Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes138
mod_vvisit_counterVčera211
mod_vvisit_counterTento týden138
mod_vvisit_counterMinulý týden1378
mod_vvisit_counterTento měsíc2723
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044928
Zápis z 26.11.2010 Tisk
Čtvrtek, 30 Prosinec 2010 10:23

Přítomni: 
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Ing. Stržínková, p. Janeba, Ing. Salivar,
p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Jelínek,
p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla,
p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, Mgr. Martínek, Ing. Majer, Ing. Aulický
Starostové KSH: pí. Bártková, p. Černý, p. Gargula, p. Krajča, p. Riesner
Přizváni: Ing. Jirota, p. Nitra, p. Švejdová, Ing. Ján Olšanský
Omluveni: p. Doubrava, Ing. Karger, Doc. Ing. Václav Liška,  p. Pekárek, p. Žižka

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.


1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatelka:  p. Tereza Švejdová
Ověřovatelé:  Ing. Jaroslav Salivar
p. Jiří Orsák

Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS a starosty KSH, omluvil nepřítomné
a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 67/2010: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

2)  Kontrola plnění usnesení

Materiál byl předložen písemně.
Ing. Richter krátce pohovořil ke každému splněnému bodu a stručně okomentoval jednotlivé body v řešení a dlouhodobé úkoly.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 68/2010: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Hodnocení SS OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

Ing. Richter stručně okomentoval zápis z jednání Shromáždění starostů OSH ze dne 23. 10. 2010 a zápis z jednání VV SH ČMS ze dne 22. 10. 2010.
Ing. Maděra se dotázal zda se řeší situace ohledně získání odznaku odbornosti Strojníka.
Ing. Aulický reagoval na dotaz Ing. Maděry a uvedl, že tato situace je v plánu jednání ÚORV v nejbližším termínu, což je 3. 12. 2010 v Bílých Poličanech.
Ing. Richter stručně informoval o aktuální situaci v HVP, a. s. kde se situace lepší a celkově se HVP, a. s. vrací tzv. „do formy“ po ekonomické krizi. Dále uvedl, že diskusní vystoupení náměstka starosty Ing. Jaroslava Salivara na jednání SS OSH má pozitivní odezvu a informoval, že OSH začínají spolupracovat s příslušnými HZS a apelovat na politiky ve svých regionech. Dále uvedl, že vystoupení Ing. Jaroslava Schulze, CSc. bere na vědomí, ale náměstkyně starosty SH ČMS, Ing. Markéta Stržínková je náměstek starosty SH ČMS pro ekonomii a je tudíž za toto odvětví v SH ČMS zodpovědná. Příslušným orgánům bude průběžně sdělovat informace týkající se ekonomie.
