Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 31. 3. 2011
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes42
mod_vvisit_counterVčera613
mod_vvisit_counterTento týden655
mod_vvisit_counterMinulý týden3190
mod_vvisit_counterTento měsíc3020
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11378
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095861549
Záznam z 31. 3. 2011 Tisk
Čtvrtek, 07 Duben 2011 08:14

Z Á  P  I  S

z jednání ÚORP konaný dne 31. března 2011 v Praze

 

Přítomni: dle prezenční listiny

Omluveni: dtto

 

Program:

-          Představení publikace „Hasič v divadle“, připomínky, změny, Josef Nitra

-          Představení systému prevence požárů a ostatních mimořádných událostí „Záchranný kruh“ kpt.ing. Veronika Krajsová, prezidentka asociace, Lukáš Hutta, PR manager asociace

-          Problematika užívání výrobku „Létající lampionky“ – stanovisko České obchodní inspekce (ČOI)

-          Nový druh vzdělávání členů SH ČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

-          Návrh na inovaci soutěže Požární ochrana očima dětí (POOD)

-          Informace ze XIV. Ročníku odborné konference „Červený kohout“ – návrh novely vyhlášky 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

-          různé

1. zahájení

Jednání zahájil vedoucí rady ing. Majer, seznámil členy s programem a změnou pořadí projednávané problematiky. Současně uvedl Josefa Nitru jako autora publikace Hasič v divadle, ke které by mělo dnešní jednání rady dát konečné připomínky.

 

2. Publikace Hasič v divadle

Josef Nitra stručně představil návrh publikace, ke které se členové kromě již zaslaných připomínek el. cestou vedoucímu rady, mohli vyjádřit ještě při příležitosti dnešního jednání. Současně uvedl změny, které nastaly ještě po té, co byl návrh rozeslán členům rady k posouzení. Vedoucí rady uvedl, že některé připomínky již v představovaném textu byly zohledněny. K tomu vystoupila paní ing. Kalvarová, která uvedla několik bodů nad nimiž se pozastavila a které by v textu s ohledem na „ostravské zvyklosti“ neuváděla. Diskuse se rozvinula zejména k označovaní členů preventivní hlídky, ale také k možnosti operativního doškolení člena hlídky, který byl do služby zařazen bez absolvování základní odborné přípravy. Rada došla k závěru, že posledně jmenovaný problém je z pohledu zákona o požární ochraně nelegální a v publikaci nelze připustit, aby byl uveden, byť má publikace jen metodický charakter.

 

3. Záchranný kruh

Prezidentka asociace Záchranný kruh pí. Kpt. Ing. Veronika Krajsová představila obsah a cíle systému vzdělávání občanů v oblasti prevence řady mimořádných událostí. Jednotlivé oblasti tvoří ucelené soubory interaktivních výukových celků, které lze samostatně používat při práci s dětmi ale i s dospělými. Za účelem obeznámení s těmito celky předala pro potřeby rady soubor CD. Rada vyjádřila názor, že SH ČMS má zájem být partnerem v této oblasti a bude usilovat o zařazení do seznamu partnerských organizací.

Ing. Krajsová dále uvedla, že je možnost, aby obce, sbory dobrovolných hasičů, školy ale i další složky včetně např. firem umístily na své webové stránky přímý vstup do jednotlivých výukových celků za předpokladu, že bude zaplacen symbolický poplatek (500 – 1000,- Kč v závislosti na rozsahu požadovaného přístupu k jednotlivým výukovým celkům podle typu mimořádné události) na účet asociace. Na webových stránkách www.zachrannykruh.cz je přihlašovací formulář. Asociace pak po zaplacení poplatku zašle těmto subjektům přístupové kódy ke stažení témat. Webové stránky obcí resp. ostatních firem zapojených do systému výše uvedenou formou mohou pak mít ve svých odkazech i jednotlivá témata prevence nejrůznějších mimořádných událostí. Obce tak mohou tímto způsobem naplnit své základní povinnosti v oblasti preventivně výchovné činnosti (PVČ) obyvatel a preventisté SDH přístup k ucelené a profesionálně zpracované tématice pro účely provádění PVČ.

Adresa asociace: Asociace Záchranný kruh, 5. května 155/8, 360 01 Karlovy Vary.

El. adresy: ing. Krajsová: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 777 572 576

Pan Hutta: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , tel.: 608 953 862

Členové rady seznámí s touto možností okresní rady.

