Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes125
mod_vvisit_counterVčera300
mod_vvisit_counterTento týden1220
mod_vvisit_counterMinulý týden1279
mod_vvisit_counterTento měsíc819
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5612
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096112302
Zápis z 13.10. 2010 Tisk
Čtvrtek, 04 Listopad 2010 08:52

Zápis  z jednání  ÚORVO  konaného  dne  13.10.2010  v Praze.

Přítomni:          dle prezenční listiny

Zapsala:            Dagmar  Hladíková


Program jednání:

1)  Zahájení jednání ÚORVO a schválení programu
2) Představení schválených členů ÚORVO
3) Informace z jednání centrálních orgánů a vedení SH ČMS, včetně úkolů pro ÚORVO z těchto vyplývající
4) Stanovení úkolů ÚORVO do konce roku 2010 a příprava plánu práce rady pro rok 2011
5) Příprava školení funkcionářů SH ČMS
6) Různé a organizační záležitosti
7) Rekapitulace přijatých závěrů, ukončení jednání ÚORVO


K bodu 1) První zasedání ÚORVO po IV.Sjezdu SH ČMS, které se uskutečnilo v Praze, zahájil a řídil náměstek starosty SH ČMS a vedoucí rady  p.Janeba, omluvil nepřítomnost řádně omluvených členů rady (viz prezenční listina). Seznámil přítomné s usnesením prvního VV SH ČMS po IV.Sjezdu SH ČMS, které uložilo všem vedoucím rad, aby své rady svolali v průběhu září nejpozději však před zasedáním dalšího VV SH ČMS a také je seznámil s  programem jednání, který byl schválen bez připomínek.
Po diskuzi byl přijat tento závěr :

20/10  ÚORVO  bere na vědomí   informace vedoucího rady a současně schvaluje program dnešního  jednání ÚORVO.


K bodu 2) Na úvod tohoto bodu hovořil p.Janeba o významu poslání vnitroorganizační rady, které bez pochyby roste, o vlivu rady na řádné fungování našich orgánů a SH ČMS jako celku. Rozšíření počtu členů rady bere s povděkem, jako pozitivní vidí i přítomnost zástupců z jiných oblastí činnosti (prevence, kontrolní činnost). Hovořil také o tom, že práce rady byla v uplynulých letech hodnocena velmi pozitivně a doufá, že si tento trend  udrží. Představil jednotlivé členy a popřál hodně elánu a zodpovědného přístupu k jejich činnosti v radě. V diskuzi byla vznesena připomínka k jmenovacím dekretům členů rady.

Po diskuzi byl přijat tento závěr:

21/10  ÚORVO  bere  na  vědomí  informace vedoucího rady a  ukládá  Kanceláři,
zpracovat jmenovací dekrety pro jednotlivé členy rady.
T: na únorové zasedání ÚORVO

K bodu 3)  Informace ze zasedání VV SH ČMS podal ústně vedoucí rady p.Janeba. Hlavním bodem jednání bylo ustavení ústředních odborných rad (ÚOR - velitelů, prevence, ochrany obyvatelstva, hospodářská, historie, mládeže, pedagogická, vnitroorganizační a Aktiv zasloužilých hasičů) a v návaznosti rozdělení kompetencí jednotlivých náměstků starosty, potažmo členů VV SH ČMS (viz zápis z tohoto zasedání umístěný na webu). Dále byla zvolena 6-ti členná pracovní skupina pro přípravu Stanov SH ČMS, jejímž cílem bude k 15.3.2013 připravit nový komplexní návrh Stanov SH ČMS, předložit VV SH ČMS a dále postoupit k všenárodní diskuzi. Proběhlo hodnocení MČR Plamene a dorostu konané v Litomyšli, byl předložen návrh materiálu k zajištění VVH SDH a okrsků SH ČMS., schváleny návrhy na vyznamenání. Hovořilo se o důsledcích a pomoci při letošních povodních v jednotlivých krajích, o konání dalšího ročníku University 3.věku, o připravovaném školení funkcionářů VV, starostů KSH i OSH. Diskutovalo se o návrhu rozpočtu SH ČMS na rok 2011, byl sdělen záměr o konání PYROCARU. V diskuzi se pak jednotliví členové rady vyjadřovali především k problému – Stanovy SH ČMS – zestručnění, zpracování výkladu, apod.  V souvislosti s tímto vznesl vedoucí rady p.Janeba dotaz, zda ponechat tyto informace jako stálý bod jednání rady nebo nově pojmout jako formu diskuze, prostor pro řešení, zjišťování a dotazování podle potřeb jednotlivých členů rady.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

22/10  ÚORVO  bere na vědomí  informace z VV SH ČMS a  schvaluje  návrh
vedoucího rady p.Janeby, přesunout informace ze zasedání centrálních orgánů
do bodu různé a řešit je formou diskuze podle potřeb členů rady.

