Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes204
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden585
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1792
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043997
Záznam z 15. 4. 2011 Tisk
Pondělí, 02 Květen 2011 09:46

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS Ing. Monika Němečková, Doc. Ing. Václav Liška, Ing. Jan Karger, Lubomír Janeba, Ing. Markéta Stržínková, Ing. Jaroslav Salivar, poradce starosty Ing. Ivan Jirota,  ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.

Přizván: Jiří Pátek, ředitel CHH Přibyslav

Omluven: předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň,

Jednání Vedení SH ČMS bylo svoláno v předvečer jednání SS OSH a v den jednání VV SH ČMS.

 

 

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty.

 

■ Vedení program schválilo.

 

2) Kontrola plnění usnesení

- Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit.

 

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky

 

3) Příprava jednání VV SH ČMS  a SS OSH

Starosta přečetl jednotlivé body s pozvánky na jednání VV SH ČMS a SS OSH. Představil veřejnou výroční zprávu SH ČMS a krátce prošel co je vše k jednotlivým bodům připraveno. Na závěr konstatoval, že je vše připraveno dle schválených programů.

 

Ing. Salivar požádal náměstka Ing. Kargra aby vypracoval předběžně požadavek na MV ČR pro navýšení dotací na činnost ÚHŠ. Každý rok v tomto balíku financí něco zbude a proto musíme být připraveni a požádat co nejdříve. 

 

■  Vedení SH ČMS vzalo informace na vědomí a uložilo Ing. Kargrovi zpracovat výše uvedený požadavek.

 

4) Výsledky hospodaření společností s vlast. podílem SH ČMS za hospodářský rok.

-  Ing. Stržínková přednesla Vedení SH ČMS svou zprávu, kterou má připravenu pro VV SH ČMS a SS OSH k tomuto bodu. Co se týká VPO,a.s., tak je připravena zdůvodnit kroky k prodeji části akcií a co se týká Fire edit, s.r.o., tak tam konstatovala, že je nutné zasáhnout do vedení společnosti. Fire edit má ztrátu, která se neustále kumuluje a jednatelka společnosti s tím nic nedělá. Naopak ztratila největšího inzerenta.

- Ing. Richter krátce pohovořil o výsledcích HVP,a.s. kde se podařilo dostat hospodaření do plusu.

 

■  Vedení vzalo informace na vědomí.

 

5) Program evidence členské základny.

- Ing. Aulický – informoval, že v minulém týdnu proběhlo v Přibyslavi školení funkcionářů mimo jiné i k programu evidence SDH. Školení bylo velice bouřlivé. Bylo mnoho dotazů a připomínek ke zlepšení programu. Co jednotlivec to jiné požadavky. Každému vyhovuje jiný systém práce a každý má jiné počítačové schopnosti. Proto jsme dospěli k názoru, že je třeba nabídnout funkcionářům co s programem pracují školení především na excel a následně na program. S diskuse jsme usoudili, že je nutné program uzavřít a dodělávat pouze podstatné změny, které nenaruší strukturu programu.

 

6) Příprava jednání komise historie CTIF a Mezinárodních rozhovorů v CHH Přibyslav

- p Pátek informoval Vedení SH ČMS, že se tato akce připravuje na 12. – 14. října 2011. Již je přihlášeno 35 zájemců. Finančně by akci měly pokrýt příspěvky od přihlášených účastníků. Bude se vydávat kniha s příspěvky od jednotlivých účastníků a připravuje se program. CHH Přibyslav má již zkušenosti s pořádáním, takže nečekáme nějaké větší problémy.

 

7) Informace členů vedení – různé

- Ing. Aulický přednesl Vedení SH ČMS návrh na výběrové řízení pro osazení místa ředitele ÚHŠ Bílé Poličany. Návrh zpracoval Ing. Karger a úpravy provedla Kancelář SH ČMS.

 

■  Po diskusi a menších doplnění Vedení schválilo tento materiál a uložilo ho zveřejnit v HN a na webu SH ČMS .

 

- Ing. Salivar informoval, že se pokouší domluvit schůzku z premiérem a ministrem vnitra, ale v této politické situaci musíme ještě vydržet.

 

- Ing. Karger požádal vedení o podporu při projektu zateplení objektu ÚHŠ Jánské Koupele.

 

■  Po diskusi Vedení konstatovalo, že nemá dostatek podkladů, aby tak velký investiční záměr schválilo a uložilo p. Kargrovi doplnit materiály k tomuto projektu.

 

- Ing. Liška informoval o navržené smlouvě s FOS

 

- Ing. Aulický informoval, že vypracoval návrh koncepce U3V a požádal Ing. Kargra o projednání návrhu v Ústřední vzdělávací radě.

Dále informoval o tom, že byl připomínkován Zákoník práce dle požadavků, které jsme posbírali od členů SH ČMS, že se rozvíjí spolupráce se společností Elektrowin v akci „Recyklujte s hasiči“ a že se již uzavírají přihlášky na druhý ročník Miss hasička 2011. Poté informoval že se Kancelář SH ČMS pravděpodobně aktivně zúčastní Hasičského dne na Konopišti v soutěži koňských stříkaček.

 

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání.

 

Zapsal dne 15. 4. 2011  Ing. Jan Aulický

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:51
 

plakat chp-2017