p. Orsák reagoval na vystoupení Ing. Salivara v diskusi na jednání SS OSH. Uvedl, že i přesto, že všechny vybídl, aby apelovali na politiky, hejtmany a na státní správu, tak pan předseda vlády a ministr financí Ing. Miroslav Kalousek zaujali velmi nepřijatelný postoj k dobrovolným hasičům. Vyjádřil nesouhlas k celé situaci a jejich chování. Navrhl, aby VV SH ČMS poslal petici předsedovi vlády ČR a Ing. Miroslavu Kalousovi jako nesouhlas k jejich postavení vzhledem k zákonu o pojišťovnictví.
Ing. Salivar uvedl, že předseda vlády prosazoval naše záměry, ale zákon se schvaluje tak jak ho Ministerstvo financí navrhuje. Stejně tak se rozpočet MV schvaluje, tak jak byl navržen. Následně uvedl, že situace ohledně postavení pana předsedy vlády ČR k dobrovolným hasičům je ve skutečnosti úplně jiná než vypadá na vnější pohled. Uvedl, že předseda vlády ČR se pokaždé na jejich setkání ptá na dobrovolné hasiče a jeví značný zájem.
Ing. Stržínková reagovala, že takto  navržené změny zákona o pojišťovnictví jsou velice nešťastně zpracovaný a ona sama se zabývá tím, aby se tento návrh upravil tak, aby byl vhodný pro všechny a vyhovoval všem.
Ohledně návrhu změn zákona o pojišťovnictví proběhla krátká diskuse.
Ing. Salivar uvedl, že SH ČMS je největší občanské sdružení v ČR a ve světě je situace taková, že občanská sdružení jsou také sponzorována byznysem. U nás taková situace bohužel není a nefunguje.  Uvedl, že finanční rozpočet bude příští rok zkrácen z MV, dále budou bohužel zkráceny granty z MV.
Ing. Richter doporučil napsat dopis za VV SH ČMS genmjr. Ing. Štěpánovi, generálnímu řediteli HZS ČR, aby vynaložil veškeré úsilí ohledně finanční podpory pro dobrovolné hasiče v rámci grantového dělení, dále doporučil podobný dopis zaslat Svazu měst a obcí – v dopise bychom měli připomenout slova náměstka ze Svazu měst a obcí, které pronesl na IV. sjezdu SH ČMS. Následně doporučil napsat dopis podobného charakteru všem parlamentním stranám. Na závěr uvedl, že Vedení dopis stylizačně upraví a Kancelář SH ČMS odešle příslušným adresátům.
p. Janeba navrhl, aby byl zpracován stručný podkladový materiál, který by byl rozdán všem členům VV
a starostům KSH, aby mohli tento materiál použít při jednáních s příslušnými orgány ohledně finanční podpory pro dobrovolné hasiče.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 69/2010: VV SH ČMS ukládá Vedení SH ČMS stylizačně zpracovat
a upravit dopis ohledně finanční podpory pro SH ČMS
a ukládá Kanceláři zaslat dopis na příslušné orgány.

