Najdete nás na Facebooku

FB-f-Logo  blue 144

Vzdělávání členů SH ČMS

 

LogoSHCMS-Akademik3

Kontakt

SH ČMS

Římská 2135/45

121 07 Praha 2


Telefon: 222 119 501
Fax: 222 119 507
Email: kancelar@dh.cz

IČ: 00442739

DIČ: CZ00442739

Hasičské čtení

HCproklik

Pivo REBEL - akce pro SDH

REBEL

toi-toi

toitoi

ALERION

alerion

Recyklujte s hasiči

www.RSH podzim

Gazza sport

gaza 1

Nadace ADRA

horizontalni logo adra barevne

Volejte s hasiči a UŠETŘÍTE

RSS

feed image

Statistika

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDnes193
mod_vvisit_counterVčera185
mod_vvisit_counterTento týden574
mod_vvisit_counterMinulý týden1207
mod_vvisit_counterTento měsíc1781
mod_vvisit_counterMinulý měsíc5814
mod_vvisit_counterOd 25.9.20096043986
Zápis z 31.8.2010 Tisk
Středa, 29 Září 2010 08:13


Zápis z jednání Výkonného výboru SH ČMS 31. 8. 2010 v Přibyslavi

Přítomni: 
VV SH ČMS: Ing. Richter, Ing. Němečková, Doc. Dr. Ing. Liška, Ing. Karger, Ing. Salivar, Ing. Stržínková, p. Bidmon, p. Hulec, Ing. Kuběna, Ing. Maděra, p. Jelínek, p. Navrátil, p. Orsák, p. Pátek, p. Páv, p. Pazdera, p. Procházka, p. Pumprla, p. Slámečka, p. Zatloukal, PhDr. Juráň, p. Pekárek
Přizváni: Ing. Aulický, Ing. Jirota, Ing. Olšanský, p. Nitra, sl. Novotná
Omluveni: p. Doubrava, p. Janeba

Jednání zahájil a řídil starosta SH ČMS Ing. Karel Richter.
1)   Zahájení, volba ověřovatelů, schválení programu jednání
Zapisovatelka:  sl. Lucie Novotná
Ověřovatelé:  Doc. Václav Liška, p. Josef Páv
Ing. Richter zahájil jednání. Přivítal přítomné členy VV SH ČMS, omluvil nepřítomné a informoval o tom, jak bude probíhat jednání. Dále vyjmenoval materiály, které obdrželi přítomní poštou a které obdrželi na místě. Následně představil program jednání a krátce ke každému bodu pohovořil. Poté informoval o stuze, kterou navrhuje udělitl SDH Zákupy – nejstaršímu sbor v tehdejším Rakousku.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 33/2010: VV SH ČMS schvaluje zapisovatelku, ověřovatele a program jednání.

Ing. Richter vyzval přítomné členy VV SH ČMS, aby se krátce představili.Přítomní tak učinili.

2)  Kontrola plnění usnesení
Materiál byl předložen písemně.

Ing. Richter krátce pohovořil ke každému z bodů. Informoval, že všechna usnesení budou přečíslována a přebrána do dalšího funkčního období.
p. Navrátil připomínkoval, že bod č. 32/2009 je splněn.
p. Páv v souvislosti s bod č. 60/2008 uvedl, že program evidence neplní ten úkol, pro který byl původně zamýšlen.

Na toto téma se rozvinula diskuse, ze které vzešel závěr, že program je stále připomínkován a ještě rok bude ve zkušebním provozu. Je nezbytné, aby měly všechny okresy k programu poctivý přístup a zadávaly poctivě všechna data. Je třeba vytrvat, odstranit nedostatky a dotáhnout tento projekt dokonce.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 34/2010: VV SH ČMS bere „Kontrolu plnění usnesení“ na vědomí.

3) Ples SH ČMS 2011
Ing. Aulický sdělil, že momentálně nemá SH ČMS k dispozici žádnou žádost o pořádání plesu. Požádal zástupce okresů a krajů o zjištění, zda by někdo neměl zájem ples pořádat.

Ing. Richter uložil Kanceláři SH ČMS, aby kontaktovala všechna OSH a vyzvala je k pomoci s konáním plesu SH ČMS.
Ing. Kuběna informoval, že jistý zájem o pořádání plesu projevila ředitelka HVP z Plzně.
p. Orsák sdělil, že letos by OSH Trutnov mohlo za jistých okolností ples pořádat. O této záležitosti bude dále informovat. Příslib dal spíše na příští rok.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 35/2010:  VV SH ČMS bere stav příprav plesu SH ČMS na vědomí.

