Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes102
mod_vvisit_counterVčera187
mod_vvisit_counterTento týden882
mod_vvisit_counterMinulý týden1241
mod_vvisit_counterTento měsíc102
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5715
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096036493
Zápis z 21. 9. 2010 Tisk
Pátek, 01 Říjen 2010 07:53

Zápis z jednání Ústřední odborné rady pedagogické (ÚOR Ped.) ze dne 21.9.2010 v Jánských Koupelích

Přítomni: Doc. Dr. Ing. Miloš Kvarčák, doc.Ing. Šárka Kročová Ph.D., plk. Dr. Ing. Zdeněk Hanuška, Ing. Pavel Haas, Bc. Jitka Paťavová, Jitka Fabiánová, Mgr. Jan Dumbrovský,
Bc. Mojmír Studník, Ing. Petr Vícha, Ing. Jan Karger, omluven Zdeněk Ondráček


Program jednání:

1. Přivítání a představení členů ÚOR Ped.
2. Seznámení s činností ÚOR Ped. za uplynulé období (předány materiály – koncepce vzdělávání, hodnocení činnosti za období 2005 – 2010,  plán úkolů na období 2010 – 2015).
3. Aktuální úkoly
a. návrh úkolů v oblasti vzdělávání pro rok 2011 pro organizační složky SH  ČMS
b. návrh na školení členů VV, ÚKRR, starostů KSH a OSH na rok  2011
c. organizační a obsahové zabezpečení VI. ročníku U3V

4. Aktualizace koncepce vzdělávání SH ČMS. Rozdělení úkolů mezi členy ÚOR Ped.  s přidělením oblasti zájmu (represe, prevence, ochrana obyvatelstva, vnitroorganizační činnost, celoživotní vzdělávání, vedoucí mládeže, ekonomika, historie). Příručka „Základní znalosti dobrovolného hasiče“
5. Elektronická knihovnička dobrovolného hasiče – návrh, diskuse
6. Návrhy a připomínky členů ÚOR Ped.
7. Návrh školení pro starosty SDH, pilotní kurz OSH Přerov
8. Plán práce ÚOR Ped. na rok 2011
9. Závěr


• v úvodu Ing. Jan Karger vedoucí ÚOR Ped. přivítal přítomné a představil je
• Ing. Karger připomněl hlavní úkoly ÚOR Ped., seznámil členy ÚOR Ped. s činností rady za uplynulé období a požádal přítomné o prostudování materiálů dokumentující činnost rady v uplynulém období a o případné připomínky k těmto materiálům. Rozpoutala se diskuse o názvu Ústřední odborné rady pedagogické. Výsledkem je návrh, aby došlo ke změně názvu na „Ústřední odbornou radu pro vzdělávání“, což dle jednomyslného mínění členů rady přesněji vystihuje zaměření rady. Pedagogika je totiž jen součást vzdělávacího procesu.
• byl projednán návrh úkolů v oblasti vzdělávání na rok 2011 pro SH ČMS,  návrh (viz. příloha č.1) je doporučen ÚOR Ped. ke schválení VV SH ČMS
• byl projednán návrh na školení členů VV, ÚKRR, starostů KSH a OSH na rok 2011 (viz.příloha č.2) a je doporučen ÚOR Ped. ke schválení VV SH ČMS
• bylo projednáno organizační a obsahové zabezpečení 6. ročníku Univerzity 3. věku (U3V). Základní informace (viz příloha č.3) budou publikovány v Hasičských novinách a zveřejněny na www.dh.cz a webových stránkách škol a CHH.  Dle informace doc. Kvarčáka dojde ke změnám v organizaci celoživotního vzdělávání na vysokých školách, na což budeme muset reagovat v příštích letech i my při organizování U3V.