4) Činnost krajských sdružení hasičů – hodnocení činnosti za rok 2010 a schématický nástin činnosti na rok 2011

Ing. Richter vybídl přítomné starosty KSH aby informovali VV SH ČMS o činnosti KSH.
p. Bidmon (KSH Pardubického kraje) stručně informoval o činnosti KSH za rok 2010. Uvedl, že finanční podporu z Krajského úřadu mají a na MČR Plamen a dorostu, které se letos konalo v Třebíči dostali finanční podporu 150 tisíc Kč. Na závěr uvedl, že spolupráce s hejtmanem Pardubického kraje je na dobré úrovni.
p. Slámečka (KSH Vysočina) přítomné informoval o činnosti KSH v roce 2010. Uvedl, že po volbách na Vysočině zůstal kolektiv stejný. Plánované akce, které se konali v roce 2010 byly standardní, spíše v roce 2011 čekají KSH Vysočina akce jako např. PYROCAR. Z důvodu krácení rozpočtu se KSH Vysočina a HZS kraje Vysočina dohodla na spolupráci a jednání ohledně financí navštěvují společně a tzv. bojují za společné peníze. Uvedl, že 2. října se uskutečnilo jednání HZS kraje Vysočina + KSH Vysočina s poslanci a senátory kraje Vysočina. Následně informoval o zkvalitnění odbornosti těch lidí, kteří jsou při zásahu jako první na místě. Záchranná zdravotní služba nabídla možnost nadstandardního proškolení těchto lidí z kraje Vysočina.
p. Krajča (KSH Zlínský) informoval o činnosti KSH Zlínského kraje. Rok 2010 byl náročnější na akce ve Zlínském kraji. Uvedl, že akce v Rožnově nad Radhoštěm byla velice podařená a měla úspěch. Informoval, že hejtman Zlínského kraje přijal SDH a JSDH Zlínského kraje a ocenil je za pomoc při povodních. Finanční výpomoc z krajského úřadu bude rozdělena mezi jednotlivá OSH Zlínského kraje. Následně uvedl, že spolupráce s HZS Zlínského kraje je velice dobrá. Na závěr se dotázal ohledně prodeje stužky k ČU SH ČMS.
p. Pazdera (KSH Jihočeský) nejdříve omluvil starostu KSH p. Žižku. Uvedl, že spolupráce s HZS je na dobré úrovni, pokud nastanou problémy řeší se tzv. za pochodu. Dále uvedl, že spolupráce s hejtmanem Jihočeského kraje je taky na dobré úrovni, KSH byla přislíbena finanční výpomoc na rok 2011. krajský úřad přislíbil finanční výpomoc i na první hasičské muzeum v Bechyni.
p. Jelínek (KSH Karlovarského kraje) uvedl, že začínají tzv. od nuly. Vzhledem k chování pana Matouška, bývalého starosty KSH Karlovarského kraje začínají všude znova pracně získávat kontakty a spolupráci s krajským úřadem i s HZS, ale uvedl, že již nyní se mu podařilo od krajské úřadu získat příslib, že z krajského rozpočtu dostane KSH cca 300 tisíc Kč.
p. Černý (KSH Plzeňského kraje) uvedl, že schůzka s hejtmanem Plzeňského kraje se teprve dojednává. Dále uvedl, že KSH Plzeňského kraje má zájem pořádat Ples SH ČMS v roce 2013. Informoval o spolupráci se společností TANDEM, která vydala česko-německý hasičský slovník a uvedl, že výtisk je opravdu dobře provedený. Na závěr informoval o možnosti založení hasičského muzea v rámci OSH Plzeň – město, sever a jih. Přípravy jsou zatím ve fázi jednání se zámkem v Chotěšově, kde by byla možnost prostor pro toto muzeum.
p. Gargula (KSH Jihomoravského kraje) uvedl, že KSH od krajského úřadu finanční podporu nedostává. Starostové obcí ano, ale hasiči ne. Namítl, že pokud chce požádat o finance, tak musí sepisovat mnoho žádostí a většinou jsou žádosti stejně zamítnuté. Následně informoval o schůzce s HZS, kde nabídli možnost pronájmu kanceláře pro KSH. Na závěr kritizoval situaci ve VPO a následně namítl, že termín Mistrovství ČR v PS je časově posunuté v roce 2011 a neví jak KSH stihne uspořádat krajské kolo v PS.
pí. Bártková (KSH Olomouckého kraje) stručně přítomné informovala o dobré spolupráci mezi KSH a HZS kraje. Na závěr uvedla, že spolupráce s Krajským úřadem je také na dobré úrovni a na posledním jednání řešili finance pro zaměstnance KSH a OSH.