4) Ustanovení ÚORad SH ČMS - příprava
Ing. Richter sdělil, že pro následující funkční období bude ustavena ÚOR velitelů, ÚOR prevence, ÚOR mládeže, ÚOR hospodářská, ÚOR vnitroorganizační, ÚOR ochrany obyvatelstva, ÚOR pedagogická, ÚOR historie, jedna rada na úseku represe a Aktiv zasloužilých hasičů

ÚOR velitelů:
- v kompetenci náměstka starosty SH ČMS Ing. Jaroslava Salivara
- vedoucí ÚORV – Stanislav Pumprla
- členové rady: Milan Kučera, Milan Růžička, František Doležal, Robert Kučera, Miloslav Pospíšil, Jiří Henc, Lubomír Erban, Ing. Jiří Šeps, Bohuslav Šulc, Miroslav Ježek, Tomáš Letocha, Roman Mácha,                 Ing. Tomáš Klos

Ing. Salivar sdělil svou vizi o ÚORV: část školení a výcviku budou podřazeny radě velitelů. ÚORV bude mít snahu o korektní spolupráci s HZS krajů (spolupráce pod podmínkou rovný s rovným). Dále uvedl, že všechny ÚOR musí být propojeny a musí mít stejnou vizi, v návaznosti požádal všechny o spolupráci.

ÚOR prevence:
- v kompetenci náměstka starosty prof. hc. Doc. Ing. Václava Lišky, Dr. h.c.
- vedoucí ÚORP – Ing. Jan Majer
- členové: Ing. Antonín Maděra, Hana Lánská, Josef Mihal, Zdeněk Květoň, Ing. Štefan Fuska,                  Ing. Václav Nejedlý, Jaroslav Vrba, Aleš Janda, Antonín Teplý, Mojmír Dostál, Josef Jakuba, Milan Strnadel

ÚOR ochrany obyvatelstva:
- v kompetenci náměstka starosty prof. hc. Doc. Ing. Václava Lišky, Dr. h.c.
- vedoucí ÚOROO – Mgr. Bohumír Martínek, Ph.D.
- členové: Pavel Štyndl, Ing. Vladimír Vondruška, Albert Jíra, Jiří Šustr, Ing. Lukáš Job, Ing. Petr Vícha, plk. Ing. Václav Hrubý, kpt. Ing. Jan Doubrava, Miroslav Dolanský

Doc. Liška uvedl, že půjde 6 odbornou radu zaměřenou na konkrétní úkoly. Rada bude složená z odborníků a jednou za rok bude mít společnou radu s ÚOR prevence.

V souvislosti s návrhy Ing. Jana Majera a Bohuslava Martínka do funkcí vedoucích ÚOR vznesl                          p. Slámečka námět, zda by vedoucí odborných rad neměli, z důvodu dodržení co nejmenšího počtu členů VV SH ČMS, dělat pouze členové VV SH ČMS.
Ing. Richter navrhl z důvodu, že jde o odborníky, udělit Ing. Majerovi a p. Martínkovi výjimku.

Z diskuse vzešel závěr, že Ing. Majer a p. Martínek budou stát v čele ÚO Rad prevence a ochrany obyvatelstva.


ÚOR hospodářská:
- v kompetenci náměstkyně starosty Ing. Markéty Stržínkové
- vedoucí ÚOHR – Ing. Markéta Stržínková
- členové:  Jiří Novák, Jiří Petrželka, Rudolf Makkai, Ing. Josef Boček, Ing. Michal Sojka

Ing. Richter vyzval přítomné, aby se poohlédli po odbornících v této oblasti a sdělil, že rada se bude dále budovat za pochodu.

