Domů » Ochrana obyvatelstva » Zápis z jednání ÚOROO ze dne 23. únor 2011
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes163
mod_vvisit_counterVčera190
mod_vvisit_counterTento týden878
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc3463
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096045668

Kontaktní osoby úseku ochrany obyvatelstva

Jan Slámečka (náměstek pro ochranu obyvatelstva)
Telefon: 731 155 963
Adresa: Husova 300, Přibyslav, 582 22

 

Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D. (vedoucí ÚOROO)
Telefon: 606 033 603, 725 082 284
Adresa: Neustupného 1838/10, Praha 5, 155 00

 

Ing. Jan Aulický
Email: jan.aulicky@dh.cz
Telefon: 222 11 95 04, 606 690 376
Adresa: Římská 45, Praha 2, 121 07
Zápis z jednání ÚOROO ze dne 23. únor 2011 Tisk
Pondělí, 28 Březen 2011 10:31

Termín:23.02.2011

Účast:

Doc.Liška Václav, Mgr. Martínek Bohumír, Štyndl Pavel,DiS, Jíra Albert, Šustr Jiří, Ing.Job Lukáš, Ing.Hrubý Václav,

Omluveni: Ing. Vondruška Ladimír , Ing.Vícha Petr, Ing.Doubrava, , Capil Vojtěch

Nepřítomen: Dolanský Miroslav

Obsah jednání:

K bodu 1 programu:

Kontrola plnění úkolů z minulého jednání-připomínky k Metodickému pokynu SHČMS k získání odznaku odbornosti Hasič I-III

 • Metodický pokyn SH ČMS k získání odznaků odbornosti SH ČMS

členů JSDH a ostatních členů SH ČMS zaměřujících se na represivní činnost byl vydán 26.11.2010

 • Obsahuje mimo jiné to, že zkoušky  pro získání odbornosti Hasič I. – III. stupně se skládají z následujících oblastí :

a) požární taktika, organizace PO, spojení a signalizace, BOZP a nebezpečí u zásahu

b)technické prostředky, hasební prostředky, zásobování vodou

c) technický výcvik

d) speciální zásahy (záchranářská činnost) a ochrana obyvatelstva

 • Obsah a otázky jsou uloženy na stránkách SHČMS

K bodu 2 programu:

Informace z jednání vedení a VV SH ČMS

Náměstek V.Liška informoval o poradě Vedení SHČMS, o snížení dotací z MV takřka na 50% roku 2010 a o 10% z MŠMT. Informoval také o prioritách zabezpečení úkolů ochrany obyvatelstva a možnostech čerpání finančních prostředků na vybrané akce. Dále informoval provádění úprav Stanov SHČMS, které by měly být předloženy na sjezdu v roce 2015.

Další informace sdělil z návštěvy Pardubického kraje, např. že v oblasti prevence a ochrany obyvatelstva se připravuje „brožura“.

Vedoucí ÚOROO – jednání se starostou 25.1.2011 k dalšímu řešení začlenění problematiky ochrany obyvatelstva do SHČMS (nejen do JSDHO), souhlas s navrženými kroky, blíže v bodě 7. Starosta rovněž souhlasil s provedením semináře – (kursu) v ÚHŠ Jánské Koupele v květnu 2011 (blíže bod 6)

K bodu 3

Informace z činnosti KORP a OORP, odborníků (členové rady)

Z důležitých informací bylo sděleno, že je různý stav ustanovování funkcí referentů ochrany obyvatelstva. V některých krajích jsou ustanoveni jinde ne.Je potřebné tento stav řešit.

K bodu 4

Informace zástupců ÚOROO o činnosti Komise Bojového řádu GŘ HZS ČR- metodiky plnění úkolů CO jednotkami PO

Komise bude jednat 2.-3. března 2011 v Olomouci, na programu budou metodické listy z oblasti ochrany obyvatelstva, zejména evakuace.