p. Orsák (KSH Královéhradeckého kraje) stručně uvedl, že spolupráce s HZS kraje a Krajský úřadem je na dobré úrovni. Finanční výpomoc je přislíbena. Informoval o dobře proběhnuté akci 1. MČR v klasických disciplínách, které se konalo ve Dvoře Králové nad Labem a uvedl, že tato akce se bude příští rok konat buď opět ve Dvoře Králové nebo v Trutnově. Dále informoval o předání medailí za pomoc při povodních 2010 v Královéhradeckém kraji.
p. Riesner (MSH Praha hl. m.) uvedl, že na MSH Praha nastali změny ohledně obsazení vedoucích odborných rad. Poděkoval Kanceláři SH ČMS za spolupráci na MČR v PS a uvedl, že na tuto významnou akci pozval Aktiv ZH MSH Praha – město. Na závěr informoval o doposud dobré spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, ale vzhledem k domluvě koalice, která právě v Praze probíhá začne spolupráce mezi MSH Praha a Magistrátem hl. m. Prahy od nuly. Spolupráce s HZS je na dobré úrovni.
p. Navrátil (KSH Libereckého kraje) uvedl, že na HZS Libereckého kraje se změní ředitel a doufá v ještě lepší spolupráci. S krajských úřadem Libereckého kraje je naplánovaná schůzka, kde se budou probírat přislíbené dotace KSH. S Magistrátem města Liberec zatím není naplánovaná schůzka z důvodu právě proběhnutých voleb. Následně informoval, že KSH Liberec chce 25 lidem navrhnout vyznamenání – Za záchranu života a Za odvahu a statečnost. Jako důvod uvádí významnou pomoc při povodních 2010, kde nezištně pomáhali obyvatelům postižených míst. Navrhl, že by bylo vhodné, aby se vyznamenání těmto lidem udělilo v Libereckém kraji. Navržených je hodně a není důvod těmito návrhy zdržovat předávání titulu ZH, které je vždy plánováno 2x ročně v Přibyslavi.
p. Páv (KSH Středočeského kraje) stručně informoval o pravidelných akcích, které proběhly ve Středočeském kraji. Uvedl, že spolupráce s HZS je na dobré úrovni, ve spolupráci s HZS se uskutečnili některé soutěže v rámci KSH. Krajský úřad přislíbil mnohem méně peněz než v letošním roce – rozdělení financí má na starosti komise úředníků, ale spolupráce s hejtmanem Středočeského kraje je dobrá a bezproblémová.
Ing. Kuběna (KSH Moravskoslezského kraje) stručně uvedl, že spolupráce s hejtmanem Moravskoslezského kraje je nyní dobrá a KSH byla přislíbena finanční výpomoc. Z Evropských zdrojů se uskutečnil v roce 2010 mezinárodní tábor s Polskem. Dále reagoval na dotaz p. Garguly ohledně termínu MČR v PS, které se bude konat v roce 2011 v Ostravě na stadionu. V měsíci záři v roce 2011 se na městském stadionu v Ostravě běhá Zlatá Tretra z tohoto důvodu nemůže být MČR v PS v termínu jako každý rok a navíc HZS pořádá své MČR dřív než SH ČMS, z tohoto důvodu se musela najít tzv. střední cesta a na základě kompromisů se stanovil termín 19. – 21. 8. 2011. Dále sdělil, že mají dobrou spolupráci s Polskem, ale bohužel spolupráce se Slovenskem není na tak dobré úrovni a to je veliká škoda.
p. Janeba reagoval na dotaz p. Krajči ohledně stužek k Čestnému uznání OSH, KSH, SH ČMS. Uvedl, že udělování Stužek k Čestnému uznání OSH, KSH a SH ČMS dle Statutu o vyznamenání je zahájeno vydávání s účinností od 1. 1. 2010 a rozsah udělování je v kompetenci starostů OSH, KSH.
Ing. Richter uvedl, že oceňování členů SH ČMS Za záchranu života a Za odvahu a statečnost z důvodu pomoci při povodních je správné, ale bohužel povodně už nejsou mimořádnou událostí. Nastínil otázku zda nevytvořit nějaký odznak POVODNĚ.
Následně vyplynula diskuse ohledně návrhu odznak POVODNĚ.
p. Slámečka navrhl, aby tento nápad ohledně odznaků prodiskutovala ÚORVO a popřemýšlela do budoucna vzhledem k častějším krizovým situacím jako jsou povodně.

