Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes137
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden137
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2722
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044927
Zápis z 20.1.2011 Tisk
Čtvrtek, 27 Leden 2011 09:08

Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS
20. 1. 2011 v Praze
Přítomni: 
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Stržínková, p. Janeba, Ing. Salivar, Ing. Karger, Ing. Doc. Liška, p. Doubrava, p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický
Přizváni: genmjr. Ing. Štěpán, Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Ján Olšanský
Omluveni: Ing. Němečková, p. Jelínek

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.
1) Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání

Zapisovatelka:  pí. Tereza Švejdová
Ověřovatelé:  p. Antonín Zatloukal, p. Stanislav Pumprla

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a hosta jednání genmjr. Ing. Miroslava Štěpána. Poté krátce pohovořil k místu jednání a poděkoval firmě Total Brokers, a. s. za zprostředkování a umožnění konání jednání v Nové budově Národního Muzea na Praze 1. Následně omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 1/2011: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele
a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 2/2011: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

Doc. Ing. Liška vyjádřil nesouhlas se schválením usnesení č. 76/2010.

3) Informace z jednání Vedení SH ČMS - Jeseník

Ing. Richter stručně přítomné informoval o konaném jednání Vedení ze dne 4. 1. 2011. Zápis z jednání obdrželi přítomní na místě. Jednání se konalo v prostorách OSH Jeseník z důvodu doporučení VV SH ČMS, aby bylo více výjezdních zasedání pro řešení otázek na nižších organizačních celků. Starostka OSH Jeseník na tomto jednání uvedla, že OSH se už delší dobu potýká s finančními problémy. Vedení OSH Jeseník požádalo Vedení SH ČMS, aby na OSH Jeseník myslelo a podporovalo ho při akcích a činnosti.
genmjr. Štěpán uvedl, že v okrese Jeseník se HZS potýkala s podobnými problémy jako OSH Jeseník z důvodu málo obyvatel. V minulosti bylo GŘ HZS ČR nuceno zrušit ÚO Jeseník, ale s vyhlídkou spolupráce mezi OSH Jeseník a ÚO Jeseník byl ÚO znovu obnoven.

4) Stížnosti a náměty, souhrnná zpráva za rok 2010

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál k tomuto bodu. Ke každé stížnosti krátce pohovořil.
PhDr. Juráň stručně doplnil stížnosti za rok 2010, kterými se zabývala ÚKRR.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 3/2011: VV SH ČMS bere Stížnosti za rok 2010 na vědomí.

5) Činnost Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH za rok 2010

Ing. Aulický stručně okomentoval písemný materiál, který obdrželi členové VV SH ČMS poštou společně s pozvánkou na jednání.
p. Pekárek stručně přítomné seznámil s písemným materiálem Výroční zpráva o činnosti ÚHŠ Bílé Poličany v roce 2010.
Ing. Karger přítomné informoval o činnosti ÚHŠ Jánské Koupele. Přítomným byl rozdán písemný materiál o činnosti ÚHŠ za rok 2010.
p. Pátek okomentoval písemný materiál Zpráva o činnosti CHH Přibyslav za rok 2010, který byl rozdán členům VV.
Doc. Ing. Liška poděkoval jménem filatelistů p. Pátkovi a celému CHH Přibyslav za spolupráci v roce 2010.
Ing. Richter reagoval na zprávu CHH Přibyslav a uložil řediteli CHH Přibyslav, aby oslovil všechny školské úřady v ČR a nabídl jim exkurzi s informacemi o PO a zajímavých místech a osobnostech v blízkém okolí (Jan Žižka, Zelená hora, Hašek a Lipnice) včetně ubytování. Dále, aby tuto nabídku rozeslal na všechny OSH ČMS.
Ing. Richter poděkoval Kanceláři SH ČMS, CHH Přibyslav a ÚHŠ Bílé Poličany a Jánské Koupele za jejich aktivní činnost, uvedl, že jsou nedílnou součástí chodu celé organizace SH ČMS a na závěr konstatoval, že si velice váží píle všech zaměstnanců Kanceláře SH ČMS, CHH a ÚHŠ Jánské Koupele a Bílé Poličany.
genmjr. Štěpán přítomné informoval o nuceném uzavření jednoho učiliště PO z důvodu šetření financí. Ostatní učiliště PO byli nuceni sjednotit do jednoho. Z důvodu šetření bylo i potřeba personálního snížení, ale lektorská úroveň zůstane nezměněna. Uvedl, že GŘ HZS ČR jedná s MŠMT ohledně tohoto problému, jelikož GŘ HZS ČR nemá šanci z důvodu šetření tyto školy financovat a v budoucnu by mělo být 5 takovýchto škol s oborem PO.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 4/2011: VV SH ČMS bere na vědomí Zprávy o činnosti Kanceláře SH ČMS, ÚHŠ a CHH za rok 2010 a vyjadřuje poděkování Kanceláři SH ČMS, ÚHŠ a CHH za jejich činnosti a pracovní nasazení.


