Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes137
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden137
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2722
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044927
Zápis z 16. 6. 2011 Tisk
Středa, 05 Říjen 2011 10:41

Záznam z jednání Výkonného výboru SH ČMS 16. 6. 2011 v Přibyslavi

Přítomni:

VV SH ČMS:      Ing. Richter, Ing. Stržínková, Ing. Salivar, Ing. Karger, Ing. Doc. Liška, Ing. Němečková, p. Bidmon, Ing. Kuběna, p. Jelínek,  p. Navrátil, p. Hulec, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický

Přizváni:          Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová

Omluveni:        p. Janeba, Ing. Maděra, p. Doubrava, PhDr. Juráň, p. Pekárek, p. Orsák, Ing. Olšanský,

 

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.

1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:             pí. Tereza Švejdová

Ověřovatelé:                Ing. Jan Aulický

p. Josef Bidmon

 

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 26/2011:          VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.

p. Pazdera namítl, že na minulém jednání se VV SH ČMS nevyjádřil ohledně změny člena v ÚORHS za Jihočeský kraj, kde je nově navržený  Jan Fiedler.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 27/2011:                      VV SH ČMS schvaluje pana Jana Fiedlera jako zástupce za Jihočeský kraj do ÚORHS.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 28/2011:                      VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS

Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter stručně pohovořil ke každému bodu jednání Vedení ve dnech 15. 4. a 17. 5. 2011.

Stručně uvedl, že na výběrové řízení na post ředitele ÚHŠ Bílé Poličany se již přihlásili dvě uchazečky. Dále krátce informoval o proběhnuté schůzce s prezidentem CTIF v Přibyslavi, kde se diskutovalo o Archívu CTIF, který je umístěn v Archívu CHH Přibyslav. Smlouva o spolupráci SH ČMS a CTIF je připravená k podepsání. Následně na to proběhla schůzka s Ministerstvem vnitra, kde se také diskutovalo o Archívu CHH Přibyslav. Uvedl, že se připravuje dohoda s CTIF o spolupráci a spolufinancování činnosti archívu CTIF a výstavy CTIF na stálé výstavě požární ochrany v Přibyslavi. Namítl, že potřeba získat pracovníka do archívu. Dále informoval o proběhnuté kandidatuře p. Ladislava Křivana, člena SH ČMS. Na základě výzvy předsedy Poslanecké sněmovny k podávání návrhů na členy rady Českého rozhlasu SH ČMS předložila návrh. Pan Křivan se bohužel nedostal do užšího výběru, ale SH ČMS podá kandidaturu v dalším období.

4) Hodnocení shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

Ing. Richter uvedl, že jednání SS OSH ve dne 16. 4.  bylo velice plodné a z diskuse vyplynuly různé názory na postup prodeje VPO, a. s.  Dle obsahu diskuse a otázek směřující na VV SS OSH byly připraveny Ing. Stržínkovou odpovědi panu Ing. Schulzovi, starostovi OSH Brno-město a Ing. Miksánkovi, starostovi OSH Semily. Ostatním diskutujícím bylo postupně odpovězeno na jednání SS OSH.

Členům VV SH ČMS byli navržené odpovědi rozdány a následně proběhla krátká diskuse ohledně obsahů odpovědí.

Dále Ing. Richter krátce pohovořil o aktuálních změnách ve VPO, a. s. VPO, a. s. zaslala oznámení o konání mimořádné valné hromady, která se koná 28. 6. 2011 v sídle společnosti. Pan starosta SH ČMS je v tomto termínu mimo ČR na MS dorostenců v Rusku.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 29/2011:                      VV SH ČMS schvaluje pana Lubomíra Janebu jako zástupce za SH ČMS na mimořádné valné hromadě VPO, a. s. dne 28. 6. 2011 a ukládá, aby hlasoval v zájmu SH ČMS.