 

3. Létající lampiony

Vedoucí rady ing. Majer uvedl, že na toto téma korespondoval s MV – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky (MV-GŘ HZS ČR) – ing. Hoškem, který uvedl, že se MV – GŘ HZS ČR touto otázkou zabývalo a že obdrželo od ČOI stanovisko, ve kterém byla vyjádřena skutečnost, že výrobky jsou opatřeny návodem, jak s nimi zacházet. V této problematice vedoucí rady sám oslovil ČOI, zda takové stanovisko trvá i po té, co byly ve sdělovacích prostředcích uvedeny zprávy o požárech, které byly prokazatelně touto nebezpečnou hračkou způsobené. ČOI odpověděla ve stejném duchu, jako MV – GŘ HZS ČR – viz dopis v příloze. K tomu připomněl, že občan je povinen dodržovat podmínky nebo návody k obsluze, vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností (§ 17 odst. 1 zákona o požární ochraně). Za použití výrobku je tedy odpovědný sám uživatel.

Pan Antonín Maděra uvedl, že MSH Praha má k této problematice zpracovanou prezentaci, kterou poskytne v elektronické podobě (po zaslání bude rozeslána členům rady k dalšímu využití).

 

4. nová odbornost v SH ČMS – referent ochrany obyvatel

Podle zápisu z jednání Ústřední odborné rady ochrany obyvatel (ÚOROO) z února 2011 se bude v SH ČMS zavádět nová třístupňová odbornost – referent ochrany obyvatel (podrobnosti viz zápis z ÚOROO na www.dh.cz) a to na základě dopisu Generálního ředitele HZS ČR gen. Ing. Štěpána SH ČMS.

Tak, jak se prevence hlásila i k problematice ochrany obyvatel, lze i v této nové odbornosti využít referentů prevence. Podmínkou je získání další odbornosti – referenta ochrany obyvatel podle metodiky, která bude vydána.

Na tomto základě lze soubor testových otázek pro zkoušky k získání odbornosti referenta prevence stupně II a III pro rok 2012 oprostit od otázek se vztahem k OOB.

 

5. Rozšíření POOD

Na SH ČMS přišel požadavek na rozšíření propozic soutěže POOD i pro mentálně postižené občany ve věku od 18 let výše. Rada se přiklání k názoru, že pokud by byla nově zřízena kategorie i pro tyto postižené, bylo by nutné vypustit z názvu, že jde o PO očima „dětí“, a soutěž by nabrala jiné dimenze. Z tohoto důvodu by bylo vhodnější vyhlásit paralelně soutěž pro mentálně postižené a hodnotit ji mimo POOD.

Současně byl diskutován návrh na rozšíření POOD o soutěžní práce vytvořené s pomocí výpočetní techniky např. v podobě powerpointových prezentací, digitálních fotografií, filmových šotů apod. Obecně rada vyjádřila souhlas. V této věci je ovšem nezbytné stanovit technické „mantinely“, tj. maximální velikost souboru, program, ve kterém bude dodán, formu zaslání (výhradně na DVD, CD apod.), programové prostředí (Windows typu xy) apod. K tomu bude nutné vyžádat spolupráci technika IT (informatika – počítačového odborníka). Pan Antonín Maděra podal informaci, že na www stránkách Měst. Sdružení Praha jsou k této nové oblasti již zveřejněny propozice, z nichž je možné vycházet. K tomu podá informaci o parametrech prací od p. Orgoníka.

Rada se shodla na názoru, že se nová oblast vyhlásí zkušebně pro kategorii 7. – 9. tříd pro rok 2012.

 

6. Novelizace vyhl. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Ing. Majer podal informaci o připravované novele vyhlášky s ohledem na tlak EU na umožnění parkování silničních motorových vozidel s pohonem na plynná paliva (LPG, CNG) v podzemních garážích (dosud vyhláška striktně zakazuje). Obsah novely byl představen na konferenci Červený kohout, které se vedoucí rady zúčastnil ve dnech 29. a 30.3.2011. Novela vyhlášky řeší další oblasti požární bezpečnosti technologických celků, např. fotovoltaických elektráren. Znění celého příspěvku ředitele odboru prevence MV-GŘ HZS ČR plk. Ing. Kaisera viz příloha tohoto zápisu.

 

7. Různé

Závěrem byla připomenuta nutnost kontaktování nových starostů obcí, kteří byli ustavení do funkcí po loňských komunálních volbách ale i stávající starostů v obcích s vysvětlením povinností obce na úseku PO podle právních předpisů (zejména zákon 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů - § 29 a Nařízení vlády č. 172/2004 Sb., a funkce SH ČMS vs jednotka sboru dobrovolných hasičů obce). Možno využít prezentace v příloze zápisu.

Současně byla připomenuta funkce referentů prevence v jarním období (připomínání zákazu vypalování trávy, opatření pro blížící se pálení čarodějnic a další oblasti jako např. stálé vysvětlování nového předpisu k čištění spalinových cest – NV č. 91/2010 Sb., jehož prezentací způsobily sdělovací prostředky mnoho zmatků v pojmech a výkladu některých ustanovení).

 

Po té bylo jednání ukončeno.

 

V Praze dne 31.3.2011                                                         zapsal: ing. Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:55
 

plakat chp-2017