ÚOR historie:
- v kompetenci náměstka starosty Lubomíra Janeby
- vedoucí ÚORH – Jiří Pátek
- členové: Jan Aulický st., František Wiener, Karel Boháč, Antonín Ulrych, Ladislav Dvořák, Mirek Kružík

ÚOR mládeže:
- v kompetenci náměstkyně starosty Ing. Moniky Němečkové
- vedoucí ÚORM – Josef Bidmon
- členové: Kateřina Orgoníková, Dana Vilímková, Petr Pejřil, Ing. Milan Hoffman, Anna Plačková,                 Mgr. Martina Crháková, Petr Máslo, Julie Burdychová, Pavel Uher, Andrea Dopitová, Alois Rotter, Tomáš Zdražila, Jiří Valenta, Josef Raclavský

ÚOR pedagogická:
- v kompetenci náměstka starosty Ing. Jana Kargera
- vedoucí ÚORPed: Ing. Jan Karger
- členové: Pavel Haas, Mgr. Jan Dumbrovský, Jitka Paťavová, Jitka Fabianová, Zdeněk Ondráček, Šárka Kročová, Ing. Pavel Nepovím, Bc. Mojmír Studník

Ing. Karger sdělil, že je nutná úzká spolupráce s ostatními ÚOR.

ÚOR vnitroorganizační:
- v kompetenci náměstka starosty Lubomíra Janeby
- vedoucí ÚOVOR – Lubomír Janeba
- členové: Růžena Maděrová, Eva Vovsíková, Ing. Josef Sokol, Eva Steinerová, Petr Beran, Ing. Vladimír Hanák, Libor Král, Jan Slámečka

Ty kraje, které ještě nezvolily své zástupce do jednotlivých ústředních odborných rad, dodají jména svých zástupců. Ti budou zvoleni za příštím jednaní VV SH ČMS.

Aktiv zasloužilých hasičů
Ing. Richter oznámil, že na ústředí SH ČMS přišel dopis, v němž VV OSH Uherské Hradiště doporučuje zvolit do funkce vedoucího Aktivu p. Václava Holáska.
- vedoucí Aktivu zasloužilých hasičů – Václav Holásek
- členové: Lubomír Šálek, Oldřich Zajíček, František Wiener, František Tauchman, Vlastislav Košťálek, Emil Dušek, Josef Culka, Stanislav Juřena

Ty kraje, které ještě nezvolily své zástupce do Aktivu zasloužilých hasičů, dodají jména svých zástupců. Ti budou zvoleni za příštím jednaní VV SH ČMS.

Doc. Liška následně oznámil, že je třeba pročistit a upravit Stanovy SH ČMS. V této souvislosti vznikne            5-ti členná pracovní skupina, jejímiž členy budou:
prof. hc. Doc. Ing. Václav Liška, Dr. h.c., Jan Slámečka, Ing. Vladimír Hanák a dva právníci (JUDr. Alena Hamplová a JUDr. Drahoslav Oulehla)
- pracovní skupina by měla plnit základní cíl – aby byl k 15. 3. 2013 připraven nový komplexní návrh Stanov SH ČMS, který se předloží VV SH ČMS a dále postoupí k všenárodní diskusi.
p. Slámečka navrhl, aby byl členem pracovní skupiny i Luboš Janeba.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 36/2010: VV SH ČMS schválil vedoucí a složení jednotlivých Ústředních odborných rad, vedoucího Aktivu zasloužilých hasičů a vytvoření Pracovní komise pro přípravu Stanov.

5) Dělba práce členů VV SH ČMS po IV. sjezdu SH ČMS
Ing. Antonín Maděra – prevence
Josef Páv – prevence a ochrana obyvatelstva
Alois Pazdera – vnitroorganizační
Václav Hulec – vzdělávání
Petr Jelínek – vzdělávání
Pavel Doubrava – represe
Milan Navrátil – ekonomika a hospodaření
Jiří Orsák – Ekonomika a vzdělávání
Josef Bidmon – mládež
Jan Slámečka – vnitroorganizační
Ludvík Procházka – represe
Antonín Zatloukal – vnitroorganizační
Stanislav Pumprla – represe
Ing. Leo Kuběna – vnitroorganizační

Ing. Richter sdělil, že se všechny ústřední odborné rady sejdou v průběhu měsíce září. Budou řešit své vlastní plány práce, diskusní příspěvky, které zazněly na IV. sjezdu SH ČMS a na tyto diskusní příspěvky nastíní odpovědi a dále budou řešit otázky které vyvstanou z aktuálního dění.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 37/2010: VV SH ČMS ukládá všem ústředním odborným radám, aby se sešly v průběhu měsíce září, řešily své plány práce, diskusní příspěvky, které zazněly na IV. sjezdu SH ČMS a na tyto diskusní příspěvky nastínily odpovědi a dále aby řešily otázky, které vyvstanou z aktuálního dění.