 

p. Procházka se dotázal zda bude Ing. Schulzovi odpovězeno i na to zda a jak se bude postupovat vůči orgánům společnosti VPO, a. s. ohledně postihů z minulých let.

Ing. Salivar reagoval na dotaz p. Procházky a dotázal se zda a jak by postupoval Ing. Schulz. Uvedl, že těžko se bude SH ČMS vyrovnávat s těmi lidmi, kteří pracovali ve VPO, a. s. a již o nich nic nevíme.

Ing. Richter uvedl, že SH ČMS jako jeden z akcionářů nemůže zasahovat a hledat v účetnictví v let minulých a spousta věcí a záležitostí už je trestně a právně promlčené.

Ing. Stržínková uvedla, že tyto vztahy jsou vždycky složité a pracovně právní vztahy jsou ještě složitější. Postih by měl být pro všechny stejný a musí být důkazy, že někdo něco falšoval.

Ing. Salivar navrhl bod 3 v dopise rozvinout.

Následně proběhla diskuse ohledně obsahu dopisů Ing. Schulzovi a Ing. Miksánkovi.

Hlasování: 20 pro, 0 proti, 1 zdržel.

Usnesení č. 30/2011:                      VV SH ČMS schvaluje připravené dopisy pro OSH Brno – město a OSH Semily včetně doplnění.

5) Příprava VVH SDH

 

Ing. Richter uvedl, že písemný materiál k tomuto bodu dostali členové VV SH ČMS písemně a vybídl přítomné k diskusi či připomínkám a namítl, že v materiálu by mělo být i zabezpečení školení SDH.

Na závěr proběhla diskuse o obsahu materiálu a případnému přidání bodu o zabezpečení školení.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 31/2011:                      VV SH ČMS bere na vědomí písemný materiál Zajištění výročních valných hromad SDH a okrsků SH ČMS a doporučuje přidat do materiálu bod týkající se zajištění a zabezpečení školení JSDH.

 

6) SH ČMS a požární sport

 

Ing. Richter přítomným nastínil aktuální situaci o požárním sportu. Uvedl, že v letošním roce SH ČMS odjíždí do Ruska na II. mistrovství světa v dorostu se svou reprezentací jakožto největší organizace zabývající se požárním sportem. Hasičské noviny v č. 9/2011, které vyšly 6. května,  vytiskly sportovní přílohu, kde se prezentuje Český svaz požárního sportu, jako organizace zastupující zájmy požárního sportu profesionálních a dobrovolných hasičů. Starosta informoval o jednáních s generálním ředitelem HZS ČR a o svém prohlášení proti praktikám samozvané organizace. Členové Výkonného výboru mu k tomu vyjádřili jednoznačnou podporu a podpořili jeho postup v dané kauze.

Ing. Němečková doplnila informace o problémy, které pravděpodobně nastaly po přijaté pozvánce na II. Mistrovství světa dorostenců v Požárním sportu. Tento problém je zapotřebí řešit radikálně a neodkladně.

Ing. Salivar vyjádřil souhlas s Ing. Němečkovou a připomněl rizika, která jsou s tímto problémem spojena včetně dotace z MŠMT.

Ing. Stržínková uvedla, že i ve vztahu CTIF není toto dobrá vizitka pro Českou republiku jako takovou. Oni pak nevědí, kdo je u nás vlastně zástupcem. Doporučila, aby SH ČMS napsalo dopis prezidium CTIF ještě před Mezinárodní olympiádou v Kočevje, aby o problému, který se děje v České republice věděli dřív než nastanou případné konflikty a nedorozumění na olympiádě. Uvést, že SH ČMS zastupuje ČR a hlavní představitel SH ČMS (zároveň i místopředseda ČNV CTIF) je stále Ing. Karel Richter.

Ing. Aulický namítl, že by bylo vhodné, aby vznikla střešní organizace, která bude mít pod sebou organizační jednotky, které provozují požární sport a pouze tato střešní organizace bude zastupovat Českou republiku.

