Domů » Prevence » ÚO rada prevence » Záznam z 14. 10. 2010
 

Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes38
mod_vvisit_counterVčera308
mod_vvisit_counterTento týden1148
mod_vvisit_counterMinulý týden2118
mod_vvisit_counterTento měsíc7210
mod_vvisit_counterMinulý měsíc11285
mod_vvisit_counterOd 25.9.20095800356
Záznam z 14. 10. 2010 Tisk
Čtvrtek, 04 Listopad 2010 09:23

Z Á  P  I  S
z jednání ÚORP konaný dne 14. října 2010 v Praze

Přítomni: dle prezenční listiny
Omluveni: dtto

Program:
- stálé body jednání
- přepracované otázky k získávání odbornosti „preventista II a III“
- rozbor preventivně výchovné činnosti (PVČ) v podmínkách SH ČMS
- problematika požární prevence v bytových domech
- zaměření odborné přípravy preventistů na období 2010/2011
- určení cílů do hlavních úkolů SH ČMS na rok 2011
- plán práce na rok 2011
- různé

1. zahájení
Jednání zahájil prof. ing. Jan Liška, CSc, nastínil potřebu spolupráce ÚORP s ÚROOB a stručně seznámil s cílem prevence a OOB v oblasti PVČ a působení na jednotky PO (JPO) v oblasti přípravy a vycvičenosti na řešení mimořádných událostí (MU).

2. vedoucí ÚORP Ing. Majer
Poděkoval výkonnému výboru (VV) SH ČMS za opětovné ustavení do funkce vedoucího rady a uvedl cíle dalšího působení: pokračovat v činnosti s cíli prevence, které jsou určovány „Programem činnosti SH ČMS do roku 2015“, kde v části IV. – PVČ byl instalován požadavek na zprostředkovávání informací o právních a technických předpisech ČR a EU občanům a podnikatelům a působit tak na zvýšení právního vědomí“ (přesné znění viz „Program činnosti SH ČMS do roku 2015“), výsledky statistiky, dobou a tím jsou odráženy v činnosti HZS ČR – odborem prevence. V poslední době jde zejména o otevřenou kampaň „Bezpečná domácnost“, kterou vyhlásilo MV – GŘ HZS ČR a ke které se prevence SH ČMS hlásí a ve které jde zejména o snížení počtů úmrtí a zranění při požárech v domácnosti, kterých je stále dost a není zaznamenán pokles.

Dále se zmínil o závěrech IV. sjezdu v Ostravě, kde bylo uloženo jednotlivým orgánům a radám SH ČMS zabývat se diskusními příspěvky, které na sjezdu zazněly. Konstatoval, že k prevenci nebyl přednesen žádný diskusní příspěvek, přesto je prevence neustále na zřeteli výkonného výboru i shromáždění starostů OSH. Dále se zmínil o již na jaře domluveném dopracování a změně otázek k získávání odbornosti prevenetista II a III, které zpracovává Ing. Kalvarová. Jednáním bylo dohodnuto, že bude zpracována a www stránkách sdružení zveřejněna sada otázek, u kterých budou správné odpovědi vždy na prvním místě tak, aby se preventisté mohli na zkoušku odbornosti řádně připravit. Na OSH ČMS pro využití členy zkušebních komisí budou pak následně rozeslány dvě varianty testů, které budou mít již správné odpovědi vygenerované různě tak, aby je bylo možné použít u zkoušek. Současně bude poskytnuta i vyhodnocovací tabulka.
Bylo dohodnuto, že na OSH dojdou tyto testy v termínu do 5. listopadu 2010.

Ve věci rozboru možností PVČ představil vedoucí rady diplomovou práci p. Bc. Tomáše Bárty, studenta VŠB – TU Ostrava, na které pracoval také s vedoucím rady. Diplomová práce s názvem „Požární prevence v činnosti dobrovolné požární ochrany“ byla podrobně rozebrána a vyzdviženy zejména pasáže o možnostech dalšího preventivního působení na občany a formy působení. Diplomová práce byla vedoucím rady v průběhu roku 2010 rozeslána na všechny členy rady k předběžnému prostudování.

V další části v reakci na kampaň bezpečná domácnost byla poskytnuta v písemné podobě „Metodika“ pro zajišťování požární ochrany v bytových domech ve vlastnictví společenství vlastníků jednotek nebo bytových družstev. V této souvislosti byla připomenuta zásada „vytváření v objektech ve vlastnictví nebo užívání právnických a podnikajících fyzických osob podmínek pro včasnou a bezpečnou evakuaci osob a podmínek provedení rychlého a účinného zásahu“ tím, že se za tímto účelem nesmí uzamykat vchodové dveře bytových domů nebo, v případech, že je instalován elektronický zámek, zabudovat zařízeníé pro automatické nebo i ruční odblokování takového zámku. Byla předána písemná informace k této problematice.

V další části vedoucí rady prezentoval dotaz občana „jak je to s prováděním požárních preventivních prohlídek a zda je možné je v současné době provádět“. K tomu bylo členům rady opět poskytnuto písemné stanovisko, které vypracoval Ing. Majer. Diskuse se rozvinula k problematice pověřování členům kontrolních skupin ze strany obce – obec nemá nikde v zákoně uvedfeno, že smí k této činnosti preventisty pověřovat. Zásady provádění preventivních prohlídek byly pojaté jako informativní a je možné je použít s uvážením místních podmínek a specifik. Byla shoda v tom, že mohou být použity jako návod, jak danou činnost „ošetřit“.

Dále byla zopakována témata podzimní (zimní) odborné přípravy preventistů, a to nařízení vlády (NV) č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozování komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, které nabude účinnosti dnem 1.1.2011. K této problematice vyšel v Hasičských novinách č. 19 ze dne 1.10.2010 obsáhlý článek, členům rady byla v předstihu zaslána powerpointová prezentace, kterou je možné při odborné přípravě využít.

Byla zmíněna problematika dodatečného zateplování bytových domů a členům předána kopie článku z časopisu 112 k tomuto tématu.

Vedoucí rady požádal členy z jednotlivých krajů o vyplnění „dotazníku“, zer kterého vyplyne, jak pracují rady prevence v jednotlivých okresech a za tím účelem předal tiskopis dotazníku. Odevzdání nejpozději na plánovaném jarním jednání rady v březnu 2011. Po té budou získané informace vyhodnoceny a na okresy, kde rady nejsou ustaveny nebo nepracují správně bude zaslán dopis s požadavkem aktivizace činnosti SH ČMS v této oblasti.

3. Závěr
provedl ing. Liška, společně s vedoucím rady požádal o naplnění požadavků závěrů IV. sjezdu SH ČMS, programu činnosti.

Po té bylo jednání ukončeno.

V Praze dne 14.10.2010     zapsal: ing. Majer

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:55
 

plakat chp-2017