 

K bodu 5

Minimum dobrovolného hasiče z oblasti ochrany obyvatelstva

Návrhy zpracované  A.Hrubou a P.Víchou lze považovat za základ dalšího řešení odborné přípravy členů SHČMS

 

K bodu 6

Příprava semináře k zabezpečení přípravy SDH v oblasti ochrany obyvatelstva

Termín semináře v ÚHŠ Jánské Koupele je blokován na 20.-21.5. 2011 (pátek-sobota)

Účast: 80 osob na 2 dny (pátek-sobota), finanční zabezpečení cca 32.000

Přípravy by se zúčastnilo 3-4 členů SDH z každého kraje (KSH,OSH,SDH) – tj.cca 6O osob + ÚOROO,popř. ÚORP nebo ÚORV (zástupci)

Pátek – teorie, (ochrana obyvatelstva, legislativa, pojmy, související normy – IZS, nový krizový zákon, )

Sobota – praktický výcvik (evakuační zavazadlo, improvizovaná ochrana, dekontaminace,)

Konkrétní program je nutné připravit nejpozději do 20.4.2010 (vedoucí rady, tajemník, P.Vícha, V.Hrubý)

 

K bodu 7

Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva

Pro další řešení ochrany obyvatelstva v rámci SHČMS je potřebné vycházet ze statutu odborných rad, který byl schválen v listopadu roku 2010

Ve statutu v  bodě 7.4. Odborná rada ochrany obyvatelstva je pro ÚOROO uloženo, že zpracovává a předkládá VV SH ČMS:

 • jednotnou metodiku a zasady odborneho vzdělavani členů SH ČMS,
 • naučné, vzdělavaci a informačni  materialy pro sdružení i pro veřejnost,

Dále je zde stanoveno, že:

- metodicky připravuje i připadně jine odborné vzdělavání v oblasti OO,

- připravuje a provádí porady v dane oblasti,

- vydává metodické pokyny pro práci KR, OR v krajich a na OSH,

- podili se na tvorbě a vydavani předpisů sdruženi, přičemž spolupracuje s GŘ HZS

MV ČR, s jinymi občanskymi sdruženimi, připadně s dalšimi osobami,

 

Z toho vyplývá, že by ÚOROO měla zpracovat jako první věc „ Metodiku a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“

Jako jedno z východisek vzít v úvahu skutečnost, že již existuje :

 • Dokumentace a předpisy pro dobrovolné hasiče zařazené v jednotkách SDH obce obsahující plnění úkolů ochrany obyvatelstva.

(novelizovaný Řád výkonu služby v jednotkách, Metodika pro zřizování JSDHO, připravované metodiky v oblasti ochrany obyvatelstva v Bojovém řádu, nové podmínky získání odznaku odbornosti Hasič I. – III, nárůst počtu školení dobrovolných hasičů v oblasti ochrany obyvatelstva - JPO)

Současně lze konstatovat, že je již nastaven systém přípravy jednotek i v oblasti ochrany obyvatelstva.

Poznámka: Na této činnosti se bude ÚOROO dále podílet, ale nebude to hlavním obsahem  Metodiky a zásad odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“, spíše se to bude týkat naučných, vzdělavacích a informačních  materialů, jakož předpisů SHČMS apod.

 

Co by mělo být náplní Metodiky a zásad odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“

 1. 1. cílové skupiny

 

a)     Referenti ochrany obyvatelstva

b)     Členové ústřední OROO, krajských a okresních OR

c)     Ostatní členové SHČMS podle zájmu (např.referenti prevence a výchovné činnosti SDH)

 