• Ing. Karger informoval o nesplněných úkolech z minulého období, zejména o příručce „Základní znalosti dobrovolného hasiče“, kterou se nepodařilo vytvořit i pro to, že některé ústřední odborné rady nedodaly potřebné podkladové materiály. Aby došlo k nápravě byl dohodnut nový postup, kdy členové ÚOR Ped. vytvoří podkladové materiály sami a tyto po odsouhlasení příslušnými odbornými radami budou tvořit výše uvedenou příručku. Rozdělení je následující:
Ing. Haas – oblast represe
Ing. Vícha – oblast prevence a ochrany obyvatelstva
Mgr. Dumbrovský a  J.Fabiánová – oblast vnitroorganizační
J. Fabiánová – oblast práce s mládeží
J. Pátek – historie dobrovolného hasičstva  (J.Pátka bude informovat Ing. Karger)

Termín: do konce února 2011

• po diskusi členů byl schválen návrh, aby na www.dh.cz vznikla nová rubrika s názvem „Studijní materiály“, jejímž obsahem by byly studijní materiály v elektronické podobě ze všech oblastí činnosti SH ČMS , které by si zájemci mohli prostudovat, či stáhnout. Součástí by byly i odkazy na další webové stránky, které obsahují studijní materiály z oblasti naší činnosti ( např. na stránky GŘ HZS, SPBI apod.) a taktéž odkazy na odbornou literaturu. Bylo dohodnuto, že členové ÚOR Ped. zmapují uvedené možnosti takto:
Karger, Dumbrovský, Fabiánová – vnitroorganizační činnost
Haas , Ondráček – represe
Vícha – prevence, ochrana obyvatelstva
Fabiánová – mládež
Kročová  - FBI, SPBI
Paťavová – diplomové práce studentů FBI
Studník – historie dobrovolných hasičů a struktura rubriky a technické řešení stránek

Termín: do konce února 2011
V případě schválení návrhu by o umístění vytipovaných materiálů bylo rozhodnuto  tak, aby nedošlo k porušení autorských zákonů apod.
Ing. Haas navrhl (a jeho návrh byl přijat se souhlasem), aby součástí této rubriky byly i výukové prezentace různých témat, které si hasičtí lektoři vytvořili pro své osobní potřeby. Pokud by svá díla nabídli i ostatním lektorům výrazně tak mohou pomoci při vzdělávání našich členů. Ing. Karger a Bc.Studnik byli pověřeni, aby s využitím databáze e-mailových adres oslovili co nejvíce hasičských subjektů se žádostí, aby daly své vytvořené výukové prezentace k dispozici k širokému využití. Stejná výzva bude publikována i v hasičském tisku a na hasičských webových stránkách.
Bylo dohodnuto, že součástí výzvy bude i snaha zjistit počet osob s pedagogickým vzděláním (učitelů) v řadách SH ČMS. To z toho důvodu, že mezi členy SH ČMS je řada odborníků, ale v případě, že mají své znalosti přenést na ostatní jsou hendikepováni neznalostí pedagogických postupů. Učitelé v našich řadách by mohli své kolegy odborníky naučit  jistému pedagogickému minimu a tak zkvalitnit vzdělávací proces.

• Na popud Bc. Paťavové byla diskutována  možnost realizace „ Junior Univerzity“. Mezi členy ÚOR Ped. panuje obecný názor, že tato forma vzdělávání mladých hasičů je prospěšná a hodná podpory. Další projednávání bylo odloženo na následující jednání ÚORP (březen 2011), kdy na FBI budou již známy možnosti finanční podpory této akce.
• Taktéž bylo diskutováno o nutnosti školení pro starosty SDH, které je potřeba vnímat jako klíčové funkcionáře ve struktuře SH ČMS. Je plánováno pilotní školení ve spolupráci s OSH Přerov (leden 2011). Zkušenosti z tohoto školení by pak byly zveřejněny a doporučeny i ostatním okresům. Mgr. Dumbrovský předložil obsahový návrh tohoto školení. Ostatní členové mohou své připomínky k tomuto uplatnit do konce listopadu 2010.
• Byl dohodnut plán práce ÚOR Ped. na rok 2011 (viz příloha č.4)
• diskuse se také rozvinula v souvislosti s nároky na znalosti u nově přijímaných členů SH ČMS. Diskuse zůstala otevřena, ale v jejím průběhu se objevil návrh hodný další diskuse a to, že by se měl navrhnout a doporučit akt přijímání nových členů, který svým slavnostním a důstojným průběhem  mohl přispět k pocitu hrdosti a odpovědnosti nových členů SH ČMS (námět  pro Ústřední odbornou radu vnitroorganizační)

