Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes210
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden591
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1798
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096044003
Záznam z 23.9.2010 Tisk
Středa, 27 Říjen 2010 08:39

Záznam z řádného jednání Vedení SH ČMS konaného dne 23. 9. 2010 v Praze

Přítomni:  starosta SH ČMS Ing. Karel Richter, náměstkové starosty SH ČMS, Ing. Monika Němečková, Lubomír Janeba, Ing. Jaroslav Salivar, Ing. Jan Karger, Ing. Markéta Stržínková, předseda ÚKRR PhDr. Josef Juráň, poradce starosty Ing. Ivan Jirota, ředitel Kanceláře SH ČMS  Ing. Jan Aulický.
Přizván: Josef Nitra vedoucí úseku správy majetku a tiskový  mluvčí SH ČMS
Omluven: prof.hc.Dr.Ing. Václav Liška, Dr.h.c.

1) Zahájení

Zahájil starosta Ing. Richter, přednesl přítomným program a požádal o připomínky a náměty.

■ Vedení program schválilo.

2) Kontrola plnění usnesení 
                                             
 - Ing. Richter zhodnotil kontrolu plnění usnesení, kde konstatoval, že usnesení se daří plnit. Materiál byl v písemné podobě.

■  Vedení k tomuto materiálu nemělo žádné další připomínky materiál vzalo na vědomí

3) Příprava jednání SS OSH
- Ing. Richter  přečetl přítomným návrh pozvánky na jednání SS OSH, které se dle plánu práce schváleného na minulém jednání VV uskuteční dne 23. 10. 2010 v Přibyslavi. Členové vedení doporučili malé úpravy programu jednání.

■  Vedení návrh pozvánky schválilo.

4) Příprava jednání VV SH ČMS
- Ing. Richter  přečetl přítomným návrh pozvánky na jednání VV SH ČMS, které se dle plánu práce schváleného na minulém jednání VV uskuteční dne 22. 10. 2010 v předvečer jednání SS OSH  v Přibyslavi. Členové vedení doporučili malé úpravy programu jednání.

■  Vedení návrh pozvánky schválilo.

5) Hodnocení MČR v PS
- Ing. Richter  zkonstatoval, že MČR v PS, které skončilo 19. 9. 2010 bylo po organizační stránce na podmínky stadionu a zázemí velice dobře zabezpečeno. Jak Kancelář SH ČMS na které ležela největší tíha zodpovědnosti za přípravu, tak MSH Praha se k organizaci postavily zodpovědně. Ovšem veškerou snahu zdárné organizace narušili špatné výkony a neznalosti pravidel některých rozhodčích, které měly vliv na soutěživost kolektivů.
Ing. Aulický  zhodnotil MČR po stránce organizační a konstatoval, že se všichni organizátoři velice snažili aby MČR mělo zdárný průběh a to se dle jeho mínění  povedlo. MČR bylo letos hodně zkrácené a program byl tím pádem dost zhuštěný, ale podařilo se časově všechno splnit. Co se týče výkonu rozhodčích, tak oficielně si nikdo na štáb soutěže nestěžoval, ale po stadionu se hodně o chování a rozhodování rozhodčích, zvláště při disciplíně PÚ, hodně diskutovalo. Velice všechny zaskočilo nedodržení harmonogramu přejímky nářadí na disciplínu PÚ a tím pádem vznikaly problémy při výkonu samotné disciplíny.

K tomuto bodu se rozvinula diskuze ze které vyplynulo:

■  Vedení SH ČMS doporučuje VV ustavit novou ÚOR hasičského sportu, která by se starala o hasičské soutěže organizované ústředím SDH ČMS  a o rozhodčí na tyto soutěže. Rada by se skládala pouze z odborníků.Vedoucím rady doporučuje  vedení Ing. Jana Aulického

5) Projednání a vyhodnocení diskuse IV. Sjezdu SH ČMS
Ing. Richter konstatoval, že všichni členové vedení dostali ve svých složkách diskusi delegátů IV. Sjezdu SH ČMS. Každý náměstek zodpovědný za jednu z oblastí si diskusi prostuduje a zjistí-li že diskutující poukazuje na nějaký nedostatek či má nějaký návrh na zlepšení činnosti v jeho oblasti vypracuje odpověď na tento příspěvek.
 
■  Vedení SH ČMS schvaluje návrh starosty.


6) Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011 – návrhy plánů práce včetně plánu kontrol na rok 2011

Návrh plánu práce byl předložen písemně ředitelem kanceláře SH ČMS. Po drobných změnách v termínech jednotlivých jednání  a doplnění  dalších významných akcí a školení byl návrh doporučen k jednání VV SH ČMS.
p. Janeba  v plánu práce není moc bodů k hlavní činnosti našeho sdružení a to odbornosti hasičských problémů. Navrhuje se více věnovat hlavním odbornostem represe, prevence a mládeže na VV SH ČMS a to třeba i jeden VV SH ČMS věnovat pouze jedné odbornosti.
K bodům společného jednání se starosty KSH doporučuje dát konkrétní body o čem by jednání mělo být co je potřeby prodiskutovat, jaké problémy řešit a co by jme se potřebovali dozvědět pro další jednání.
Ing. Karger navrhl do plánu práce zakomponovat dvě školení pro funkcionáře SH ČMS. Předložil k tomu návrh a osnovu školení.
Ing. Němečková doporučila školení udělat při školení účtovatelů což se v minulosti osvědčilo.

■  Vedení poupravilo plán práce vedení, VV SH ČMS a SS OSH dle návrhů členů vedení a doporučilo ho k jednání VV SH ČMS

Návrh zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011 byl předložen písemně ředitelem Kanceláře SH ČMS. Vzhledem k tomu, že některé ÚO Rady ještě nezasedaly a tudíž neměly  možnost do návrhu dát své náměty bude materiál postupně doplňován. Náměty již zaslala ÚOR Ped a vedoucí ÚORVOČ.

■  Vedení vzalo na vědomí stav rozpracovanosti  dokumentu „Zaměření činnosti SH ČMS na rok 2011“

Návrh plánu kontrol členů VV SH ČMS byl předložen písemně.

■  Vedení vzalo na vědomí návrh plánu kontrol členů VV SH ČMS a doporučilo ho k jednání VV SH ČMS.

7) Ples SH ČMS
Ing. Richter přítomným sdělil, že ples SH ČMS se bude konat 26. února 2011 za spolupráce OSH České Budějovice v Českých Budějovicích.                     
8) Návrh rozpočtu na rok 2011
Návrh rozpočtu byl členům vedení předložen písemně. Návrh ústně okomentoval Ing. Jirota.

■  Vedení vzalo na vědomí návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2011 doporučilo ho k jednání VV SH ČMS.
      
6) Informace členů vedení – různé

- Ing. Richter po zvážení oznámil že jeho I. náměstkem jmenuje p. Lubomíra Janebu.

- Ing. Aulický přednesl návrh spolupráce SH ČMS a společnosti Hermod, s.r.o., která je servisní organizací programu „Volejte s hasiči“. Pilotním projektem pro tento rok byla MISS hasička pro rok 2010. Projekt se vydařil a jde do finále, které se uskuteční dne 23. 10. 2010 v divadle v Kolíně. SH ČMS dostalo k dispozici 24. vstupenek a bylo by vhodné toto finále účastí členů VV a vedení podpořit. Projekt by mohl pokračovat i v příštím roce. Spolupráce by mohla být i v podpoře postupových soutěží v PS a rozesíláním informativních  SMS se sdělením starostům OSH, členům VV členům a ÚO Rad.

■ Vedení vzalo informaci na vědomí a navrhlo aby se finále MISS hasička zúčastnil Ing. Jan Aulický

- Ing. Aulický  konstatoval, že je po IV. Sjezdu a ÚORVOČ bude revidovat vnitřní dokumenty SH ČMS. Z toho důvodu předkládá vedení návrh na doplnění statutu čestných titulů a vyznamenání o výraz k čestnému uznání OSH, KSH a ústředí ke každému stupni stužkou. Čestnému uznání by se tímto dostalo výrazu plnohodnotného ocenění práce členů SH ČMS.

■ Vedení vzalo informaci na vědomí a doporučilo ÚORVOČ se návrhem zaobírat a dopracovat ho do Statutu čestných titulů a vyznamenání.

PhDr. Josef Juráň  přečetl dopis od p. Hučína, který navrhuje aby byla u SH ČMS zavedena funkce kaplana, který by ošetřoval duševní zdraví členů SH ČMS.

■ Vedení vzalo dopis na vědomí.


Jednání Vedení ukončil starosta Ing. Karel Richter, který poděkoval všem za vstřícné jednání a popřál šťastnou cestu domů.


Zapsal dne 23. 9. 2010  Ing. Jan Aulický                                                 

                                                                                                      Schválil: …………………………..
                                                                                                                                 Ing. Karel Richter

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

 

plakat chp-2017