5) Návrhy na vyznamenání

K tomuto bodu vznikla krátká diskuse.
Následně byly rozděleny Stuhy k ČP – p. Páv – SDH Karlštejn
p. Hulec – SDH Starý Plzenec

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 70/2010: 1)VV SH ČMS ukládá Kanceláři SH ČMS, aby došlé návrhy ke
schvalování do VV SH ČMS byli uzavřeny týden před
konáním VV SH ČMS.
2)VV SH ČMS neschvaluje návrhy na udělení Medaile Za 
zásluhy o výchovu pro paní Lenku Makgholdovou –
OSH Mělník, pana Oldřicha Krče – OSH Uherské
Hradiště, paní Marii Mertlovou a Ivanu Hořčicovou –
OSH Teplice z důvodu nesplnění Statutu vyznamenání.
3) Ostatní předložené návrhy na vyznamenání byly
schváleny bez připomínek.
6) Různé
Ing. Richter informoval přítomné o aktuální situaci ohledně dotací z MŠMT a MV. Dále uvedl, že s ředitelem Kanceláře SH ČMS navštívil koncert na podporu Nadace policistů a hasičů ve dne 18. 11. 2010.
Ing. Aulický informoval o konané akci MISS Hasička 2010, která proběhla 23. 10.  v Kulturním domě v Kolíně. Této akce se zúčastnil spolu s náměstkem starosty SH ČMS, Doc. Ing. Liškou jako zástupci SH ČMS. MISS Hasičkou se stala členka SDH Čechtice, okres Benešov. Uvedl, že akce byla velice vydařená a na vysoké úrovni, ale pro příští ročník je potřeba zlepšit pravidla vzhledem k přihlášení soutěžících na MISS Hasička, například, aby přihlášená soutěžící byla členkou u hasičů minimálně jeden rok.
p. Krajča (KSH Zlínský) uvedl, že KORV navrhuje za Zlínský kraj do ÚORV jako svého zástupce pana Vojtěcha Capila. Přítomné stručně informoval o činnosti p. Capila.
p. Černý (KSH Plzeňský) informoval, že v ÚORVO nemá Plzeňský kraj zástupce a KSH navrhlo jeho jako zástupce do ÚROVO za Plzeňský kraj. Dále uvedl, že akce přípravky v Domažlicích by chtěli pořádat dvoudenní po dohodě s ÚORM. Informoval, že KSH podalo grant ČEZ na vybavení hasičského muzea
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 71/2010: VV SH ČMS schvaluje p. Vojtěcha Capila do ÚOROO jako zástupce za Zlínský kraj. 
VV SH ČMS schvaluje p. Josefa Černého do ÚRVO jako
zástupce za Plzeňský kraj.

P. Pazdera se dotázal zda se bude ÚORHS rozšiřovat, jelikož KSH Jihočeského kraje by v této radě chtěla mít svého zástupce.
p. Páv uvedl, že pokud se ÚORHS bude rozšiřovat KSH Středočeského kraje tam chce taky mít svého zástupce.
Ing. Richter uvedl, že je toho názoru, aby se tato rada nerozšiřovala. Doporučil, aby si členové VV SH ČMS tyto návrhy dobře rozmysleli a popřípadě se s těmto návrhům vrátili na dalším jednání VV SH ČMS. Dále stručně informoval o dodělané fasádě Hasičského domu a následně informoval o krádeži okapů na HD. Z důvodu krádeží byli nainstalovány kamery na tyto riziková místa, aby se již dále vyvarovalo podobným situacím.
p. Pumprla přítomným předložil písemný materiál ke schválení – Metodický pokyn starosty SH ČMS – Metodický pokyn k získání odznaků odbornosti SH ČMS Hasič I. – III. stupně
Do písemného materiálu byli zaznamenání drobné administrativní změny.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 72/2010:  VV SH ČMS schvaluje Metodický pokyn starosty SH ČMS –
Metodický pokyn k získání odznaků odbornosti SH ČMS
Hasič I. – III. stupně s připomínkami.

Ing. Aulický přítomným předložil písemný materiál ke schválení – Statut odborných rad. Uvedl, že z materiálu byla vypuštěna rada ÚOR pro Školení výcvik jelikož nebyla v tomto volebním období ustanovena. Dále uvedl, že ÚORM není vedena ve Statutu odborných rad, jelikož k pravidlům MŠMT musí být vedena úplně mimo. Statut odborných rad mládeže je vydáván jako samostatný dokument pro zvláštní postavení, které vychází ze specifičnosti oblasti činnosti úseku mládeže a zejména způsob jejího financování.
Následně proběhla krátká diskuse ohledně drobných administrativních úprav v písemném materiálu.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 73/2010:  VV SH ČMS schvaluje Statut odborných rad včetně
připomínek, které se zapracují.