Závěr:

ÚOR Ped. doporučuje VV SH ČMS ke schválení

1. Schválit změnu názvu Ústřední odborné rady pedagogická na Ústřední odbornou radu pro vzdělávání.
2. Schválit návrh školení pro členy VV, ÚKRR SH ČMS, starosty KSH a OSH v roce 2011
3. Schválit vznik nové rubriky na www.dh.cz s názvem „Studijní materiály“
4. Schválit změnu ve složení ÚOR Ped, namísto  Ing. Pavla Nepovíma z GŘ HZS  nového člena rady Plk. Ing. Dr. Zdeňka Hanušku


ÚOR Ped. doporučuje Ústřední odborné radě vnitroorganizační, aby navrhla a doporučila SDH akt přijetí nového člena SH ČMS,  který  by svým slavnostním a důstojným průběhem  mohl přispět k pocitu hrdosti a odpovědnosti nových členů SH ČMS.


Přílohy: 5 x
Návrh hlavních úkolů v oblasti vzdělávání v SH ČMS na rok 2011
Návrh na zabezpečení školení pro členy VV, ÚKRR SH ČMS, starosty KSH a OSH       v roce 2011
Připravuje se 6. ročník univerzity 3. věku
Plán práce ÚOR Ped. na rok 2011
Seznam členů ÚOR Ped.


Zapsal: Ing. Jan Karger

Příloha č.1

 

Návrh
hlavních úkolů v oblasti vzdělávání v SH ČMS na rok 2011

• zvyšovat odbornou úroveň členů a funkcionářů  SH ČMS, organizovat příslušná školení, zejména pro starosty KSH, OSH a SDH. Pro členy SH ČMS zabezpečovat školení především z oblasti ochrany obyvatelstva. Pro školení s oblasti zdravotní a humanitární pomoci získat co nejvíce žen, členek SH ČMS
• zřizovat v SDH funkci vzdělavatele SDH, na úrovni OSH a KSH pak příslušné pedagogické rady (rady pro vzdělávání), a na všech úrovních také vytvářet databáze lektorů


Návrh projednán na jednání ÚOR Ped. dne 21.9.2010 a radou doporučen ke schválení

 

Příloha č.2

Návrh
na zabezpečení školení pro členy VV , ÚKRR SH ČMS, starosty KSH a OSH v roce 2011

Plánované školení je v souladu s „Programem činnosti SH ČMS do roku 2015“ (odst.II., bod č.7) a koncepcí vzdělávání SH ČMS a bude probíhat souběžně se školením k čerpání dotace MŠMT

Školení je určeno pro:

členy VV SH ČMS, členy ÚKRR, starosty  KSH a OSH a vybrané pracovníky Ústředí SH ČMS, Ústředních hasičských škol SH ČMS a CHH Přibyslav

místo konání školení :
CHH Přibyslav a ÚHŠ SH ČMS Jánské Koupele

termín :
8.duben 2011 – CHH Přibyslav
14.duben 2011 – ÚHŠ Jánské Koupele

způsob přihlášení:
termín i místo na základě vlastní volby , doručenky do 10 dnů před termínem na adresu ústředí SH ČMS

Témata školení a časový průběh školení:

9.00 – příjezd, prezentace, malé občerstvení
9.30 – 12.30 -  Vnitroorganizační předpisy SH ČMS a Evidence  – lektorsky zabezpečí  L. Janeba a  Bc. Studník
12.30 – 13.30 – Oběd
13.30 – 16.30 – Zákonné předpisy z oblasti PO  - lektorsky zabezpečí GŘ HZS (projednáno s Dr. Hanuškou)

Doprava na školení: vlastními prostředky, organizovat a koordinovat budou starostové příslušných KSH