6) Hodnocení MČR Plamen a dorost
Ing. Richter informoval, že MČR proběhlo v Litomyšli a že byla tato soutěž velice zdařilá. Následně poděkoval organizátorům.

Ing. Němečková uvedla, že Mistrovství České republiky hry Plamen a dorostu bylo po organizační stránce velmi povedenou akcí. Na zahájení a vyhlášení výsledků byla velká účast zástupců komunální sféry včetně zástupců HZS a Ministerstva vnitra, která potěšila nejen organizátory, ale i přímé účastníky mistrovství. Velice pozitivně lze hodnotit on line přenos internetové televize Hasiči 150, jehož sledovanost byla astronomická. Sportovní úroveň mistrovství zvýšila možnost využití dvou kompletních sad překážek z mezinárodní soutěže v Ostravě, které se již povedly převést do majetku SH ČMS. V současné chvíli jsou uskladněny ve skladu logistiky ve Skutči v ideálních podmínkách, za což patří poděkování HZS Pardubického kraje. Následně vyzdvihla disciplínu mladých hasičů, dorostenců a dorostenek při nástupech, jejich maximální nasazení při provedení disciplín i kamarádský duch v průběhu mistrovství. Je velká škoda, že se totéž nedá říci o chování některých vedoucích. Informovala rovněž o letitém závažném problému, který bohužel provází republikové akce, rozhodování rozhodčích, jak v oblasti provedení disciplín, tak posuzování použitého materiálu. ÚORM v této oblasti udělala v minulém období mnoho podpůrných kroků (změna statutu rozhodčích, výukové CD, změna typu školení, zanesení více praxe do výkladu,…), přesto se nedaří některé negativní aspekty podchytit. V závěru svého vystoupení  poděkovala zejména technické četě, která odvedla neskutečnou mravenčí práci, HZS Pardubického kraje za poskytnutí maximálního zázemí, štábu soutěže za plné nasazení, komentátorům, rozhodčím a  konkrétně  domácím spolupořadatelům Ivu Oprchalskému, Josefu Bidmonovi, Josefu Jirušemu a Josefu Dvořákovi, kteří mají na zdárném průběhu mistrovství největší podíl. Dále poděkovala OSH Svitavy, KSH Pardubického kraje a městu Litomyšl.
p. Bidmon sdělil, že organizátorům velice pomohl krajský úřad a že se také podařilo dobře spolupracovat s městem. Poté poděkoval hostům za jejich účast. Uvedl, že  finančně se mistrovství podařilo zvládnout hlavně díky sponzorům a přispěvatelům (THT Polička a KÚ Pardubického kraje). Nakonec vyjádřil přesvědčení, že se akce zdařila a sdělil, že je třeba zaujmout stanovisko ke kauze Pavliš a Hartmann (problém šířky hadic při přejímce matriálu) – firma se domnívá, že toto poškodilo její jméno.
Ing. Richter sdělil, že pro to, aby mohlo být vydáno stanovisko, jsou potřeba jednoznačné podklady, které v tuto chvíli již nelze získat.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 38/2010: VV SH ČMS Bere na vědomí průběh MČR a vyslovuje všem, kteří se podíleli na průběhu MČR, poděkování.

7) Příprava VVH SDH
Materiál byl předložen písemně.

Ing. Aulický řekl, že se materiál předkládá každý rok a že by mělo materiál schválit  SS OSH ČMS. Poté materiál podrobně okomentoval.
Ing. Richter vyzval přítomné, aby se podívali na koncepci materiálu a případné náměty na změny nahlásili Kanceláři elektronickou poštou do 30. 9. 2010. Dále uvedl, že materiál „hlavní úkoly SH ČMS pro rok 2011“ musí být zpracován tak, aby mohl být předložen SS OSH ČMS. Do konce září tedy ÚOR nahlásí jeden až dva hlavní úkoly SH ČMS pro rok 2011.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 39/2010: VV SH ČMS ukládá vedoucím ÚOR projednat hlavní úkoly SH ČMS pro rok 2011 v termínu do 30. 9. 2010, následně pak ukládá Vedení SH ČMS zapracovat hlavní úkoly do materiálu Zajištění VVH SDH a okrsků SH ČMS. Připomínky k projednávanému materiálu zašlou členové VV SH ČMS Kanceláři do 30. 9. 2010
8) Návrhy na vyznamenání
Ing. Richter uvedl, že je třeba vyřešit nároky na medaile v souvislosti s členstvím v České hasičské jednotě, Moravské hasičské jednotě a SH ČMS.

