Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Zápis z 22. 9. 2011 Tisk
Středa, 05 Říjen 2011 10:43

Záznam z jednání Výkonného výboru SH ČMS 22. 9. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:      Ing. Richter, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, Ing. Doc. Liška, Ing. Němečková, p. Bidmon, p. Doubrava, Ing. Kuběna, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Hulec, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:          Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Olšanský, CSc.

Omluveni:        p. Janeba, Ing. Maděra, p. Orsák, p. Slámečka,

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                p. Václav Hulec

p. Pavel Doubrava

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 41/2011:          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 42/2011:                      VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně pohovořil ke každému bodu jednání Vedení ze dne 6. 9. 2011.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 43/2011:                      VV SH ČMS bere na vědomí informace z jednání Vedení SH ČMS konaného dne 6. 9. 2011.

 

4) Závěry z výběrového řízení na obsazení ředitele ÚHŠ BP

Ing. Richter informoval, že výběrové řízení se konalo 29. a 30. srpna. 29. srpna se sešlo Vedení a projednalo materiály a životopisy uchazečů na post ředitele ÚHŠ BP. 30. srpna byli uchazeči rozděleni do dvou skupin, pohovory se konaly dopoledne i odpoledne.  Pan Dusílek se z rodinných důvodů odhlásil a Bc. Paťavová se bez omluvy nedostavila. Tudíž ze 4 zbývajících uchazečů vybralo Vedení SH ČMS pana Ing. Čížka s podmínkou, že do 3 kalendářních měsíců  musí odejít z firmy, kterou vlastní. Paní Mgr. Ing. Jasanská působila na pohovoru velice dobře. Vedení na svém jednání dne 6. 9. 2011 doporučilo nabídnout Ing. Jasanské spolupráci na řízení časopisu Alarm revue a PR (Public Relations) SH ČMS popř. i přípravu projektů k získání prostředků pro SH ČMS. Následně přečetl životopis Ing. Čížka a Mgr. Ing. Jasanské a na závěr uvedl, že Vedení SH ČMS doporučuje VV SH ČMS přijmout Ing. Čížka do funkce ředitele ÚHŠ BP.

Ing. Richter uvedl důvod proč se Vedení SH ČMS shodlo na nabídce pro Ing. Jasanskou. S Fire Edit jsou finanční problémy a nynější jednatelka se neosvědčila a Ing. Jasanská by mohla být vhodná a velice průbojná právě v této pozici. Nyní Ing. Jasanská pracuje jako šéfredaktorka Krkonošského deníku.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 44/2011:                      1) VV SH ČMS schvaluje Ing. Čížka do funkce ředitele ÚHŠ Bílé Poličany na dobu neurčitou se zkušební dobou tři měsíce.

2) VV SH ČMS ukládá Vedení připravit odvolání současné jednatelky Fire Edit, s. r. o. a projednání nabídky pracovat v oblasti PR s Mgr. Ing. Jasanskou.

5) Příprava SS OSH

 

Návrh pozvánky na SS OSH byl předložen písemně.

Ing. Richter doporučil pozvat na jednání SS OSH genmjr. Ing. Miroslava Štěpána z důvodu rezignace na svou funkci jako generální ředitel HZS ČR. Následně jednotlivě ke každému bodu v pozvánce krátce pohovořil (kdo bude tento bod přednášet a obsah bodu).

Na závěr uvedl, že případné změny či připomínky ohledně plánu práce Vedení, VV SH ČMS, SS OSH a celorepublikových akcí je potřeba zaslat Kanceláři SH ČMS nejpozději do 10. října 2011, aby Kancelář SH ČMS případné změny stihla zapracovat a odeslat včas materiály na SS OSH.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 45/2011:                      VV SH ČMS bere na vědomí přípravu řádného jednání       SS OSH dne 22. 10. 2011 v Přibyslavi.

6) Hodnocení MČR v PS, MČR dětí a dorostu, hodnocení Pyrocar 2011

 

Hodnocení MČR v PS:

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál.

 

Hodnocení MČR dětí a dorostu:

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Němečková stručně okomentovala písemný materiál.

 

Hodnocení Pyrocar 2011:

Materiál byl předložen písemně.

p. Pumprla stručně okomentoval písemný materiál.

 

Ing. Richter poděkoval všem, kteří se na těchto velmi významných akcí podíleli, pomáhali organizovat a zajišťovali hladký průběh akcí. Dále uvedl, že se mu velmi líbila Propagační jízda SH ČMS ke 120. výročí založení Zemské ústřední hasičské jednoty království Českého. Tato akce také měla velmi pozitivní ohlas a na závěr této jízdy obdrželi hasiči symbolický klíč od města Přibyslav z rukou starosty města se slovy, že od této chvíle patří Přibyslav hasičům.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 46/2011:                      VV SH ČMS vyjadřuje poděkování všem, kteří se podíleli na přípravách a zajištění hladkého průběhu MČR v PS, MČR dětí a dorostu a Pyrocar 2011.