6) Ples SH ČMS

Ing. Aulický přítomné informoval o finálních přípravách Plesu SH ČMS, který se uskuteční 12. 2. 2011 v KD České Budějovice. Na závěr uvedl, že je možnost zajištění ubytování.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 5/2011: VV SH ČMS bere na vědomí aktuální informace
o přípravách Plesu SH ČMS.


7) Zahraniční spolupráce SH ČMS

Ing. Richter přítomným stručně okomentoval písemný materiál, který členové obdrželi poštou společně s pozvánkou na jednání. Uvedl, že mnoho významných akcí se v roce 2010 konalo na území ČR
a z tohoto důvodu vyjížděly delegace SH ČMS minimálně do zahraničí. Zahraniční delegace naše Sdružení navštívily za loňský rok několikrát. Krátce pohovořil o plánovaných výjezdech SH ČMS do zahraničí v roce 2011. Na závěr informoval o plánovaných volbách na post viceprezidenta CTIF. ČNV CTIF navrhl, že by bylo vhodné aby z ČR taktéž někdo kandidoval na tento post.
Na toto téma proběhla diskuse a z diskuse vyplynulo, že VV SH ČMS navrhuje na post viceprezidenta CTIF Ing. Němečkovou nebo Ing. Stržínkovou.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 6/2011: 1) VV SH ČMS bere na vědomí Zprávu o zahraniční spolupráci za rok 2010 a plán zahraničních výjezdů na rok 2011.
2) VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS projednat kandidaturu na post viceprezidenta CTIF ve Vedení CTIF
a především s náměstkyněmi starosty SH ČMS.
8) Návrhy na vyznamenání

p. Pazdera měl připomínky k výjimkám v návrzích o vyznamenání SH ČMS.
p. Slámečka reagoval na dotaz p. Pazdery a uvedl, že ve Statutu čestných titulů a vyznamenání SH ČMS je uvedeno vše potřebné.
p. Navrátil předal Ing. Richterovi, p. Pávovi a p. Pátkovi poděkování za pomoc při povodních 2010.
Hlasování:  25 pro, 1 zdržel, 0 proti.
Usnesení č. 7/2011: 1) VV SH ČMS uděluje p. Janu Vysloužilovi ZMZ, p. Luboši Schátralovi a Václavovi Dlouhému uděluje ČU SH ČMS, Pavlu Kurfiřtovi uděluje medaili ZPP.
2) VV SH ČMS neschvaluje návrh na udělení řádu sv. Floriána pro pí. Ludmilu Turkovou – OSH Havlíčkův Brod z důvodu nesplnění Statutu vyznamenání SH ČMS.
3)  VV SH ČMS schvaluje ostatní návrhy na vyznamenání.

9) Různé

genmjr. Štěpán přítomné informoval o aktuálním dění ohledně rozdělení státního rozpočtu ČR. Uvedl, že bohužel situace je všude stejná a úspory a škrty po finanční stránce se objeví ve všech resortech.
Doc. Ing. Liška přítomné informoval o proběhnuté schůzce s předsedou Folklórního sdružení (FOS)
p. Pšenicou. Na schůzce bylo dohodnuto, že je možné, aby SH ČMS zveřejnila informace o své činnosti v časopise FOS a FOS, může zveřejňovat informace v Alarm Revue. Na závěr uvedl, že FOS je velice spokojené s úrovní spolupráce mezi jejich organizací a SH ČMS.
p. Orsák informoval o slavnostním předání automobilů v rámci Polsko-českého projektu na automobily.
Na závěr informoval o aktuálním dění v Královéhradeckém kraji.
p. Pumprla přítomné informoval o činnosti ve Zlínském kraji, o činnosti ÚORV, o probíhajících přípravách akci PYROCAR 2011 a na závěr stručně okomentoval písemný materiál Doplnění vzorových otázek pro získání odznaku odbornosti Hasič I. - III. stupně, který předkládá ÚORV ke schválení VV SH ČMS a vybídl přítomné k dotazům.
Následně proběhla krátká diskuse ohledně písemného materiálu, který předložila ÚORV.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 8/2011: VV SH ČMS schvaluje, aby Odbornost Hasič I. - III. stupně byla doplněna o soubor vzorových otázek.