Poté proběhla diskuse nad výjimkami při udělování medailí (pí. Drahomíra Nováková a p. Milan Majar), ze které vzešlo hlasování o udělení vyznamenání.

Hlasování:      pro: 9       proti: 9        zdržel se: 2
Usnesení č. 40/2010: VV SH ČMS uděluje p. Milanu Majarovi titul Zasloužilý hasič.

Hlasování:      pro: 19     proti: 0        zdržel se: 1
Usnesení č. 41/2010: VV SH ČMS uděluje pí. Drahomíře Novákové titul Zasloužilý hasič.

Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 42/2010: VV SH ČMS schvaluje všechny návrhy na vyznamenání.

9) Různé
Proběhlo vzájemné představení VV SH ČMS a ÚKRR.
Ing. Richter informoval, že v sobotu, 31. července, měl pohřeb p. Miloslav Machač, nositel Záslužného řádu českého hasičstva. Dále uvedl, že se s p. Pátkem zúčastnil evropských závodů v Polsku a v této souvislosti uvedl, že druhá evropská miss hasička je opět z České republiky. Informoval, že byl pozván na mistrovství světa v PS dospělých a jmenoval další pozvánky. Následně přečetl poděkování od                       pí. Marie Trojanové, které se týkalo pomoci, kterou poskytli dobrovolní hasiči při letošních povodních. Dále řekl, že nás žádají o spolupráci nově založení dobrovolní hasiči z Řecka. Informoval o konání Podunajské komise CTIF ve dnech 15. – 17. 9. 2010 v Černé Hoře a řekl, že se tohoto jednání nezúčastní. Dále upozornil na články o dobrovolných hasičích v časopisech Moderní obec a Veřejná správa. Na závěr řekl, že je třeba nabudit Svaz měst a obcí a docílit toho, aby obce samovolně děkovaly za pomoc při povodních.
V souvislosti s povodněmi informoval p. Jelínek, o poskytnutí 250 ks PS II do SDH v Libereckém kraji.            p. Pumprla informoval o poskytnutí ponožek do SDH.
p. Páv řekl, že se zúčastnil akce v Polsku, kde se mimo jiné pořádala volba druhé evropské miss. Tento titul opět získala dívka v České republiky. Dále oznámil, že v roce 2011 opět proběhne akce Konopiště a zažádal, aby byla tato akce zahrnuta do celorepublikových akcí.
p. Navrátil poreferoval o hrůzných dopadech letošních povodní v Libereckém kraji.
p. Zatkoula informoval, že proběhlo krajské kolo v PS, vyzdvihl vynikající spolupráci s HZS Olomouckého kraje a poté projevil zájem o Almanach, který se rozdával na IV. sjezdu SH ČMS. Nakonec uvedl, že                   4. září proběhne výročí 15 let od založení Hasičského muzea p. Aloise Vláčila v Olšanech u Prostějova a informoval, že se této akce osobně zúčastní.
p. Jelínek informoval, že 2. října proběhne v Karlových Varech Den požárního sportu. Bude se zde soutěžit v disciplínách běh na 100 m a 60 m překážek a výdělek z této akce půjde na zdravotně postižené.
p. Orsák pozval přítomné na I. Mistrovství České republiky v klasických disciplínách CTIF. Poté také pohovořil o letošních záplavách.
p. Pekárek pohovořil o činnosti Ústřední hasičské školy v Bílých Poličanech.
p. Pátek informoval, že proběhl 23. ročník pochodu „Krajem Jana Žižky a K. H. Borovského“. Při té příležitosti poděkoval p. starostovi za jeho účast. Dále uvedl, že se hasiči Přibyslav zúčastnili Hasičského festivalu dechových hudeb v Pelhřimově. Následovala informace o aktuálním stavu bramborárny – je vyčištěná, vysátá, veškerá technika je vypodložená. Ve dnech 28. 9. – 2. 10. proběhnou ve Varaždinu 17. Mezinárodní rozhovory. V této souvislosti požádal o schválení Řádu sv. Floriána a Medaili Za mezinárodní spolupráci II. stupně pro p. Djura Gajdeka a p. Romana Felsnera z Mezinárodních rozhovorů.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 43/2010: VV SH ČMS odsouhlasil udělení Řádu sv. Floriána a Medaili Za mezinárodní spolupráci II. stupně pro p. Djura Gajdeka                           a p. Romana Felsnera z Mezinárodních rozhovorů.