 

7) Průběžné plnění rozpočtu roku 2011 a návrh rozpočtu na rok 2012

 

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Jirota stručně okomentoval písemný materiál.

Ing. Salivar se dotázal na položku Nebytové prostory – proč je zde uveden mírný pokles.

Ing. Jirota odpověděl, že v době zpracování návrhu rozpočtu se počítalo s mírným úbytkem pronajímaných ploch. Návrh rozpočtu bude ještě prověřen a případně upraven podle aktuálních předpokladů.

 

8) Návrhy na vyznamenání

 

Ing. Richter otevřel problém ohledně Záslužného řádu Českého hasičstva z důvodu navržených 5ti kandidátů na toto nejvyšší ocenění. Dle usnesení č. 10/2008 – VV SH ČMS schvaluje záslužný řád jako přísně výběrovou medaili, ukládá jednotlivým KSH, aby předložili své návrhy na kandidáty Kanceláři SH ČMS. Uvedl, že je jasně dané, že za KSH se navrhuje pouze jeden kandidát. Do dnešního dne VV SH ČMS udělil 10 těchto nejvyšších vyznamenání a doporučil v tomto „duchu“ setrvat v udělování. Následně přečetl všechny navržené (celkem 10 navržených) a doporučil členům VV SH ČMS, aby si do příštího jednání VV SH ČMS rozmysleli a navrhli pouze 1 osobu. Kancelář SH ČMS v nejbližších dnech zašle elektronickou poštou charakteristiky všech navržených kandidátů. Dále přednesl návrh udělit prezidentovi DPO SR JUDr. Jozefu Minárikovi u příležitosti 70 narozenin titul Zasloužilý hasič.

Následně se rozvinula diskuse ohledně přísného udělování Záslužného řádu Českého hasičstva a z diskuse vyplynulo, že VV SH ČMS doporučuje 1 nejvyšší ocenění ročně.

p. Pazdera uvedl, že souhlasí s návrhem pana starosty ohledně udělení titulu ZH pro JUDr. Minárika, ale ve Statutu udělování vyznamenání je jasně napsáno, že tento titul se uděluje jen členům-hasičům.
JUDr. Minárik bohužel není člen SH ČMS.

Následně se na toto téma rozvinula diskuse.

Hlasování: 1 zdržel, 0 proti, 22 pro.

Usnesení č. 47/2011:                      VV SH ČMS schvaluje udělit titul Zasloužilý hasič JUDr. Josefu Minárikovi s výjimkou.

p. Pátek přednesl a seznámil přítomné se jmény navržených osob, které navrhuje CHH Přibyslav u příležitosti konání 19. Mezinárodních rozhovorů pracovní skupiny pro historii hasičů a požární ochrany při CTIF. 2x řád sv. Floriána, 2x za Mezinárodní spolupráci I., 2x medaile sv. Floriána, 5x za Mezinárodní spolupráci II. Jako důvod uvedl, že tito navržení jezdí na mezinárodní rozhovory pravidelně a jsou vždy přínosem pro jednání.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 48/2011:

1) VV SH ČMS schvaluje navržené osoby p. Pátkem ocenit při příležitosti konání 19. Mezinárodní rozhovorů pracovní skupiny pro historii hasičů a požárních ochrany při CTIF.

2) VV SH ČMS schvaluje, aby se nejvyšší vyznamenání Záslužný řád Českého hasičstva uděloval pouze jeden ročně.

3) VV SH ČMS schvaluje předložené návrhy na vyznamenání.

9) Různé

Ing. Richter na úvod informoval o proběhnutých volbách do orgánů CTIF. Volby se konali v norském Bergenu ve dnech 16. a 17. 9. 2011. ČNV CTIF navrhl kandidátku za ČR Ing. Markétu Stržínkovou, která byla ve volbách zvolena jako viceprezidentka CTIF. Ing. Stržínková je po 111 letech první ženou ve vedení CTIF.

Ing. Stržínková všem poděkovala za jejich přízeň a stručně uvedla, že v krátkém zasedání výkonného výboru po shromáždění si viceprezidenti přebrali oblasti, které byly k dispozici. Nejvíce se přimlouvali historici, aby tuto oblast dostala na starosti, což podle Ing. Stržínkové pomůže hodně práci na CHH Přibyslav, kde se tvoří expozice CTIF a SH ČMS i ČNV CTIF potřebuje přitáhnout nejen zdroje, ale i nápady, jak muzeum udělat moderní a přitažlivé pro lidi. Druhá sekce  Ing. Stržínkové je sekce dobrovolných hasičů, která je významnou složkou CTIF.

p. Pumprla přítomným přednesl písemný materiál Zhodnocení problematiky jednotek SDH obcí ÚORV. Následně písemný materiál stručně okomentoval.

