Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes187
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden568
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1775
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043980
Záznam z 6. 9. 2011 Tisk
Středa, 05 Říjen 2011 10:38

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 6. 9. 2011 v Praze.

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Jaroslav Salivar, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře            SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

Omluven: Ing. Markéta Stržínková,

 

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v řádném termínu dle plánu práce SH ČMS.

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program dle pozvánky a požádal o připomínky a náměty. Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit a okomentoval usnesení č. 32/3 kde informoval o dalším vývoji s ČSPS a rozboru Stanov, který se ještě nepodařilo udělat.

K usnesení 32/3 navrhl Vedení po zkušenosti s výběrovým řízením na ředitel ÚHŠ BP udělat výběr i do Kanceláře SH ČMS na post represe, prevence a ochrany obyvatelstva.

 

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky a schválilo vypsání výběrového řízení

3) Příprava jednání VV SH ČMS

-  Ing. Richter přednesl návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, který se dle plánu práce má konat 22. 9. 2011 v Přibyslavi.

 

■  Vedení schválilo pozvánku k jednání VV SH ČMS.

 

4) Hodnocení MČR dětí a dorostu, MČR v PS a Pyrocar 2011

- Ing. Němečková zhodnotila MČR dětí a dorostu  jako zdařilou akci kde se sice nepovedlo počasí, ale na atmosféře to neubralo. Poděkovala všem kteří se na akci podíleli. Slabším článkem zhodnotila rozhodčí, ale jinak vše proběhlo dle harmonogramu.

- Ing. Aulický zhodnotil MČR v PS, které se konalo souběžně s MČR v PS profesionálních hasičů jako velice povedené a pro všechny zúčastněné atraktivní. Až na malé organizační nedostatky při vyhlašování výsledků a rozhodování rozhodčích proběhlo MČR dle připraveného harmonogramu. Do budoucna by bylo dobré MČR připravovat dále společně s HZS. I zde je potřeba poděkovat všem, kteří se na MČR podíleli.

- Ing. Aulický zhodnotil akci Pyrocar velice pozitivně. Po organizační stránce se akce povedla. Organizátoři v tomto ročníku nic nepodcenili. Ovšem zase nás vypeklo počasí a po velkém sobotním ochlazení a přívalům deště se akce velice zkomplikovala. Nedala se udělat poslední ukázka, muselo se snížit pódium a upravit kulturní program  a hodně SDH se rozhodlo odjet což způsobilo rozbahnění letiště a zapadnutí každého druhého auta. Jinak kdo zůstal byl spokojen. Neděle se zase rozjasnila.

Ing. Liška navrhl aby hodnocení všech akcí bylo napříště v písemné podobě a též navrhl zvážit pro a proti při konání akce Pyrocar ve dvouletém cyklu. Upozornil také na fakt, že není splněn úkol - předložit koncepci PS do příslušné odborné rady.

 

■  Vedení uložilo vypracovat písemných hodnocení akcí do VV SH ČMS, vypracovat dopis pro GŘ HZS s návrhem konání společných MČR v PS a návrh konání Pyrocar po dvou letech nedoporučilo.

 

5) Zaměření činnosti SH ČMS v roce 2012 – návrhy plánů práce na rok 2012

Ing. Aulický předložil v písemné podobě návrh plánů práce SS OSH, VV SH ČMS a Vedení SH ČMS na rok 2012. Po diskusi nad termíny a obsahem jednotlivých jednání bylo dohodnuto, že se program upraví a předloží VV SH ČMS.

 

■  Vedení schválilo návrh plánů práce s úpravami a doporučilo ho k jednání VV SH ČMS.

 

6) Závěry výběrového řízení na obsazení ředitele ÚHŠ BP

Ing. Richter přednesl přítomným všechny charakteristiky kandidátů, kteří se zúčastnili výběrového řízení. Po vyslechnutí všech kandidátů na výběrovém řízení a posouzení všech charakteristik  navrhl vedení na post ředitele ÚHŠ Ing. Čížka. Též navrhl nabídnout Mgr. Ing. Jasanské spolupráci na řízení časopisu Alarm revue a PR (Public Relations) SH ČMS popř. i přípravu projektů k získání prostředků pro SH ČMS.

