Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes189
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden570
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1777
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043982
Záznam z 12.11.2010 Tisk
Úterý, 23 Listopad 2010 15:13

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 12. 11. 2010 v Přibyslavi

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS, Ing. Monika Němečková, Lubomír Janeba, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Markéta Stržínková, ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.
Omluven: prof.hc.Dr.Ing. Václav Liška, Dr.h.c., Ing. Jan Karger, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota.

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení 
                                             
 - Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit. Materiál byl v písemné podobě.

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky materiál vzalo na vědomí

3) Příprava jednání VV SH ČMS 

- Ing. Richter  přečetl přítomným návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, který se dle plánu práce uskuteční ve dnech 26. – 27. 11.  2010 v Přibyslavi. Členové vedení doporučili malé úpravy programu jednání.

■  Vedení návrh pozvánky schválilo.

4) Hodnocení Shromáždění starostů OSH a návrhy k realizaci jeho závěrů

- Ing. Richter  zkonstatoval, že SS OSH, které se konalo 23. 10. 2010  bylo velice konstruktivní a přínosné. V diskusi vystoupil s informací jak pokračuje zkušební provoz programu evidence Bc. Studník, s poděkováním se spoluprácí na dnu proti rakovině a s prosbou o spolupráci v dalším ročníku vystoupila předsedkyně ligy proti rakovině MUDr. Fridrichová, p. Janeba přednesl návrh VV a stužky k ČU, Ing. Salivar pohovořil o JPO a rušení stanic a také o plánovaných škrtech ve státním rozpočtu, o tomto také hovořil p. Dudek, který hlavně apeloval na VV a vedení SH ČMS, aby se snižováním financí zaobírali s větší důsledností. Ing. Majer apeloval na preventisty, aby se nově zvoleným zastupitelstvům obcí připomněli a nabídli svou práci, Ing. Schulz vznesl požadavek na písemné materiály k hodnocení činností firem s většinovou účastí SH ČMS na jednání SS OSH a apeloval na firmy aby neporušovali zákony co se týče účetní závěrky firem, Ing. Miksánek vznesl námitku k VPO,a.s., a to z důvodů nehrazení provizí z řádně uzavřených smluv, na tento a výše položený dotaz reagoval ředitel VPO, a.s. p. Žižka. Poslední v diskusi vystoupila                         p. Němečková s informací o činnosti úseku mládeže.
- Ing. Salivar navrhl oslovit poslance p. Klučku a ministra vnitra s problémem financování jak JPO, tak i SH ČMS. Generální ředitel VPO,a.s. p. Žižka by zase mohl oslovit hejtmana Středočeského kraje k navázání lepší spolupráce s KSH Středočeského kraje.
- Ing. Richter informoval, že provize ve VPO,a.s. se řeší a hledá se řešení jejich vyplacení.
- Ing. Stržínková navrhla aby se dostupné výsledky firem v nichž má SH ČMS podíl, před každým SS OSH prodiskutovali v hospodářské radě a poté v písemné podobě dali na SS OSH.
     
5) Informace členů vedení – různé

- Ing. Aulický přednesl návrh úprav Metodického pokynu pro získání odbornosti Hasič I. – III. stupně, který vychází z usnesení VV SH ČMS 58/2010. Dále předložil návrh změn Statutu odborných rad, kde přibyla nově ustavená rada hasičských soutěží a byla zrušena rada pro školení a výcvik.

■ Vedení schválilo oba návrhy a doporučilo je k jednání VV SH ČMS dne 26. 11. 2010.

- Ing. Aulický nastínil problém, který zjistil při hrazení ubytování v Hotelu Přibyslav a v B. Poličanech, že někteří funkcionáři se v těchto zařízeních ubytovávají i když není žádná plánovaná akce.

■ Vedení zakázalo hradit ubytování a stravování všech funkcionářů SH ČMS ve výše uvedených zařízeních mimo plánované akce a mimo cest na které budou funkcionáři vysláni vedením či VV SH ČMS.

- Ing. Aulický  informoval o připravované smlouvě o spolupráci s Inchebou Praha na veletrhu Pragoalarm, který se bude konat 17. – 19. 2. 2010 v Praze. 
Dále informoval o pozvání od SPBI na X. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Dekontam 2011. Tuto pozvánku zaslal vedoucímu ÚOROO p. Martínkovi.

■ Vedení vzalo informace na vědomí. 

Ing. Richter  přečetl žádost starosty OSH Jihlava na finanční půjčku pro OSH na zakoupení nemovitosti.

■ Vedení vzalo žádost na vědomí a doporučuje ji projednat ve VV SH ČMS po doložení finančních záruk na splácení a výkazu zisku a ztrát za poslední dva roky OSH Jihlava.

Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání a příjemnou pohodu při předávání titulů a vyznamenání SH ČMS dne 12. a 13. tm.


Zapsal dne 12. 11. 2010  Ing. Jan Aulický                                                 

                                                                                                     

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Úterý, 23 Listopad 2010 15:21
 

plakat chp-2017