p. Krajča se dotázal na písemný materiál, který obdrželi členové VV na místě – Inventarizace a účetní závěrka SH ČMS k 31. 12. 2010 zda tento materiál platí pro OSH či KSH
Ing. Richter reagoval na příspěvek p. Krajči a uvedl, že tento písemný materiál slouží jak OSH tak KSH.
p. Černý a p. Zatloukal vyjádřili dík Ing. Sojkovi a Ing. Jirotovi za školení pokladníků v jejich kraji.
Ing. Richter uvedl, že jménem celého VV SH ČSM vyjadřuje poděkování Ing. Sojkovi a Ing. Jirotovi za proškolení pokladníků.
Ing. Aulický přítomné informoval o obdržení stížnosti od Ing. Tylše z Královéhradeckého kraje. Celou jeho stížnost prostudoval a informoval, že p. Netík, bývalý náměstek starosty SH ČMS, panu Ing. Tylšovi odepisoval a dle jeho názoru mu na jeho připomínky a otázky odpověděl tudíž se pravděpodobně stížnost dostala do fáze osobních sporů mezi Ing. Tylšem a starostou OSH Náchod panem Krausem.
p. Orsák uvedl, že Ing. Tylš bude pozvaný k jednání VV KSH Královéhradeckého kraje.
Ing. Aulický navrhl odepsat Ing. Tylšovi, že VV SH ČMS se jeho stížnosti zabýval a doporučuje ji předat KSH Královéhradeckému kraji.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 74/2010:  VV SH ČMS se seznámil se stížností Ing. Tylše a
doporučuje předat stížnost KSH Královéhradeckého kraje.

Ing. Němečková stručně přítomné informovala o aktuální situaci ohledně přidělení dotací z MŠMT na rok 2011. Aktuální informace uvádí, že v roce 2011 bude SH ČMS přiděleno o 10% míň než v roce 2010. Následně připomněla menší změny ohledně vyúčtování provozu OSH, KSH.
Ing. Richter přítomným přečetl písemnou žádost o půjčku od OSH Jihlava, kde starosta OSH Jiří Bláha žádá o půjčku 500 tis. na koupi nemovitosti. Uvádí, že nemovitost by sloužila jako kancelář OSH a celé horní patro nemovitosti by sloužila jako pobočka HVP, a. s.
Starosta SH ČMS uvedl, že vzhledem k současné nelehké finanční situaci a z důvodu snížení rozpočtu na rok 2011 nebude moci Ústředí SH ČMS bohužel vyhovět žádosti.
p. Slámečka reagoval na žádost p. Jiřího Bláhy vzhledem k tomu, že je ve VV SH ČMS zástupce za kraj Vysočina. Uvedl, že prodávající nemovitost nabídl k prodeji jako prvnímu právě OSH Jihlava. Toto OSH je na kraji Vysočina nejmenší a vzhledem k celkovému snížení státního rozpočtu a udělování dotací, grantů a jiných finančních pomocí pro SH ČMS bude i OSH Jihlava snížen rozpočet  tudíž si není jist zda by OSH Jihlava zvládla splatit půjčku bez problémů.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 75/2010:  VV SH ČMS nesouhlasí s písemnou žádostí OSH Jihlava a
bohužel půjčku ve výši 500 tis. Kč nemůže poskytnout
vzhledem k současné nelehké finanční situaci a z důvodu
snížení rozpočtu na rok 2011.

 


Výzbrojna požární ochrany, a. s.
Ing. Richter přítomné informoval o aktuálním stavu VPO, a. s. Uvedl, že finanční i celková situace ve VPO, a. s. je neudržitelná. Kumulace dluhů ve vztahu mezi VPO, a. s. a SH ČMS je 2 mil. Kč. SH ČMS obdrželo nabídku na koupi akcií ve VPO, a. s.