p. Hulec informoval o průběhu krajského kola v PS.
p. Pazdera pohovořil o povodních a dále o hasičském muzeu v Bechyni. V této souvislosti řekl, že vše je na dobré cestě a že bude muzeum dále pokračovat ve své činnosti v jiných, lepších prostorách. Nakonec řekl, že doufá, že pro ÚOR velitelů nebude prioritní řešení soutěží, jako tomu bylo v minulých letech.
Ing. Maděra pohovořil o povodních a informoval, že pražští dobrovolní hasiči vyjížděli do postižených oblastí. Dále uvedl, že finišují přípravy na Mistrovství České republiky, které v září v Praze proběhne.
Ing. Kuběna informoval o IV. sjezdu, dále pohovořil o velkém mezinárodním táboře hasičské mládeže s Polskem. Poté podal informaci o Hasičské neděli v Rožnově pod Radhoštěm, která byla spojená s oslavami 110. výročí založení HVP. Dále hovořil o řešení problému finančních prostředků a spolupráci s krajem. Následně informoval o činnosti HVP – na VVH by se měli dostavit agenti, kteří podají informaci o HVP. V této souvislosti uvedl, že je problém především s nízkým počtem klientů z řad SH ČMS.
p. Pumprla pozval přítomné na MČR v požárním sportu a I. MČR v klasických disciplínách CTIF. Poté informoval o 4 nových automobilech ve Zlínském kraji. Nakonec uvedl, že proběhne poděkování hejtmana za pomoc při povodních a informoval o průběhu krajského kola v PS.
p. Slámečka pohovořil o krajském kole v PS a rekreaci zasloužilých hasičů. V této souvislosti řekl, že je dobrá spolupráce i se samosprávou. Dále informoval, že proběhl I. ročník poháru v klasických disciplínách CTIF a také uvedl, že 18. 9. bude mít výročí p. Titus Krška – zakladatel hasičstva. Poté pohovořil o problematice získávání finančních prostředků. Nakonec navrhl setkání starostů KSH za účelem výměny informací o získávání finančních prostředků.
p. Procházka informoval o průběhu krajského kola v PS, uvedl, že proběhla rekreace zasloužilých hasičů. Dále řekl, že hejtman je hasičům nakloněn.
p. Bidmon podal informaci o dobré spolupráci s krajským úřadem a HZS. Poté uvedl, že kraj poskytne finanční podporu některým oblastem postiženým povodněmi.
p. Salivar poděkoval za činnost hasičů při povodních. V souvislosti s očekávanou změnou Občanského zákoníku řekl, že nebude nutná přeregistrace a že dopady by nemusely být tak dramatické, jak se očekávalo. V problematice peněz informoval, že v ČR je nejlépe vybavený profesionální sbor na světě, který zná, ale úroveň techniky u profesionálních hasičů je diametrálně odlišná od úrovně techniky u dobrovolných hasičů, to se bude muset řešit. Poté informoval o záměru novelizovat Zákon o pojišťovnictví, vize je následující: 4% z objemu povinného ručení dávát do „fondu zábrany škod“. V souvislosti s budoucí změnou Zákoníku práce řekl, že se bude řešit problematika uvolňování dobrovolných hasičů v případě nutnosti nastoupení k zásahu. Poté informoval, že ÚOR velitelů bude apelovat na ústrojovou a pořadovou kázeň. K problematice změny Stanov řekl, že je třeba udělat ze Stanov výtah pro všechny řadové členy, aby věděli, co Stanovy říkají a o čem Stanovy jsou.
p. Karger informoval o činnosti Ústřední hasičské školy o prázdninách a o tom, že se bude konat Univerzita třetího věku. Poté řekl, že pro funkcionáře Výkonného výboru, starosty krajů a starosty okresů je doporučeno školení v minimálním rozsahu jednoho dne. Dotázal se, zda by mělo být školení letos nebo až příští rok.
p. Liška doporučil udělat školení v příštím roce. Jeho součástí by mohla být diskuse nad částí Stanov.
p. Slámečka řekl, že došlo k velké obměně starostů okresů. Z toho důvodu by mělo být proškolení uděláno co nejrychleji, aby se nově zvolení funkcionáři co nejrychleji zaběhli.
Ing. Richter uvedl, že se nad tímto problémem zamyslí ÚOR pedagogická a na příštím VV SH ČMS vydá stanovisko.
PhDr. Juráň navrhl, aby ÚOR pedagogická vydala osnovu toho co se má proškolit.
p. Orsák připomínkoval, že školení by bylo vhodné udělat oblastně – alespoň 3 oblasti.
Ing. Richter poděkoval všem, kteří při řešení mimořádných událostí v roce 2010 prokázali svou připravenost, odbornou zdatnost a odvahu. Vyjádřil přesvědčení, že VV SH ČMS učiní všechny kroky, aby byla zabezpečena působnost požárních jednotek a byly vytvořeny podmínky pro fungování v roce 2011. Řekl, že je třeba se zamyslet nad tím, jak požární jednotky, které zasahovaly při letošních povodních, ocenit. Doporučil členům VV SH ČMS, aby iniciovali ocenění i v krajích.
Ing. Jirota komentoval přehled nákladů vynaložených na IV. sjezd SH ČMS. I přesto, že bude tyto náklady ještě prověřovat ÚKRR požádal, aby bylo vzato na vědomí čerpání rezervy ve výši 7 695 Kč.
Dále komentoval návrh rozpočtu SH ČMS na rok 2011 a vyzval přítomné, aby případné připomínky k rozpočtu sdělili Kanceláři SH ČMS do 30.9.2010.
Poté se zabýval pohledávkami mezi OSH a SH ČMS a sdělil, že jediný dlouhodobější problém je v Jeseníku.
Následně přešel k řešení majetkoprávní otázky. Majetek, který byl původně ve vlastnictví SDH byl zapsán pod Svazem požární ochrany. Nástupcem SPO je SH ČMS. Pokud chce tedy nyní SDH věnovat majetek obci, musí se tato otázka řešit prostřednictvím SH ČMS. Ve Stanovách SH ČMS je uvedeno, že tyto převody majetku jsou v kompetenci SS OSH ČMS. VV SH ČMS však může, v případě nebezpečí z prodlení v této věci rozhodnout, ale svůj postup musí zdůvodnit  na nejbližším  SS OSH ČMS. Právě tento případ představuje převod majetku SDH Kostěnice. Ing. Jirota informoval, že převod majetku je dobře právně připraven, ale je k němu třeba doložit souhlas. Požádal tedy VV SH ČMS, aby udělil k převodu majetku SDH Kostěnice na obec Kostěnice souhlasné rozhodnutí. Upřesnil, že se jedná se o budovu hasičské zbrojnice (v dezolátním stavu) a o pozemky o celkové výměře 592 m2 a že je zřízeno věcné břemeno ve prospěch SDH Kostěnice.
Hlasování: jednomyslně schváleno.
Usnesení č. 44/2010: VV SH ČMS, v souladu s Čl. 89 odst. /5/ Stanov SH ČMS, schvaluje převod pozemků 31 a 113 s budovou bez č.p. vše v katastrálním území Kostěnice 670570 v užívání SDH Kostěnice na obec Kostěnice.