 

Následně na toto téma proběhla rozsáhlá diskuse, kde se probíral především přístup předsedy svazu ČSPS, pana Antonína Minarského  ve vtahu k SH ČMS jako největší organizaci. Stanovy ČSPS uvádějí, že ČSPS organizuje požární sport a soutěže v požárním sportu na území ČR ve spolupráci s HZS, SH ČMS, ČNV CTIF a dalšími organizacemi zabývajícími se PS nebo jeho jednotlivými disciplínami. Žádná spolupráce však ze strany SH ČMS nenastala. Dále stanovy uvádějí, že ČSPS zastupuje a prosazuje zájmy českého požárního sportu před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy. SH ČMS s tímto bodem nesouhlasí. Iniciativy ČSPS považuje SH ČMS za samozvané a nehorázné.

 

Ing. Richter na závěr informoval o plánované společné schůzce GŘ HZS ČR, SH ČMS a ČSPS, která se uskuteční 23. 6. 2011 v prostorách GŘ HZS ČR. Uvedl, že SH ČMS žádá z této společné schůzky řádný zápis a na základě výsledků z tohoto jednání budeme požadovat uskutečnit jednání ČNV CTIF. Při řešení tohoto problému se ukázalo, že je potřeba rozšířit kolektiv pracovníků Kanceláře SH ČMS o jednoho pracovníka k čemuž VV SH ČMS vyjádřil souhlas. Stanovisko VV SH ČMS bude publikováno prostřednictvím internetových stránek SH ČMS.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 32/2011:                      1) VV SH ČMS podporuje stanovisko starosty SH ČMS a pověřuje starostu SH ČMS, aby zastupoval zájmy SH ČMS v rámci jednání s HZS ČR ve věci požárního sportu

2) VV SH ČMS zásadně nesouhlasí se stanovami ČSPS, kde je uvedeno, že zastupuje SH ČMS v požárním sportu před státními orgány ČR a před orgány územní samosprávy.

3) VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS a Kanceláři SH ČMS realizovat právní rozbor Stanov ČSPS a přípravu podkladů pro oživení tohoto úseku naší činnosti.

4) VV SH ČMS ukládá Vedení a Kanceláři SH ČMS realizovat kroky k rozšíření kolektivu pracovníků Kanceláře SH ČMS o jednoho pracovníka.

Doc. Ing. Liška, Dr. navrhl aby ředitel Kanceláře SH ČMS zpracoval koncepci pro PS, abychom tzv. měli co nabídnout sportovcům.

 

 

 

7) Stav přípravy MČR dětí a dorostu, MČR PS a MČR v klasických disciplínách CTIF

 

Ing. Němečková krátce informovala o finálních přípravách MČR dětí a dorostu a srdečně pozvala všechny přítomné na akci.

Ing. Aulický stručně informoval a přípravách MČR PS, které se letos koná společně s HZS ČR. Přípravy jdou již do finální podoby.

8) Návrhy na vyznamenání

 

p. Pazdera vystoupil s připomínkou ohledně nesmyslných a velmi zkrácených odůvodnění proč ocenění udělit.

p. Jelínek vznesl námitku na udělení ZMZ z SDH Řevnice – pro p. Bohumila Leinwebera, Zdeňka Vlnase, Miroslava Pauera a Václava Brabce s tím, že odůvodnění mu přijde nedostačující.

Následně proběhla diskuse k návrhům na schválení, kde se objevuje nedostatečné a velmi často nevhodné odůvodnění na ocenění.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 33/2011:                      1) VV SH ČMS neschvaluje ZMZ pro p. Bohumila Leinwebera, Zdeňka Vlnase, Miroslava Pauera a Václava Brabce pro nedostatečná zdůvodnění předložených návrhů.

2) VV SH ČMS neschvaluje ZMZ pro pány Jiřího Rygla, Pavla Krula a Jaromíra Pecku z důvodu nesplnění Statutu SH ČMS.