K bodu 4)  Písemný návrh plánu práce na rok 2011 předložil vedoucí rady p.Janeba, podotkl, že návrh plánu vychází především ze závěrů IV.sjezdu SH ČMS a dokumentu Program činnosti SH ČMS do roku 2015. V diskuzi bylo rozhodnuto vzít návrh  plánu práce jako podklad pro vytvoření jeho konečné podoby, s tím, že veškeré připomínky a doplňky členové rady  pošlou do 15-ti dnů na e-mail adresu vedoucího rady p.Janeby (viz adresář členů rady), který je zpracuje do konečné podoby a předloží na prvním zasedání rady v roce 2011. Za den pro zasedání rady byla schválena středa.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

23/10  ÚORVO  bere na vědomí  předložené informace a podněty a schvaluje, aby
členové rady poslali své písemné návrhy k  plánu práce na rok 2011 na e-mail
adresu vedoucího rady p.Janeby do 15-ti dnů (T: do 28.10.2010).
Současně ukládá p.Janebovi předložit konečnou verzi plánu práce na prvním
zasedání rady v roce 2011 (T: únor 2011).


K bodu 5) K připravovanému školení funkcionářů SH ČMS hovořil rovněž vedoucí rady p.Janeba, počítá se s třemi okruhy :
- školení ze základních dokumentů
- školení k programu Evidence členů SH ČMS
- školení ze zákonných předpisů v oblasti PO (v součinnosti s HZS)
Jsou prozatím stanoveny dva termíny a to 8.4.2011 v Přibyslavi a 14.4..2011 v Jánských Koupelích – funkcionáři VV + starostové KSH a OSH.
Po diskuzi byl přijat tento závěr:

24/10  ÚORVO  bere na vědomí  informace vedoucího rady p.Janeby.


K bodu 6) V bodu různé vystoupil ředitel Kanceláře Ing.Aulický s písemným návrhem na vznik stužek k Čestným uznáním SH ČMS, KSH a OSH – MSH. Vedení SH ČMS vyslovilo souhlas tomuto návrhu.  V diskuzi zaznělo současně doporučení na úpravu Stejnokrojového předpisu – které nosit, v jakém pořadí, atd. Další diskuze se týkala otázky – opakovaných udělování.
Po diskuzi byl přijat tento návrh:

25/10 ÚORVO  souhlasí  s rozšířením Statutu vyznamenání o Stužky k ČU SH ČMS,
KSH a OSH-MSH. V součinnosti s tímto  doporučuje  upravit Stejnokrojový
předpis o zařazení mezi stužky a místa umístění  a schválit  termín jeho
platnosti  od 1.1.2011.

Jako další byla předložena stížnost OSH Opava k udělování stužek za věrnost – bude předložena k projednání VV SH ČMS a ÚKRR.
Vedoucí rady hovořil také o úkolu zabývat se diskuzí ze IV.sjezdu SH ČMS a přijmout stanovisko u těch, které se dotýkají konkrétní rady. On sám podrobně diskuzi prostudoval a konstatoval, že žádný diskuzní příspěvek nebyl adresován vnitroorganizační radě, přesto požádal všechny členy, aby se dokumentem zabývali.
Dále se vrátil k zápisu z posledního zasedání rady před IV.sjezdem (20.5.2010), ve kterém byl otevřen problém s uvolňováním hasičů zaměstnavatelem na jednání SH ČMS a požádal přítomného Ing. Hanáka o vyjádření - úspěch  - formu dá k dispozici dalším krajům, pošle Ing.Aulickému v elektronické podobě.  Otázka autorských práv bude zapracována do plánu práce na rok 2011.
Dnešní zasedání rady navštívil také starosta SH ČMS Ing.Richter – hovořil na téma  Stanovy SH ČMS a očekávaná úprava Občanského zákoníku v souvislosti s avizovanými „Spolky“. Kladně hovořil na adresu jednotlivých členů rady v souvislosti se zapojením do diskuze k jednotlivým bodům dnešního jednání.


K bodu 7) Na závěr prvního zasedání ÚORVO po IV.sjezdu SH ČMS vedoucí rady p. Janeba poděkoval všem členům ÚORVO za účast i jejich aktivitu, kterou prokazovali  na dnešním zasedání. Připomněl očekávanou pomoc při zpracovávání plánu práce rady na rok 2011 a prostudování diskuze ze IV. sjezdu SH ČMS.

 

 

 

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017