obsahu vzdělávání

-       Březen 2012 – projednání návrhu obsahu vzdělání s HZS krajů

-       Duben 2012 – seminář v CHH Přibyslav na téma „Příspěvek SDH k řešení mimořádných událostí v obci“ (ve spolupráci s SMO),

-       Červen – vydání pomůcky

-       Říjen 2012 – IMZ lektorů pro vzdělávání členů SHČMS v OO (s využitím „pomůcky“ a dalších materiálů – metodické listy,…)

 

  1. Organizační zabezpečení vzdělávání – (Pozn. člen SDH se bude muset nějakým způsobem  přihlásit do kursu (buď je v JSDHO pak to jde bez problému přes starostu obce a pokud není bude nutná domluva starosty SDH a starosty obce)

 

K bodu 9 programu: Různé

 

Ke zjištění stavu zpracování pomůcek pro obce se uskuteční jednání na vybraných HZS krajů a to:

25.10 – Jmk  a Zlk

26.10. – Msk a Olk

1. nebo 2.11. – Khk a Pak

 

Zúčastní se vedoucí ÚOROO, tajemník a pracovníci GŘ HZS ČR. Pokud by měli členové ÚOROO zájem mohou se některého z jednání účastnit. K tomu je potřebné kontaktovat tajemníka ÚOROO ing.Doubravu.

 

Příští jednání ÚOROO bude 7. února 2012 v 09.30 v Praze.

 

 

Příloha

 

Přehled plánovací dokumentace, která je zpracovávána pro činnosti orgánů obce za mimořádných událostí včetně uvedení zpracovatele, je znázorněn v tabulce :

 

 

kraj

ano / ne

zpracovatel

název dokumentace

JMK

ano

HZS JMK

Plánu činnosti orgánů obce při mimořádné události

 

ZLK

ano

HZS ZLK

Úloha starosty obce při řešení

mimořádných událostí a krizových situací

 

OLK

ano

HZS OLK

Havarijní plán;

Metodický list pro starosty obcí pro řešení MU

 

MSK

ano

HZS MSK

Krizová karta obce

 

KVY

ano

HZS KVY

Plán činnosti orgánů obce pro případ vzniku

radiační havárie JE Dukovan

 

PAK

ano

HZS PAK

Karta přípravy na mimořádné události

 

HKR

ano

HZS HKR

Plán činnosti orgánů obce při vzniku mimořádné události

 

JČK

ano

HZS JČK

Krizová karta

SČK

ne

-

-

PLK

ano

KrÚ PLK + HZS PLK

Plán opatření obce…… za mimořádných událostí a krizových situací (zastaralý)

HZS PLK

Metodický list pro starostu obce;

Plán ochrany území Plzeňského kraje pod vodním dílem … před zvláštní povodní pro obec …

 

PHA

ano

Krizový plán hl. m. Prahy v podmínkách městské části ...

 

ÚLK

ano

HZS ÚLK

Krizová karta

 

LIK

částečně

HZS LIK

do budoucna: metodický návod na obecné řešení mimořádné události a karta obce

 

KVK

ne

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017