 

■  Vedení schválilo Ing. Čížka za ředitele ÚHŠ BP a Mgr. Ing. Jasanské nabídku dle návrhu starosty.

 

7) Ples SH ČMS

Ples se uskuteční v Náchodě za přispění KSH Královehradeckého kraje.

 

8) Informace členů vedení – různé

- Ing. Richter přednesl vedení SH ČMS žádost ČSPS na spolupráci při galaodpoledne PS. Tato spolupráce byla dohodnuta již na minulém vyhodnocení v Karlových Varech. Letos by se mělo vyhodnocení konat v Divadle U Hasičů dne 5. listopadu.  Vzhledem k situaci, která se nastala po transformaci sdružení Český hasič na Český svaz požárního sportu a chování předsedy ČSPS na mezinárodní a české úrovni navrhuje spolupráci projednat na VV SH ČMS.

 

■  Po velké diskusi vedení rozhodlo problematiku tohoto vyhodnocení projednat na dalším VV SH ČMS.

 

- Ing. Richter informoval o žádosti OSH Sokolov, který chce pomoci s řešením situace zpronevěry financí starosty OSH Sokolov p. Grůzy. Dopis Kancelář SH ČMS obdržela a pro uklidnění situace poskytla finace (ve výši 56 947,37 Kč) na úhradu dluhu vůči Finančnímu úřadu Sokolov , který zablokoval bankovní účet OSH.

 

■  Po diskusi Vedení uložilo Kanceláři SH ČMS zaslat dopis OSH Sokolov aby předložili všechny náležitosti ke kauze a hlavně účetnictví.

 

- Doc. Liška vznesl dotaz  jak je vedena kauza zneužívání velkého znaku SH ČMS.

- Ing. Aulický přednesl vedení, že sdružení Hasiči Česká republika podala další návrh na ÚPV pro zaregistrování velkého znaku SH ČMS. Aby nebyl návrh zaregistrován musíme podat na ÚPV odvolání. Již byla oslovena kancelář p. Loskotové aby návrh zpracovala.      -Ing. Aulický předložil  návrh firmy Loskotová na 15.000 Kč jako úhradu služeb za podání odvolání na ÚPV v kauze znak SH ČMS. Doc. Liška namítl, že na jednání VV SH ČMS bylo řečené (a následně schválené), že celá záležitost bude pro SH ČMS zadarmo. Po obsáhlé diskuzi bylo uloženo Ing. Aulickému, aby do jednání VV zajistil kompletní ekonomickou i právní informaci k dané Kauze, aby bylo možno rozhodnout.

Je opravdu zajímavé jak se p. Matoušek činí v tom aby byl znak SH ČMS používán i jeho sdružením. Vedení nechápe co ho k tomu boji vede, ale neustále se snaží velký znak zcizit.

Trestní oznámení na Občanské sdružení "Hasiči Česká republika"  se připravuje v advokátní kanceláři Petr Nesporný, jejíž služby hradí společnost Hermod. V současné době shromažďujeme  důkazní materiál.

 

■  Po diskusi Vedení konstatovalo, že se v kauze bude pokračovat, jelikož dle Stanov SH ČMS musíme své symboly chránit.

 

-  Ing. Richter informoval, že se sešel s Ing. Vágnerem předsedou DR VPO,a.s. aby zjistil situaci uhrazení dluhu vůči SH ČMS, který VPO, a.s. uznala při převodu. VPO,.a.s., žádá o další odklad splatnosti.

 

■ Vedení rozhodlo , že odklad dluhu není možný.

 

- Ing. Jirota předložil vedení žádost OSH Semily na převod vlastnictví garáže, která je ještě napsaná na SPO. Vše prověřovala kancelář JUDr. Čížkové, která vše zpracovala a doporučuje VV SH ČMS schválit tuto transakci. Vedení rozhodlo předložit žádost o převod VV SH ČMS.

 

■  Po diskusi Vedení doporučilo vzít materiály na VV SH ČMS.

 

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne 6. 9. 2011  Ing. Jan Aulický

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017