3) VV SH ČMS uděluje Medaili sv. Floriána panu Karlu Staškovi a SDH Příkazy, Za mezinárodní spolupráci III. panu Wolfgangovi Lippovi, ČU SH ČMS panu Josefu Poštulkovi.

4) VV SH ČMS zamítá udělení Řádu sv. Floriána pro pana Miloše Oulehlu, ZH pro pana Františka Šimka a RSDr. Josefa Jermáře.

5) VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

Ze členů VV SH ČMS byli delegováni na udělení:

 

SDH Miřetice (OSH Chrudim) – ČP SH ČMS – 25. 5. 2011 – p. Josef Bidmon

SDH Slatina nad Zdobnicí (OSH Rychnov nad Kněžnou) ČP SH ČMS – 2. 7. 2011 – p. Jiří Orsák – nutno projednat vzhledem k jeho nepřítomnosti.

 

SDH Bystřec – (OSH Ústí nad Orlicí) – Stuha k historickému praporu SDH – 26. 6. 2011 – Ing. Josef Dvořák (člen ÚKRR)

SDH Čelákovice – (OSH Praha-východ) – Stuha k historickému praporu SDH – 25.6.2011 – p. Josef Páv

 

Následně byly rozdány stuhy k ČP delegovaným členům VV SH ČMS.

9) Různé

Ing. Němečková na závěr přítomným předala písemný seznam složení výpravy pro 18. Mezinárodní soutěž mladých hasičů a složení výpravy pro II. MS dorostu v požárním sportu.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 34/2011:                      VV SH ČMS schvaluje složení výpravy pro 18. Mezinárodní soutěž mladých hasičů a složení výpravy pro II. MS dorostu v požárním sportu.

Ing. Richter přítomným představil písemný materiál, který zpracoval kolektiv velitelů jednotek SDH obcí MSK a příslušníků HZS MSK.

Ing. Karger tento materiál stručně okomentoval a uvedl, že je to pouze pracovní verze a návrh k prostudování.

p. Pumprla reagoval a uvedl, že se tím bude ÚORV zaobírat.

Ing. Richter navrhl, aby VV SH ČMS uložil ÚORV, ÚOROO, ÚORVO zabývat se tímto problémem i přesto, že se jich toto téma týká pouze okrajově.

Ing. Karger uvedl, že k tomuto problému je již hodně materiálů na webových stránkách HZS

Ing. Richter namítl, že my máme zájem o náměty od našich členů SH ČMS.

Ing. Salivar uvedl, že problém je pravděpodobně v základech – my jako funkcionáři musíme umět vysvětlit toto téma základním jednotkám.

Následně proběhla diskuse ohledně problematiky jednotek SDH obcí.

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 35/2011:                      1) VV SH ČMS ukládá ÚORadám obsahově projednat písemný materiál Problematika jednotek SDH obcí zpracovaný kolektivem velitelů jednotek SDH obcí Moravskoslezského kraje a příslušníků HUS Moravskoslezského kraje (neodkladně)

2) VV SH ČMS ukládá, aby náměty na eventuelní doplnění písemného materiálu čili nastolení jiného okruhu byly předány Kanceláři SH ČMS. (termín do 30. 8. 2011)

3) VV SH ČMS ukládá, aby ÚORV zhodnotila materiál Problematiku jednotek SDH obcí včetně námětů z ÚORad a navrhla poustup řešení (termín do 20. 9. 2011)

4) VV SH ČMS ukládá Kanceláři, aby zajistila podkladové materiály ÚORadám a následně, aby 20. 9.  zaslala elektronickou poštou členům VV SH ČMS výsledný zhodnocený materiál od ÚORV.

Ing. Aulický informoval o aktuální kauze proti p. Matouškovi, který používá znak SH ČMS. Uvedl, že jeho sdružení obdrželo naši vítku a následně p. Matoušek reagoval negativně. Firma Loskotová & partneři, patentová a známková kancelář, která nám pomáhá s tímto problémem navrhuje řešení právní cestou. Dále uvedl, že společnost HERMOD, a. s.  řeší se sdružením p. Matouška také kauzu ohledně levného volání s hasiči. Následně na to společnost HERMOD, a. s. navrhla, že bude naše sdružení SH ČMS bezplatně zastupovat při právních procesech se sdružením p. Matouška.