p. Navrátil uvedl, že KSH Libereckého kraje bude slavnostně oceňovat 30 osob za významnou pomoc při povodních 2010.
p. Páv stručně informoval přítomné o aktuální situaci ve Středočeském kraji. Uvedl, že Krajský úřad změnil pravidla a pokyny pro podání grantů v roce 2011.
Ing. Maděra uvedl, že bohužel MSH Praha se ještě nepodařilo uskutečnit společné jednání s Magistrátem hl. m. Prahy a na závěr informoval o situaci v OORM, kde se situace řeší.
p. Pátek informoval o proběhnutém spotu v televizní stanici Z1 na téma Pomoc, kde vystoupil jako ředitel CHH a hovořil o činnosti dobrovolných hasičů i CHH Přibyslav. Následně uvedl, že televizní společnost je informovala o možnosti stáhnutí spotu na dvd, ne však za účelem prodeje. Na závěr stručně informoval o Nadaci na podporu hasičského hnutí, která vyhlašuje granty k získání financí pro obnovu hasičských tradic.
Ing. Richter navrhl, aby tento spot byl vypálen na DVD a rozdán všem OSH i všem muzeím včetně GŘ HZS ČR.
Ing. Aulický informoval o proběhnutém jednání ÚORHS které se konalo 7. 1. 2011. Zápis byl předložen písemně. Rada se zabývala především přípravami na MČR v PS, které se bude konat společně s HZS ČR. Na závěr přednesl návrh ke schválení měsíčních stálých provozních záloh na výdaje Kanceláře SH ČMS.
3  000,- jako fond starosty SH ČMS a 2 000,- na údržbu objektu HD. Dále pro členy VV a ÚKRR finanční roční zálohu 5 000,-, pro předsedu ÚKRR a vedoucí ÚORad navýšení o 1 000,-, ale snížení o 2 000,- pro ty členy, kteří využili výhodného volání SH ČMS pro funkcionáře SH ČMS.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 9/2011: 1) VV SH ČMS schvaluje roční finanční zálohy pro členy VV a ÚKRR, pro předsedu ÚKRR a vedoucí ÚORad navýšení o 1 000,- Kč
2) VV SH ČMS schvaluje snížení o 2 000,- Kč těm členům VV a ÚKRR, kteří využili výhodného volání SH ČMS pro funkcionáře SH ČMS
3) VV SH ČMS schvaluje měsíční stálé provozní zálohy na výdaje Kanceláře SH ČMS 3 000,- a pro údržbu objektu HD částku 2 000,- Kč
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 10/2011: 1) VV SH ČMS schvaluje pro MČR v PS 2011 do běhu na 100 m s překážkami pustit 15 jednotlivců jak kategorie mužů tak žen členů SH ČMS, kteří nepostoupí se svým družstvem a jejichž kvalifikačním předpokladem budou závody ČP 2011 kde ovšem musí startovat pod hlavičkou SDH
2) VV SH ČMS schvaluje pro MČR v PS 2011 na výstupu do 4 podlaží cvičné věže pustit 15 jednotlivců kategorie mužů členů SH ČMS, jejichž kvalifikačním předpokladem budou závody v lize ve výstupu na věž 2011 kde ovšem musí startovat pod hlavičkou SDH

p. Pazdera uvedl, že KSH navrhuje p. Vladislava Kofla za Jihočeský kraj do ÚORHS. Následně informoval o finálních přípravách Reprezentačního plesu SH ČMS, který se koná v Českých Budějovicích.
Ing. Majer informoval o nově platném nařízení vlády č. 91/2010, které bylo zbytečně zmedializované
a občané byli mylně informováni, že je to finančně velmi zatíží. Skutečnost je jiná, naopak to pomůže bezpečnosti PO.
p. Doubrava stručně přítomné informoval o aktuální činnosti v Ústeckém kraji, kde probíhají VVH. Na VVH se nejčastěji diskutuje o navýšení členských příspěvků.
Ing. Kuběna uvedl, že v Moravskoslezském kraji se především diskutuje o snížení financí ve všech resortech. Na závěr krátce okomentoval dopis zaslaný starostou OSH Ostrava – město panem Richardem Dudkem.
Následovala diskuse ohledně dopisu adresovaný panu starostovi SH ČMS zaslaný panem starostou OSH Ostrava – město panem Richardem Dudkem.
p. Slámečka informoval o probíhajících VVH, kde se řeší především finanční úspory v rozpočtu.  Uvedl, že se uskutečnilo setkání zákonodárců z kraje Vysočina a představitelů KSH Vysočina. Následně stručně informoval o přípravách PYROCAR 2011.
p. Bidmon informoval přítomné členy VV o aktuální činnosti v Pardubickém kraji. VVH stále probíhají. Krátce pohovořil ohledně problému s JPO, který se v Pardubickém kraji řeší. Na závěr pohovořil o ÚORM, která se již sešla v roce 2011 a projednávala vyznamenání Za zásluhy a výchovu. Členům VV SH ČMS byl předložen zápis z posledních dvou jednání ÚORM.
Ing. Richter na závěr pohovořil o dopisu zaslaný politickým stranám, předsedkyni a místopředsedům PSP ČR, premiérovi ČR, předsedovi Svazu měst a obcí ČR, ministrovi financí ČR, předsedovi Výboru pro obranu a bezpečnost PS PČR, primátorovi hl. m. Prahy, předsedovi Asociace krajů a GŘ HZS s upozorněním, že naše sdružení a dobrovolní hasiči zařazeni v JPO si vůbec nezaslouží krácení financí
a že by to mohlo mít neblahý dopad na jejich činnost i na ně samotné. Odpovědi co zatím přišli jsou skoro podobné a říkající to, že se šetří v celé ekonomice. Všichni s námi cítí, chápou důvody, ale pomoci zatím nemohou. Tyto dopisy i odpovědi byli členům VV SH ČMS zaslány poštou společně s pozvánkou.

10) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:47
 

plakat chp-2017