K situaci  ve Výzbrojně požární ochrany, a.s. vystoupil Ing. I, Jirota. Uvedl, že ve smyslu vystoupení předsedy představenstva na podzimním shromáždění starostů OSH, hledalo představenstvo partnera, který by zvrátil nepříznivou hospodářskou situaci VPO, a.s.. Ze tří možností dala nabídku dne 18. 11. 2010 společnost EXIM PROTECT, a.s., se sídlem Kladno, Libušina 504, IČ 61672823, jejímž předsedou představenstva je Ing. Bořivoj Vágner. Součástí nabídky je rozbor, který p. Jirota  uvedl v plném znění:

Předběžné právní a ekonomické vyhodnocení společnosti
Od předběžného vyhodnocení se odvíjí nabízená cena za akcie. Z dosud předložených dokladů (účetní závěrka za hospodářský rok 2010 a roky předcházející, pohledávky, závazky, zásoby, atd. je zřejmé, že společnost je dlouhodobě ztrátová ve velice špatné ekonomické situaci, bez potřebných finančních prostředků. Její postavení na trhu již není vůbec pevné a stabilní, natož dominantní. Společnost má  neuhrazenou ztrátu z minulých let ve výši 13 071 tis. Kč, za hospodářský rok 2010 pak ztrátu ve výši 6 766  tis. Kč. Společnost je vysoce zatížena významnými závazky z let minulých, a to vůči Hasičské vzájemné pojišťovně, a. s., cca 2 292 785 Kč a 3 165 750 Kč, vůči První hasičské a. s., cca 1 286 721 Kč, vůči akcionáři Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 2 000 000 Kč, dále má poskytnut kontokorent od Volksbank CZ, a. s. ve výši 8 000 000 Kč, kdy dle informací v prosinci 2010 musí předložit požadované doklady k jednáním o překlopení kontokorentu na další období. (S ohledem na výsledky společnosti je zde riziko, že vůbec k překlopení kontokorentu, zajištěného nemovitostmi v Brně, nedojde a kontokorent se stane splatným). Výše čerpání kontokorentu činí k datu podání nabídky částku 6 115 628 Kč. Závazky z běžného obchodního styku, resp. jejich úhrady taktéž probíhají se zpožděním a společnost se neustále dostává do prodlení. K datu předložení nabídky činí běžné závazky po splatnosti částku cca 2 917 750 Kč.
Z celkového stavu zásob k 18. 11. 2010 cca 10 870 815 Kč představuje neprodejné zboží částku cca 1 954 000 Kč.
U tržeb za zboží došlo k poklesu, který pokračuje i v dalších měsících. Firma je velmi nestabilní, kdy jakékoliv „ověřené zprávy“, které získají dodavatelé či zprostředkovaně vlastní zaměstnanci, mají negativní dopad (neustálé urgence dodavatelů, kteří se domáhají okamžitého zaplacení všech svých pohledávek po splatnosti, nejistota zaměstnanců, apod.). Další vývoj zlepšení závisí především na možnosti a schopnosti vést aktivní obchodní politiku, zvýšit prodej, získávat nové zákazníky, atd., což je vše závislé na finančních zdrojích.
Na druhé straně jsou zde i pozitiva, mezi něž patří vlastní obchodní síť (ovšem v cizích prostorách – nájmy, vyjma střediska v Brně), pohledávky, jejichž dobytnost je však u starších pohledávek velice málo pravděpodobná, nemovitosti v Brně (ovšem zatížené zástavním právem), ochranné známky s dlouholetou tradicí, dlouhodobý majetek, apod.
Přes výše uvedené předkládáme nabídku na koupi akcií. V případě dohody stran obratem předložíme návrh Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů – akcií.