 1. 2. Cíl a obsah odborného vzdělávání

Cílem je připravit členy SHČMS (cílové skupiny) tak, aby byli znali a byli schopni:

a)      vysvětlit opatření ochrany obyvatelstva a další opatření při mimořádných událostech

b)     reagovat na opatření ochrany obyvatelstva stanovaná orgány veřejné správy a složkami IZS

c)     vysvětlit základy vzniku mimořádných událostí, jejich dopady na život, zdraví, majetek a životní prostředí a umět realizovat opatření sebeochrany a pomoci bližním

d)    znát opatření ochrany obyvatelstva, která připravuje a v případě mimořádné události realizuje starosta a obecní úřad v obci, popř. starosta obce s rozšířenou působností a hasičský záchranný sbor kraje

e)     znát opatření ochrany obyvatelstva a činnosti, která připravují nebo na kterých se podílí jednotky požární ochrany s místní popř. s územní působností

f)      znát problematiku tématiky „Ochrany člověka za mimořádných událostí“ a umět poskytnout pomoc pedagogům při přípravě a realizaci výuky s konkretizací na podmínky příslušné obce (části) nebo ji sám vyučovat

g)     znát základní dokumentaci vztahující se k ochraně obyvatelstva (havarijní plány, povodňové plány,…)

 

 1. 3. Stupně odbornosti

 

Pokud chceme celý systém odborného vzdělávání přizpůsobit zásadám v rámci SHČMS je nutné uvažovat o určitých stupních, např. „Ochrana obyvatelstva I,II a III“. Ty by odpovídaly „využitelnosti“ odborně připraveného člena SHČMS na určitých stupních řízení veřejné správy. Zjednodušeně:

„OO III“ – obec

„OO II“  – obec s rozšířenou působností

„OO I“   – kraj, ÚHŠ, ústředí

 

 1. 4. Formy přípravy:

Kromě „klasických kursů“ využívat co nejvíce např.:

 • Internetová stránka SHČMS – nové „menu“ – „Ochrana obyvatelstva“
 • Články do „Hasičských novin“ a Alarm revue
 • „hasičská TV“ –na stránkách „ Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
 • školení (kursy) v ÚHŠ hlavně pro vyšší stupně

 1. 5. Základní dokumenty :
 • Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ – základní dokument
 • Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva
 • Zkušební otázky a testy pro odbornosti I-III
 • Stanovení  způsobu udělování odbornosti (v součinnosti s GŘ HZS ČR, zejména u stupně I),
 • Zavedení odznaku odbornosti „Ochrana obyvatelstva“
 • Pedagogická dokumentace (programy výuky, učební texty, …)

 

Další postup:

-          projednat ve Vedení SHČMS (8.3.2011)

-          projednat na VV SHČMS (březen 2011) – základní strukturu Metodiky a zásad odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva“ a harmonogram zpracování jednotlivých dokumentů (opatření)

-          informovat o záměru zavedení systému odborného vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva při nejbližších setkáních s funkcionáři SHČMS (školení v Přibyslavi a Jánských Koupelích – 8. resp. 14.4, shromáždění starostů OSH – 23.4.)

-          Metodika a zásady odborného vzdělávání členů SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva – předložit na VV – 16.6.2011 (VV SHČMS)

-          Metodický pokyn SHČMS k provádění přípravy k získání odbornosti SHČMS v oblasti ochrany obyvatelstva – 22.9.2011(VV SHČMS)

-          Stanovení  způsobu udělování odbornosti (v součinnosti s GŘ HZS ČR, zejména u stupně I) – 22.9.2011(VV SHČMS)

-          Zavedení odznaku odbornosti „Ochrana obyvatelstva“ – 21.10.2011(VV SHČMS)

-          Zkušební otázky a testy pro odbornosti I-III – 24.11.2011(VV SHČMS)

-          Pedagogická dokumentace - programy výuky, učební texty – 31.12.2011

 

Tyto kroky by vedly k zavedení zcela nového systému odborného vzdělávání v SHČMS a to systému vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva. Tím by se oblast ochrany obyvatelstva minimálně srovnala se svoji úrovni s jinými oblastmi v působnosti SHČMS.

Současně by tento systém odpovídal požadavkům obsaženým v dopise GŘ HZS ČR starostovi SHČMS (čj. MV-16999-1/PO-OKR-2011 z února 2011)

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Pondělí, 28 Březen 2011 10:33
 

plakat chp-2017