Ing. Richter vybídl přítomné, aby si materiál řádně prostudovali a příští jednání VV SH ČMS naformulovali závěr a následně na tomto problému začali pracovat.

p. Bidmon krátce informoval o proběhnuté akci Festival Přípravek 2011, který se konal 18. 9. 2011 v Sověticích. Uvedl, že tento ročník byl jako celorepublikový poslední, jelikož se podařilo dle plánu ÚORM zahájit festivaly přípravek na úrovni KSH.

Ing. Němečková informovala přítomné o podepsání smlouvy s Plzeňským krajem o finanční dotaci na přípravu reprezentace dorostu SH ČMS v požárním sportu na rok 2011 ve výši 50 000 Kč a požádala o vyslovení souhlasu s uzavřením této smlouvy.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 49/2011:                      VV SH ČMS schvaluje uzavření smlouvy s Plzeňským krajem na poskytnutí finanční dotace na přípravu reprezentace dorostu SH ČMS v požárním sportu.

Ing. Richter přítomným přečetl písemnou rezignaci p. Slámečky z pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS. V písemné rezignaci uvádí p. Slámečka soukromé i profesní důvody.

Doc. Ing. Liška navrhl z důvodu rezignace p. Slámečky z pracovní skupiny pro přípravu nových Stanov SH ČMS člena VV SH ČMS p. Václava Hulce jako nového člena této skupiny. VV vzal tuto informaci na vědomí.

p. Páv zmínil problém o hasičských fontánách. SDH Nový Oldřichov si nechal zapsat toto vodní dílo hasičské světelné fontány za doprovodu skladby od Bedřicha Smetany – Má vlast jako autorské právo. P. Páv vyjádřil názor, že tento nápad vznikl a byl uskutečněn již v 90. letech minulého století. SDH Nový Oldřichov není autorem toho díla s touto skladbou.

Následně vznikla rozsáhlá diskuse ohledně tohoto problému, ze které vyplynulo usnesení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 50/2011:                      VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS ve spolupráci s Vedením SH ČMS pokusit se reagovat a vyřešit vzniklou situaci ve věci Hasičské vodní fontány na hudební dílo Má vlast od Bedřicha Smetany s SDH Nový Oldřichov.

 

Ing. Aulický přítomným okomentoval písemný materiál Koncepce rozvoje požárního sportu SH ČMS. Uvedl, že tento materiál je pouze pracovní verze a požádal členy VV SH ČMS, aby si tento materiál prostudovaly a na dalším jednání VV SH ČMS projednali. Dále přednesl Návrh na založení reprezentace dobrovolných hasičů v požárním sportu mužů (písemný materiál). Dále přednesl písemný materiál, kde Vedení SH ČMS vyhlašuje výběrové řízení na místo projektový manager v oblasti represe, prevence, požárního sportu a ochrany obyvatelstva v Kanceláři SH ČMS. Na závěr stručně okomentoval písemný materiál Kalendář soutěží pro rok 2012.

Ing. Salivar navázal na písemný materiál přednesený vedoucím ÚORHS. Uvedl, že 21. 9. Byl přítomen na jednání se Sdružením sportovním svazů. Nabízí se zamyslet nad tím, že by bylo vhodné, aby se SH ČMS přihlásilo do Sdružení sportovním svazů. Je to dobrý způsob jak dostat finanční pomoc pro SH ČMS k možnosti čerpání pro činnosti požárního sportu v SH ČMS. V elektronické podobě má seznam projektů, na které čerpají peníze. V tomto svazu jsou všechny možné sporty není důvod, proč by tam nemohlo být i naše sdružení s požárním sportem.

K tomuto návrhu se rozvinula rozsáhlá diskuse.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 51/2011:                      VV SH ČMS schvaluje Návrh na založení reprezentace dobrovolných hasičů v požárním sportu mužů.

Ing. Richter přítomným přečetl dopis adresovaný Ministerstvu vnitra, odbor všeobecné správy ve věci Porušení práv Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska zněním stanov Českého svazu požárního sportu schválený valnou hromadou 30. 10. 2010 (registrace MV 9. 11. 2010). Navrhl, aby tento dopis byl společně podepsán s ČHJ a MHJ. Dále krátce informoval o plánovaném galavečeru ve dne 5. 11. 2011 v Divadle u Hasičů. Na tomto galavečeru proběhne ocenění všech hasičských sportovců, kteří se na těchto mimořádných úspěších podíleli.