Finanční zabezpečení : doprava na vlastní náklady OSH a KSH

občerstvení (káva, chlebíček 2x) – 40,- Kč, oběd 80,- Kč – celkem 100 osob x 120,- Kč = 12000,- Kč – hrazeno z rozpočtu Ústředí SH ČMS

Projednala ÚORP s doporučením VV  SH ČMS ke schválení

 

Příloha č.3

Připravuje se 6. ročník Univerzity 3. věku

V obou ústředních hasičských školách SH ČMS, v Býlích Poličanech i v Jánských Koupelích a také v CHH Přibyslav jsou v podzimních a zimních měsících naplánované termíny dalšího ročníku studia University 3. věku. Toto studium je výsledkem spolupráce mezi SH ČMS a VŠB – TÚ Ostrava a vychází z koncepce vzdělávání SH ČMS. Přičemž VŠB zabezpečuje  výuku svými lektory, čímž je zabezpečena vysoká odbornost přednášených témat. Studium je určeno především pro funkcionáře SH ČMS na úrovní Ústředí SH ČMS a krajských a okresních sdružení. Nejsou stanoveny věkové limity. Studium probíhá v období tří ročníků. První ročník je zaměřen na odborné znalosti z oblasti PO (represe, prevence, ochrana obyvatelstva) a druhý pak na kompetence funkcionářské (počítačová gramotnost, komunikace, psychologie, tvorba projektů, získávání financí a základní dokumenty SH ČMS). Třetí ročník je z poloviny zaměřen na odborné znalosti z PO a druhá polovina pak na kompetence funkcionářské. Každý ročník se skládá ze čtyř víkendových pobytů a závěrečného slavnostního zakončení na půdě VŠB – TÚ  Ostrava. Studium financuje ústředí SH ČMS (ubytování a stravování) , student platí  účastnický poplatek  1000,- Kč za ročník a na vlastní náklady studenta je doprava do školy. Účastnický poplatek může uhradit KSH nebo OSH. Ve škole Bílé Poličany a CHH Přibyslav v letošním roce se otvírá studium zaměřené na kompetence funkcionáře a v Jánských Koupelích třetí ročník studia. Třetí ročník bude zabezpečován i v ÚHŠ Bílé Poličany.
V ÚHŠ Jánské Koupele je v tuto chvíli kapacita již zcela naplněna. Zájemci o studium v ÚHŠ Bílé Poličany se mohou přihlásit na adrese : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ,  nebo tel. 724053535 (V. Pekárek) a zájemci o studium v CHH Přibyslav na adrese : Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript , nebo tel. 724263160 (J. Pátek). Přednostně budou přijímáni studenti, kteří se přihlásili dříve.


Ing. Jan Karger
náměstek starosty SH ČMS

 

příloha č. 4

Plán práce ÚOR Ped. na rok 2011


15.března 2011 – ÚHŠ Jánské Koupele

- hodnocení U3V a nová koncepce U3V pro další školní rok
- příprava školení funkcionářů VV, KV, OSH
- stav tvorby příručky “Základní znalosti dobrovolného hasiče“
- stav rubriky „Studijní materiály„ na www.dh.cz
- výsledky dotazníkové akce zaměřené na výukové prezentace a počet učitelů v řadách SH ČMS
- příprava „Junior univerzity“
- vyhodnocení školení starostů SDH z okresu Přerov – závěry, doporučení

listopad 2011  - termín a program  bude dohodnut na březnovém jednání


Příloha č. 5


Seznam členů ÚOR Ped.


doc.  Ing. Šárka Kročová PhD.
plk. Ing. Dr. Zdeněk Hanuška
Bc. Jitka Paťavová
Ing. Pavel Haas
Mgr. Jan Dumbrovský
Jitka Fabiánová
Bc. Mojmír Studník
doc.  Ing. Dr.Miloš Kvarčák
Ing. Petr Vícha
Ing. Jan Karger
Zdeněk Ondráček

 

 

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:53
 

plakat chp-2017