Následně proběhla diskuse ohledně kauz se sdružením p. Matouška.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 36/2011:                      VV SH ČMS schvaluje, aby společnost HERMOD, a. s. vůči SH ČMS konala v právním zastoupení ve věci neoprávněného používání symbolu SH ČMS sdružením p. Matouška a to bezplatně na základě smluvního vztahu.

 

Ing. Richter přítomné o písemné žádosti starosty SDH Kojetín, kde žádá o finanční příspěvek na některý ze zvonů v Bazilice na Svatém Hostýně jako sponzorský dar k významnému jubileu. Darovaný zvon může nést jméno patrona hasičů Svatý Florián. Tato písemná žádost byla rozdána členům VV SH ČMS. Dále informoval o úmrtí nositele řádu Záslužný řád Českého hasičstva pana Sobotky.

Informoval též že jsou delegováni do bezpečnostní komise Svazu měst a obcí Ing. Jan Aulický a Jiří Orsák. Hlasovací právo v komisi máme pouze jedno a to má Ing. Aulický.

Ing. Majer uvedl, že dohoda o spolupráci s Asociací Záchranný kruh je připravena a upravena JUDr. Čížkovou.

p. Slámečka pozitivně reagoval na příspěvek Ing. Majera a uvedl, že viděl několik materiálů od Asociace Záchranný kruh a vše bylo velice dobře zpracované.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 37/2011:                      VV SH ČMS schvaluje připravenou dohodu o spolupráci mezi SH ČMS a Asociací Záchranný kruh.

Mgr. Martínek přítomným stručně okomentoval písemný materiál Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva. uvedl, že příslušný kurz již proběhl v ÚHŠ Jánské Koupele a diskuse ohledně vzdělávání je na www.dh.cz.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 38/2011:                      VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva.

Ing. Karger přítomné seznámil s písemným materiálem Vzdělávání funkcionářů SH ČMS.

Následně proběhla diskuse ohledně písemného materiálu. Někteří členové VV SH ČMS namítli zda je vhodné uvádět doporučené vzdělání studenta na školení funkcionářů (SŠ, VŠ).

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 39/2011:                      VV SH ČMS schvaluje písemný materiál Vzdělávání funkcionářů SH ČMS.

Ing. Aulický informoval že v rámci Ústřední odborné rady hasičských soutěží byla novelizována stávající Směrnice hasičských soutěží. Směrnice byla upravena o dodatky pravidel PS, poznatky ÚKRR a členů rady. Též se Směrnice přiblížila více závodníkům a vložilo se do ní to co se již několik let povoluje v propozicích soutěží.

p. Pazdera rozdal přítomným připomínky k návrhu Směrnice hasičských soutěží  a obhajoval zrušení přestupů.

p. Páv souhlasil s p. Pazderou.

Ing. Aulický vysvětlil, že v současné době ještě přestupy v této podobě zrušit nejdou a jestli se budou rušit tak se musí u všech, a to dětí, dorostu a dospělých.

Ing. Richter vyzval vedoucí ÚORM a ÚORHS aby se přestupy ve svých radách zaobírali a přinesli lepší řešení tohoto kontroverzního nařízení.

 

Hlasování: jednomyslně schváleno.

Usnesení č. 40/2011:                      VV SH ČMS schvaluje navrženou Směrnici hasičských soutěží v předloženém znění.

 

Ing. Kuběna nastínil problém o financování pracovníků na OSH.

Následně na toto téma proběhla krátká diskuse.

p. Bidmon stručně informoval o přípravách propagační jízdy na PYROCAR 2011.

 

10) Závěr jednání

Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:50
 

plakat chp-2017