Po přečtení dopisu vznikla rozsáhla diskuse kde se VV SH ČMS dohodl na drobné změně v textu a na odeslání dopisu na vědomí MŠMT, ČNV, HZS a ČSPS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 52/2011:                      1) Výkonný výbor ukládá starostovi SH ČMS Ing. Karlu Richterovi, aby odeslal Ministerstvu vnitra dopis se žádostí o zjednání nápravy ve věci porušení práv SH ČMS zněním stanov ČSPS včetně úprav, které navrhl VV SH ČMS.

2) VV SH ČMS schvaluje uspořádat Slavnostní večer hasičských sportů, dne 5. 11. 2011 v Divadle U Hasičů, kde budou oceněni nejlepší sportovci a kolektivy z oblasti požárního sportu, hasičské mládeže a další ve spolupráci GŘ HZS, ČHJ a MHJ.

Ing. Jirota informoval přítomné o aktuální situaci v OSH Sokolov. Vedení SH ČMS 6.9. rozhodlo uhradit dluh vůči Finančnímu úřadu Sokolov (56 447, 37 Kč), formou půjčky OSH Sokolov, neboť hrozilo zablokování i účtů SH ČMS. Důvodem tohoto stavu bylo, že dnes již bývalý starosta OSH Sokolov pan Grůza zřejmě zpronevěřil cca 292 000,- Kč. Ohledně této věci na něj OSH Sokolov připravuje trestní oznámení. Na svém zářijovém jednání starostové SDH v rámci OSH Sokolov schválili návrh na odvolání pana Grůzy z funkce starosty OSH a zvolili nového starostu Miroslava Lukáše. OSH Sokolov požádal Výkonný výbor SH ČMS o půjčku do výše 200 000,- Kč (včetně již poskytnutých 56,45 tis. Kč), aby překlenulo nepříznivou finanční situaci způsobenou odcizením finančních prostředků.

Ohledně podezření pana Grůzy z pronevěry finanční částky se rozvinula rozsáhlá diskuse. Padlo několik návrhů, zda by nebylo vhodné dělat školení hospodářů i v rámci SDH, věnovat se více a důkladněji kontrol účetnictví a pokladen v SDH i OSH.

Hlasování: 1 zdržel, 2 proti, 20 pro.

Usnesení č. 53/2011:                      VV SH ČMS schvaluje poskytnout OSH Sokolov návratnou půjčku v nezbytné výši do 200 tis. Kč se splatnostní dle možnosti OSH, nejpozději 4 roky.

 

Ing. Jirota dále informoval o žádosti o převod nemovitostí (písemný materiál) SDH Ivaň a OSH Semily. Stručně okomentoval písemný materiál.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 54/2011:

 

Výkonný výbor SH ČMS v souladu se Stanovami Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska s odvoláním na usnesení Shromáždění starostů SH ČMS  z 23.10.2010, bod 4, písm. b)  :

schvaluje

  1. bezúplatný převod (darování) budovy bez čp/če občanská vybavenost na pozemku p.č. st. 167 a pozemku p.č. st. 167 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 59 m2 zapsané na LV 322 vedeném Katastrálním úřadem pro Olomoucký kraj, katastrálním pracovištěm Prostějov, pro katastrální území Ivaň na Hané,  z vlastnictví SH ČMS (v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník Svaz požární ochrany) do vlastnictví SH ČMS - SDH Ivaň, 798 23 Ivaň, IČO 628 60 216, s tím, že převod těchto nemovitostí na třetí osobu je možný pouze se souhlasem rozhodovacího orgánu SDH Ivaň;
  2. bezúplatný převod (darování) budovy bez čp/če garáž zapsané na LV 1053 vedeném Katastrálním úřadem pro Liberecký kraj, katastrálním pracovištěm Semily, pro obec a katastrální území Semily,  umístěné na pozemku p.č. 116/2 jiného vlastníka (zaps. na LV 10001, vlastník Město Semily) z vlastnictví SH ČMS (v katastru nemovitostí zapsán jako vlastník Ústřední výbor Svaz požární ochrany ČSSR) do vlastnictví SH ČMS - OSH Semily, IČO 620 12 746, se sídlem Semily, Komenského  nám. 146, PSČ 513 01, s tím, že zároveň bere na vědomí, že rozhodovací orgán OSH Semily následně rozhodne o převodu nemovitosti na Město Semily za finanční náhradu, odpovídající ceně pořízení jiné garáže pro potřeby OSH Semily.

 

Ing. Richter na závěr informoval o připravovaném zasedání MKVM, kterého se zúčastní Mgr. Cápová z GŘ HZS ČR a p. Muška.

p. Pátek blíže informoval o plánovaném průběhu 19. Mezinárodních rozhovorů a zasedání komise CTIF.

Ing. Aulický přítomné pozval na MČR v disciplínách CTIF, které se uskuteční 24. 9. 2011 ve Dvoře Králové.

 

10) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017