Tomuto rozboru předcházela nabídka:

Kupní cena za 19 179 ks,což představuje 90% akcií společnosti činí 1,- Kč .
Dohodnutá kupní cena bude ze strany kupujícího zaplacena na účet prodávajícího do 14-ti dnů po obdržení výpisu z majetkového účtu (účet vlastníka) o provedení převodu předmětných akcií na kupujícího.
Jestliže oslovený prodávající – akcionář se rozhodne přijmout nabídku
1. písemně oznámí její přijetí, a sice dopisem, který bude doručen osobně proti potvrzení o převzetí nebo doporučeně poštou do sídla kupujícího nejpozději v poslední den doby závaznosti nabídky; v dopise uvede
• právnická osoba svoji obchodní firmu, sídlo, IČ, specifikaci veřejného návrhu smlouvy, na který reaguje, počet akcií, jichž se přijetí týká, a jejich ISIN a připojí podpis osob oprávněných jednat za právnickou osobu a fotokopii výpisu z obchodního rejstříku nebo jiného obdobného registru;

2. předloží výpis ze svého majetkového účtu cenných papírů, prokazující, že je jediným vlastníkem akcií společnosti, které v rámci předložené nabídky nabízí k odkoupení, a že na těchto akciích nevázne zástavní ani jiné právo třetích osob.

Doba závaznosti nabídky je 30  dnů a počíná běžet dnem jejího doručení. Smlouva o koupi akcií je uzavřena jejím podpisem oběma smluvními stranami.

P. Jirota uvedl, že EXIM PROTECT a.s. přistoupí k závazku VPO a.s. na úhradu dluhů vůči HVP a.s., První hasičské a.s. a SH ČMS podle splátkových kalendářů. Pokud SH ČMS nabídku příjme, zůstanou jí akcie v nominální hodnotě 2 031 000,- Kč. Dále uvedl, že od účetní závěrky k 30.6.2010, kde byl vlastní kapitál VPO, a.s. cca 2 mil. Kč se situace nadále zhoršila a nyní je vlastní kapitál nulový resp. mírně záporný.

V diskusi vystoupilo několik členů VV, kteří se zabývali postavením VPO a.s. na trhu a důvody, které vedou k přijetí radikálního rozhodnutí. Náměstkyně starosty pro ekonomiku Ing. Markéta Stržínková uvedla, že prověřila dostupné materiály o fy. EXIM PROTECT a.s. a konstatovala, že tato firma spolu s dalšími společnostmi vlastněnými Ing. Vágnerem a tvořícími holding, má dobrou bonitu. 
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 76/2010: Výkonný výbor SH ČMS v souladu s článkem 89 bodem 5 Stanov
SH ČMS:

1) s c h v a l u j e   prodej 19.179 ks kmenových akcií  společnosti Výzbrojna požární ochrany, a.s., se sídlem Praha 4, Ohradní 1166/26, PSČ 145 13, IČ 471 15 319, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1720, ve jmenovité hodnotě 1.000 Kč/ akcie, ISIN CZ0009093407, vydaných na majitele v zaknihované podobě, zájemci – společnosti EXIM PROTECT a.s. se sídlem Kladno, Libušina 504, PSČ 272 03, IČ 616 72 823, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3623, za symbolickou kupní cenu ve výši 1,00 Kč (slovy: jedna koruna česká) s podmínkou, že EXIM PROTECT a.s. současně se smlouvou o prodeji akcií uzavře písemné dohody se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Hasičskou vzájemnou pojišťovnou a První hasičskou a.s., kterými podle § 533 občanského zákoníku přistoupí jako další, solidární dlužník vedle původního dlužníka Výzbrojny požární ochrany, a.s. k závazkům této společnosti vůči Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve výši 2.000.000,00 Kč, vůči Hasičské vzájemné pojišťovně ve výši 2.292.785,00 Kč a 3.165.750,00 Kč a vůči První hasičské a. s. ve výši 1.286.721,00 Kč.
2)  p o v ě ř u j e
a) starostu SH ČMS  a 1. náměstka starosty SH ČMS, aby smlouvu o prodeji akcií podepsali
b) starostu SH ČMS hlasováním na valné hromadě VPO a.s. konané dne 7.12.2010 v  
souladu s uvedeným rozhodnutím a v zájmu SH ČMS.

7) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Středa, 17 Říjen 2012 11:50
 

plakat chp-2017