Ing. Aulický požádal VV SH ČMS, aby schválil záměr uskutečnění Pyrocaru. Akci Pyrocar krátce představil. Dále shrnul spolupráci s Českou ligou proti rakovině a uvedl, že se vybralo přes 285 000 Kč. V této souvislosti upozornil, že SDH Suchá Lhota vybrala kytičky a peníze, ale dodnes nebylo nic z toho České lize proti rakovině vráceno. Poté informoval, že SDH Sudoměřice bude pořádat benefiční koncert, jehož výdělek bude zaslán na účet České ligy proti rakovině.

Ing. Richter reagoval, že na zabezpečení Pyrocaru se bude podílet ÚOR velitelů.

10) Závěr jednání
Ing. Richter poděkoval za aktivní přístup k jednání a popřál přítomných šťastný návrat domů.

 

Samozřejmě, tam jsou četné věci musíte mít na paměti o léčivých přípravcích. Můžete si koupit drogy z pohodlí své kanceláře. Co mohou zákazníci nakupovat na webu? Za posledních deset let se sortiment můžete získat na webu je skutečně široká. Některé léky se obvykle používají k léčbě různými typy bakteriálních infekcí, jako je zápal plic a infekcí hrdla. Rozhodně to není všechno. Už jste někdy slyšeli o co koupit Genericky Cialis? Je to účinná látka Sildenafil.

Aktualizováno Čtvrtek, 18 Říjen 2012 08:48
 

plakat chp-2017